Consulting Events | Konsulthändelser 2019
Consulting Events | Konsulthändelser 2019 (Picture: Pixabay)Tuesday December 31

 • News about the blog | Nyheter om bloggen till 2020
  • 2020 – Denna sida i nytt format | This page in new style
   • Mina bokade föreläsningar för nästa år | My booked lectures for the next year
  • Språkändring | Change of language
   • Nyheter på svenska, avslutas med engelska sammanfattningar | News in Swedish, with English summaries at the end

Sunday-Monday December 15-23

 • Vacation!

Saturday December 14

Saturday December 7

 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Wednesday December 4

 • Travel day | Resdag Bangkok-Phetchabun

Tuesday December 3

 • Webinar | Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Repetition in Software Financial Reports – For You who are Self-educated  |  Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd

Saturday-Sunday November 30-December 1

 • Travel day | Resdag Stockholm-Bangkok

Friday November 29

 • Uppsala: Kumquat Redovisningskonsult

Thursday November 28

 • Vanadisplan, Stockholm: Webinars | Webbinarier för Accountor Training Sverige
  • Monthly Update | Månadsuppdatering november
  • Court Cases of the Month | Månadens rättsfall november
 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Wednesday November 27

 • Kungsholmen, Stockholm: HSB

Tuesday November 26

 • Västerås, Riksbyggen
  • Real Estate Assets | Fastighetstillgångar

Monday November 25

 • Vanadisplan, Stockholm: Webinars | Webbinarier för Accountor Training Sverige
  • Tax Day 2019: Income Tax Matters for Real Estate | Skattedagen 2019: Inkomstskattefrågor för fastigheter
 • Stureplan, Stockholm: Meeting BG Institute

Sunday November 24

Friday November 22

Thursday November 21

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 27 (final!): Analyzing Financial Reports | Kurs 27 (avslutande): Analys av årsbokslut och årsredovisning

Monday-Tuesday November 18-19

 • World Trade Center, Stockholm (Lexicon), Wolter Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software with Theory | Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori
 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday November 15

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 25: Additional Documents for Financial Reports | Kurs 25: Övriga handlingar för årsbokslut och årsredovisning
  • Part 26: Cash Flow Analysis | Kurs 26: Kassaflödesanalys

Wednesday-Thursday November 13-14

 • Lexicon, Göteborg: Wolter Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Cloudbased Capego Software with Theory | Grundkurs i Capego Bokslut med teori

Tuesday November 12

 • Interviewed by | Intervjuad av Finago Blog

Monday November 11

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 21: Profit and Loss Account | Kurs 21: Resultaträkning
  • Part 22: Balance Sheet | Kurs 22: Balansräkning
  • Part 24: Disclosures | Kurs 24: Noter
 • Meeting | Möte Accoma
 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday November 8

 • Vanadisplan, Stockholm: Webinars | Webbinarier för Accountor Training Sverige
  • Income Planning for Owners in Limited Liability Companies 2019 | Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2019
 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 23: Accounting Principles | Kurs 23: Redovisningsprinciper
 • Stureplan, Stockholm: Meeting with The Swedish Accounting Standards Board (BFN) | Möte med Bokföringsnämnden (BFN)

Thursday November 7

 • Vanadisplan, Stockholm: Webinars | Webbinarier för Accountor Training Sverige
  • BAS Financial Ratios | BAS Nyckeltal
  • IFRS 16 Leases – New Standard 2019 | IFRS Leasingavtal – Ny standard 2019

Wednesday November 6

Monday November 4

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 19: Content of Financial Reports | Kurs 19: Utformning av årsbokslut och årsredovisning
  • Part 20: Director’s Report | Kurs 20: Förvaltningsberättelse

Friday November 1

 • Sandviken, Sweden: Sandvikens Stadshus

Thursday October 31

 • Vanadisplan, Stockholm: Webinars | Webbinarier för Accountor Training Sverige
  • Corporate Performance Planning 2019 | Att göra en lyckad resultatplanering 2019
  • Income Planning for Sole Traders and in Partnerships 2019 | Inkomstplanering för näringsidkare 2019

Tuesday-Wednesday October 29-30

 • World Trade Center, Stockholm (Lexicon), Wolter Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software with Theory | Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori
 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Monday October 28

 • Vanadisplan, Stockholm: Webinars | Webbinarier för Accountor Training Sverige
  • Monthly Update | Månadsuppdatering oktober
  • Court Cases of the Month | Månadens rättsfall oktober

Sunday October 27

 • Webinar documentation | Dokumentation webbinarium Accountor Training Sweden
  • Income Planning for Sole Traders and in Partnerships 2019 | Inkomstplanering för näringsidkare 2019

