Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: November 2020

Nyhetsdag i redovisning med BG Institute

Den 13 november genomförde jag en nyhetsdag i redovisning för BG Institute i Stockholm. Spännande!

Bokslut med Willhem

Intressant utbildningsdag för bostadsföretaget Willhem, som har verksamhet över hela Sverige.

Överkursfond – Fri eller bunden

Överkursfonden under fritt eget kapital kompletteras från 2021-01-01 med ett alternativ under bundet eget kapital.

Redovisning av fusion – Ny vägledning från BFN

Bokföringsnämnden har publicerat en ny vägledning om redovisning av fusion, som ersätter dagens två äldre regelverk.

Ekonominyheter YouTube november 2020

Ekonominyheter november 2020 med överblick och senaste nytt, från regering, riksdag m fl. Du får också intressanta aktuella rättsfall presenterade.