Our Data Protection Policy (GDPR) | Vår dataskyddspolicy (GDPR)

Vår dataskyddspolicy (GDPR) (Foto: Pixabay)

Vilka vi är

Här ser du dataskyddspolicyn för Peter Berg Redovisningskonsult och Proffsutbildarna Sverige AB och hur vi följer dataskyddsdirektivet (GDPR). Läs mer om verksamheten på sidan Om verksamheten. Peter Berg Redovisningskonsult och Proffsutbildarna Sverige AB kallas här med ett ord för Företagen.

Internt ansvarig för dataskyddsfrågor är Peter Berg (Kontakt).

Sidan har senast uppdaterats den 19 juli 2021.
Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt dessa tre rättsliga grunder.

  • Rättslig förpliktelse
    • För att uppfylla lagar och regler för vår egen verksamhet, t.ex. fakturering och bokföring av fakturor
  • Fullföljande av avtal
    • För att kunna leverera avtalade tjänster till kunder
  • Intresseavvägning
    • För nyhetsbrev till kunder och kontakter, samt för publicering av reportage på bloggen om allmänintressanta föreläsningar och möten

Personuppgiftsansvarig

Företagen är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter i den egna verksamheten, t.ex. i kundregister. Företrädare för Företagen som personuppgiftsansvarig  är Peter Berg.

Personuppgiftsbiträde

Företagen är personuppgiftsbiträde för personuppgifter i uppdrag som utförs för kunder. Kunderna är då personuppgiftsansvariga. Företrädare för Företagen som personuppgiftsbiträde är Peter Berg.

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud ska utses om personuppgiftsbehandlingen görs av ett offentligt organ, om övervakning av enskilda personer görs i stor skala, eller om känsliga personuppgifter behandlas. Företagen uppfyller inte något av dessa kriterier och har inte utsett något dataskyddsombud.

Lagringstid

Personuppgifter ska sparas i 5 år för att visa affärsförbindelser (penningtvättslagen), 7 år för räkenskapsmaterial (bokföringslagen och momslagen) samt 10 år för att uppfylla kraven för auktoriserade redovisningskonsulter enligt Rex. Rex-kravet tar överhanden över kortare perioder så Företagen tillämpar 10 års lagringstid. Längre lagring kan förekomma för information om anskaffningsvärden vid försäljning av tillgångar, och för efterföljande civilrättsliga och skatterättsliga ansvarsperioder. Längre lagring kan också förekomma för arkivändamål, såsom vid återanvändning av juridiska dokument på områden med oförändrat rättsläge.

Internet

Personuppgifter publiceras på bloggen om föreläsningar och möten av allmänt intresse, baserat på intresseavvägning. Standardkakor används för anonym besöksstatistik på bloggen, Facebook, LinkedIn, YouTube och Google My Business. I dessa kanaler visas också namn för den som skriver inlägg eller kommentarer. En dialogruta gör besökaren uppmärksam på kakorna på bloggen. Information om kakor i de övriga kanalerna hanteras av respektive organisation.

Dina rättigheter

Du har rättigheter om din personliga information är registrerad av Företagen. Om informationen är felaktig på något sätt har du rätten till rättelse. Det är faktiskt av ömsesidigt intresse. Du har också rätten att invända mot användningen av dina personuppgifter för marknadsföring. Därför kan du när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR kan du klaga till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!


Prenumerera

Nyhetsbrev