Saturday-Sunday October 26-27

 • Travel day | Resdag Phetchabun – Bangkok – Stockholm

Friday October 25

 • Webinar documentation | Dokumentation webbinarium Accountor Training Sweden
  • Corporate Performance Planning 2019 | Att göra en lyckad resultatplanering 2019

Thursday October 24

Wednesday October 23

 • Webinar | Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Repetition in Software Financial Reports – For You who are Self-educated  |  Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd

Tuesday October 22

 • Webinar documentations | Dokumentationer webbinarier Accountor Training Sweden
  • Monthly Update | Månadsuppdatering okt
  • Court Cases of the Month | Månadens rättsfall okt

Monday October 21

 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Sunday-Monday October 20-21

Saturday October 19

Tuesday October 15

 • Travel day | Resdag: Bangkok – Phetchabun, Thailand

Sunday October 13

Friday October 11

Thursday October 10

Wednesday October 9

Tuesday October 8

Saturday October 6

 • Web article | Artikel hemsidan RedovisningsHuset i Södertälje
  • Appointed Top 3 Srf Authorized Company of the Year | Vi är en av Sveriges bästa redovisningsbyråer
  • Marketing of the article at their Intranet, Facebook, LinkedIn and Google My Business | Marknadsföring av artikeln på deras intranät, Facebook, LinkedIn och Google My Business
 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Wednesday October 2

 • Travel day | Resdag: Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Tuesday October 1

 • Södertälje, Sweden: RedovisningsHuset i Södertälje
  • Lecture in my own management | Föreläsning i egen regi
  • Benefits of Free Car 2019 | Bilförmåner 2019
  • The Board’s Personal Responsibility | Styrelsens personliga ansvar
  • New Taxation on Transfer of Your Business to the Next Generation | Nya skatteregler för generationsskiften i aktiebolag

Monday September 30

 • Skara, Sweden: Hushållningssällskapet Västra

Friday-Sunday September 27-29

Thursday September 26

Tuesday-Wednesday September 24-25

 • Stockholm, Sweden Sep 25: Srf konsulterna
  • Annual Meeting Dinner | Kongressmiddag
 • Södertälje, Sweden: Ekonomerna NB & IC HB
  • Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

Monday September 23

 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje
 • Newsletter | Nyhetsbrev RedovisningsHuset i Södertälje
 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 17: Work in Progress | Kurs 17: Pågående arbeten
  • Part 18: Financial Instruments | Kurs 18: Finansiella instrument

Friday September 20

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 15: Financial Revenues and Costs | Kurs 15: Finansiella poster
  • Part 16: Allocations and Tax | Kurs 16: Dispositioner och skatt

Thursday September 19

 • Vanadisplan, Stockholm: Webinars | Webbinarier för Accountor Training Sverige
  • Monthly Update  |  Månadsuppdatering september
  • Court Cases of the Month   |  Månadens rättsfall september

Wednesday September 18

Tuesday September 17

 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Monday September 16

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 13: Operating Revenues | Kurs 13: Rörelseintäkter
  • Part 14: Operating Costs | Kurs 14: Rörelsekostnader

Sunday September 15

Wednesday September 11

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 11: Real Estate | Kurs 11: Fastigheter
  • Part 12: Replacement Funds | Kurs 12: Ersättningsfonder

Tuesday September 10

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 9: Provisions | Kurs 9: Avsättningar
   Part 10: Debts | Kurs 10: Skulder

Monday September 9

 • Webinar documentations | Dokumentationer webbinarier Accountor Training Sweden
  • Monthly Update  |  Månadsuppdatering sep
  • Court Cases of the Month  |  Månadens rättsfall sep
 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Saturday – Sunday September 7-8

Friday September 6

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 7: Equity | Kurs 7: Eget kapital
  • Part 8: Untaxed Reserves | Kurs 8: Obeskattade reserver

Thursday September 5

 • Company adaptec lecture | Företagsanpassad utbildning

Wednesday September 4

 • Meeting new customer | Möte ny kund
 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 5: Financial Fixed Assets | Kurs 5: Finansiella anläggningstillgångar
  • Part 6: Current Assets | Kurs 6: Omsättningstillgångar

Tuesday September 3

 • Company adapted lecture | Företagsanpassad utbildning Wolters Kluwer Scandinavia
  • Contact with customer and preparing documentation | Samtal med kund och förberedelse dokumentation
  • September 30, 2019: Skara, Sweden

Monday September 2

Sunday September 1

 • Blog article | Bloggartikel
 • Updates | Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday August 30

