Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: August 2022

Uppdateringar av BAS på remiss

Det pågår en genomgripande översyn av hela BAS-kontoplanen. Nu har första delremissen kommit, om anläggningstillgångar och om övriga externa kostnader.

Uppdatering av RFR 2 på gång

RFR har publicerat förslag till ändringsmeddelande för RFR 2 “Redovisning för juridiska personer” för 2023.

Skattefrågor för företag med fastigheter 2022 med BGI

Två heldagskurser om fastigheter med mig hos BG Institute: Regelverket och De svåra frågorna.

Bilförmåner 2022 med Eduhouse

Årsuppdaterad kurs “Bilförmåner 2022” för Eduhouse. Nya regler 2022 om nedsättning av förmånsvärde för miljöanpassade bilar. Nya skattereduktion för arbetsresor 2023. Höjda milersättningar för resor i tjänsten. Välkommen!

Företagsekonomi för jurister 2022 med BGI

Den 3 oktober 2022 är det dags för heldagskursen “Företagsekonomi för jurister 2022”, med helt genomgången och uppdaterad dokumentation.

Årsredovisningar i BRF, 2 nya kurser för BGI

Två nya kurser för BG Institute. “Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023” och “Mäklarens objektbeskrivning för bostadsrätter 2023”.

Ekonominyheter YouTube augusti 2022

Ekonominyheter augusti med rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) och Kammarrätterna special – Tema Fastigheter. 19 erfarenheter!