 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 3: Intangible Fixed Assets | Kurs 3: Immateriella anläggningstillgångar
  • Part 4: Property, Plant and Equipment | Kurs 4: Materiella anläggningstillgångar

Thursday August 29

 • Södertälje: Meeting day | Mötesdag RedovisningsHuset i Södertälje
  • Newsletter 59 | Nyhetsbrev 59
  • … and much more | … och mycket mer

Wednesday August 28

 • Web article | Artikel hemsidan RedovisningsHuset i Södertälje
 • Vanadisplan, Stockholm: Education Financial Reporting | Utbildning Bokslut (om årsbokslut och årsredovisningar) för Accountor Training Sverige
  • Part 1: Introduction Internationally | Kurs 1: Introduktion internationellt
  • Part 2: Introduction Sweden | Kurs 2: Introduktion Sverige

Tuesday August 27

Monday August 26

 • Contacts about new assignments | Kontakter om nya uppdrag
  • Teaching assignments spring 2020 | Läraruppdrag våren 2020
  • Lecture September 26, 2019 | Föreläsning 26 september 2019

Friday August 23

 • Travel day | Resdag
  • Phetchabun – Bangkok, Thailand
  • Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Thursday August 22

Wednesday August 21

 • New assignment | Nytt uppdrag Accountor Training Sverige
  • Webinar Nov 25, 2019
  • Income Tax Matters for Real Estates | Inkomstskattefrågor för fastigheter

Monday August 19

 • Customer issues for RedovisningsHuset i Södertälje
  • Sole propriatorship and similar operation as in owner managed company | Enskild näringsverksamhet och likartad verksamhet med fåab
  • Accounting for customers according to restricted interest deductions | Bokföring hos kunder enligt nya skatteregler för företag

Sunday August 18

Friday August 16

 • Consultancy assignment for RedovisningsHuset i Södertälje
  • Yearly update Customer Agreements and Terms and Conditions | Årsuppdatering uppdragsavtal och allmänna villkor

Thursday August 15

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Wednesday August 14

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” delivery all 27 parts | Utbildningen “Bokslut”, leverans alla 27 delar

Tuesday August 13

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 27 | Utbildningen “Bokslut”, del 27 Analys

Monday August 12

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 26 | Utbildningen “Bokslut”, del 26 Kassaflödesanalys

Sunday August 11

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 25 | Utbildningen “Bokslut”, del 25 Övriga handlingar

Saturday August 10

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 24 | Utbildningen “Bokslut”, del 24 Tilläggsupplysningar i noter

Thursday August 8

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 23 | Utbildningen “Bokslut”, del 23 Upplysningar om redovisningsprinciper

Wednesday August 7

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 22 | Utbildningen “Bokslut”, del 22 Balansräkning
  • Training “Financial Reports” part 21 | Utbildningen “Bokslut”, del 21 Resultaträkning
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Tuesday August 6

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 20 | Utbildningen “Bokslut”, del 20 Förvaltningsberättelse

Monday August 5

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 19 | Utbildningen “Bokslut”, del 19 Utformning årsbokslut och årsredovisning

Sunday August 4

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 18 | Utbildningen “Bokslut”, del 18 Finansiella instrument

Friday August 2

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 17 | Utbildningen “Bokslut”, del 17 Pågående arbeten

Wednesday July 31

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 16 | Utbildningen “Bokslut”, del 16 Bokslutsdispositioner och skatt

Tuesday July 30

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje
 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 15 | Utbildningen “Bokslut”, del 15 Finansiella poster

Monday July 29

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 14 | Utbildningen “Bokslut”, del 14 Rörelsekostnader

Sunday July 28

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 13 | Utbildningen “Bokslut”, del 13 Rörelseintäkter

Friday July 26

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 12 | Utbildningen “Bokslut”, del 12 Ersättningsfonder

Wednesday July 24

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 11 | Utbildningen “Bokslut”, del 11 Fastigheter

Monday July 22

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 10 | Utbildningen “Bokslut”, del 10 Skulder

Saturday July 20

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 9 | Utbildningen “Bokslut”, del 9 Avsättningar

Friday July 19

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 8 | Utbildningen “Bokslut”, del 8 Obeskattade reserver

Wednesday-Thursday July 17-18

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 7 | Utbildningen “Bokslut”, del 7 Eget kapital

Sunday-Monday July 14-15

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 6 | Utbildningen “Bokslut”, del 6 Omsättningstillgångar

Saturday July 13

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday July 12

Thursday July 11

Wednesday July 10

Saturday-Tuesday July 6-9

Wednesday-Friday July 3-5

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 5 | Utbildningen “Bokslut”, del 5 Finansiella anläggningstillgångar

Tuesday July 2

Monday July 1

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 5 | Utbildningen “Bokslut”, del 5 Finansiella anläggningstillgångar

Sunday June 30

Thursday-Saturday June 27-29

 • Course documentation | Kursdokumentation för Accountor Training Sverige
  • Training “Financial Reports” part 4 | Utbildningen “Bokslut”, del 4 Materiella anläggningstillgångar

Wednesday June 26

Monday June 24

Sunday June 23

Saturday June 22

Tuesday June 18

Monday June 17

Friday June 14

Thursday June 13

Tuesday June 11

Monday June 10

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Sunday June 9

Friday-Sunday June 7-9

Thursday June 6

Saturday-Wednesday June 1-5

 • Course documentations | Kursdokumentationer för Accountor Training Sverige
  • Testfiles training “Financial Reports” part 1-3 | Testfiler för utbildningen “Bokslut”, del 1-3 Introduktion internationellt, Introduktion Sverige, Immateriella anläggningstillgångar

Saturday June 1

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday May 31

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
  RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Accounting for part of foreign partnership in a company limited by shares | Redovisning hos aktiebolag av andel i utländskt handelsbolag
  • VAT deduction for renovation when changing to VAT exempt tenant | Momsavdrag renovering vid byte från momspliktig till momsfri hyresgäst
  • Leasing in consolidated accounts | Leasing i K3

Wednesday May 29

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
  RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Equity when transforming tenants right to owners right in housing | Eget kapital i bostadsrättsförening vid omvandling av hyresrätt till bostadsrätt

Tuesday May 28

 • Travel day | Resdag: Bangkok – Phetchabun, Thailand

Saturday May 25

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday May 24

 • Travel day | Resdag: Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Thursday May 23

Wednesday May 22

 • Gothenburg: Meeting Wolters Kluwer Scandinavia
  • Yearly consultancy meeting about the upcoming season 2019-2020 and more

Tuesday May 21

Monday May 20

Sunday May 19

Saturday May 18

Friday May 17

Thursday May 16

Sunday-Wednesday May 12-15

Friday May 10

Thursday May 9

Wednesday May 8

 • Travel day | Resdag: Bangkok – Stockholm

Tuesday May 7

 • Update blog post with link for free participation | Uppdatering blogginlägg med länk för fritt deltagande
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Monday May 6

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Expenditures for patents and trademarks – Costs or asset | Utgifter för patent – Kostnader eller tillgång

Sunday May 5

Saturday May 4

Friday May 3

Thursday May 2

 • Travel day | Resdag: Phetchabun – Bangkok

Tuesday April 30

Monday April 29

Sunday April 28

Saturday April 27

Friday April 26

 • Interviewed by | Intervjuad av Lisa Bjerre, Finago Blog
  • Benefits of Free Car 2019 | Bilförmåner 2019

Thursday-Friday April 25-26

Sunday-Wednesday April 21-24

 • Vacation to Nong Khai, Thailand and Vientiane, Laos! 🙂

Saturday April 20

Friday April 19

Thursday April 18

 • Newsletter | Nyhetsbrev RedovisningsHuset i Södertälje
  • Manuscript drop issue 55 | Manuslämning Utgåva 55
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Sunday-Wednesday April 14-17

Tuesday April 16

 • Webinar |  Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

Saturday April 13

Friday April 12

 • New assignment | Nytt uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
  • Webinar | Webbinarium 16 april 2019
  • Financial Reports Basics on Software | Grundkurs i Bokslutsprogrammet
 • Webinar |  Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

Thursday April 11

 • New assignments | Nya uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
  • Four webinars Repetition in Software Financial Reports – For You who are Self-educated October 2019 – February 2020
  • Fyra webbinarier Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd oktober 2019 – februari 2020

Tuesday-Thursday April 9-11

 • Consultancy report | Rapport konsultuppdrag
  Accountor Training Sverige
  • Structure for training program in financial reports | Utformning av utbildning i årsbokslut och årsredovisningar

Monday April 8

Sunday April 7

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Saturday April 6

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Calculation model to set prices for new assignments | Kalkylmodell för prissättning av nya uppdrag

Friday March 29

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday-Sunday March 15-31

 • Vacation! 🙂

Thursday March 14

 • New assignment | Nytt uppdrag Accountor Training Sverige
  • New webinar  |  Nytt webbinarium
  • Title in bold for spoken language  |  Namn i fet stil för talat språk
  • Fairer Swedish Taxation When You Transfer Your Business to the Next Generation | Rättvisare beskattning av generationsskifte i aktiebolag
   May 17, 2019
 • Newsletter | Nyhetsbrev RedovisningsHuset i Södertälje
  • Manuscript drop issue 54 | Manuslämning Utgåva 54
 • Web articles | Artiklar hemsidan RedovisningsHuset i Södertälje

Tuesday March 12

 • Travel day | Resdag: Bangkok – Phetchabun, Thailand

Saturday March 9

 • Travel day | Resdag: Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Friday March 8

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje
 • Webinar |  Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

Thursday March 7

Wednesday March 6

 • New assignments | Nya uppdrag Accountor Training Sverige
  • Two new webinars (title in bold for spoken language) |  Två nya webbinarier (Namn i fet stil för talat språk)
  • Monthly Update | Månadsuppdatering September 26, 2019
  • Court Cases of the Month  |  Månadens rättsfall September 26, 2019

Tuesday-Wednesday March 5-6

 • Stockholm, Sweden: Lecture | Utbildning Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

Monday March 4

Sunday March 3

Saturday March 2

 • New Swedish lecture | Ny föreläsning
  • Key Ratios in the Enterprise | Nyckeltal i verksamheten

Friday March 1


Thursday February 28

Tuesday February 26

Monday February 25

 • New assignments | Nya uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
  • Four two-day lectures Financial Reports Basics on Software with Theory October 2019 – February 2020, totally 8 days
  • Fyra tvådagarsutbildningar Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori oktober 2019 – februari 2020, sammanlagt 8 dagar

Sunday February 24

 • Blog article on new webinar | Bloggartikel om nytt webbinarium
 • Consulting in customer issue | Rådgivning i kundärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Handling of VAT in mixed business | Hantering av moms i blandad verksamhet
 • Proofreading article for the accounting magazine Bulletinen from BAS-kontogruppen, edition 1/2019
  • The Chart of Accounts and the New Corporate Tax Regulations | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag

Saturday February 23

Friday February 22

Thursday February 21

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje
 • Webinar documentations | Dokumentationer webbinarier Accountor Training Sweden
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
   Search on Google RedovisningsHuset i Södertälje AB

Tuesday February 19

Monday February 18

 • Consulting in customer issue | Rådgivning i kundärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Creating calculation sheet for accounting of financial leases in K3 standard | Uppläggning av kalkylark för redovisning av finansiella leasingkontrakt enligt K3
 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Update routine for customer companies system documentation and transaction history | Uppdatering rutin för systemdokumentation och behandlingshistorik för kundföretagen

Sunday February 17

 • Consulting in bureau issue  |  Rådgivning i byråärende  RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Adapting bureau standard chart of accounts to new corporate tax legistlation | Anpassning av byråstandard för kontoplan till nya skatteregler för företag

Saturday February 16

Friday February 15

Thursday February 14

Wednesday February 13

Tuesday February 12

Sunday February 10

Friday February 8

Thursday February 7

Tuesday February 5

Monday February 4

Sunday February 3

 • Web page article | Artikel hemsidan RedovisningsHuset i Södertälje

Saturday February 2

Friday February 1

 • New assignments | Nya uppdrag In My Own Management | I egen regi
  • Stockholm, Sweden 2019-03-04: Responsibilities of the Board | Styrelsens personliga ansvar
  • Stockholm, Sweden 2019-03-04: Analyzing Financial Reports | Analysera årsredovisningar
 • New assignment | Nytt uppdrag for Wolters Kluwer Scandinavia
  • Stockholm, Sweden 2019-02-05 United Spaces Network Offices: Introduction to Capego Software (cloudbased) | Introduktion Capego Bokslut (molnbaserat)

Thursday January 31

Wednesday January 30

Tuesday January 29

Monday January 28

 • Stockholm, Sweden: Company Adapted Lecture  |  Företagsanpassad utbildning for Wolters Kluwer Scandinavia
  • Special Matters in Financial Reports Software  |  Specialfrågor i programvaran Bokslut

Sunday January 27

Thursday-Friday January 24-25

Wednesday January 23

Tuesday January 22

 • Travel day | Resdag: Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Sunday January 20

 • Travel day | Resdag: Phetchabun – Bangkok

Friday January 18

Tuesday January 15

Monday January 14

Sunday January 13

Friday-Saturday January 11-12

Thursday January 10

Wednesday January 9

Tuesday January 8

Monday January 7

Saturday-Sunday January 5-6

 • Article | Artikel Bulletinen
  • The Chart of Accounts and the New Corporate Tax Regulations | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag

Friday January 4

Thursday January 3

Wednesday January 2


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev