The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Ekonominyheter juli i nyhetsbrev 39

Månadens ekonominyheter med länkar till fördjupningar och källor. Varsågod!

Företagsekonomi för chefer och ledare med BG Institute

Jag har fått förtroendet att skapa denna nya heldagskurs för BG Institute. Här tar jag dig till kursbeskrivningen och inte minst en provsmakning i fyra punkter.

Härliga omdömen från Wolters Kluwer

Första heldigitala kurssäsongen med Wolters Kluwer, hösten 2020-våren 2021, resulterade i ett fantastiskt gensvar från kursdeltagarna. Se själv här – Och välkommen till nästa säsong!

Schablonskatt med mikroföretagarkonto

Utredningen lämnar förslag till schabloniserad inkomstbeskattning. Jag beskriver förslaget här, men också avsaknaden av samordning med schablonmoms och förenklade redovisningsregler. Jag tar också upp en alternativ modell, nämligen självständig beskattning.

Modernisering av bokföringslagen och mer

Översiktlig beskrivning av del 1 (förenklingar för mikroföretag) och del 3 (kombiuppdrag), fördjupad genomgång av del 2 (arkiveringsplikt, årsbokslutsregler m m).

Ekonominyheter juni i nyhetsbrev 38

I detta nyhetsbrev – Flera uppdateringar från BFN, nya utbildningsbokningar med IHM – med min lärobok, ny kursomgång med BGI om skattefrågor för fastigheter, med mera!

Ekonominyheter YouTube juni 2021

Ekonominyheter juni 2021, i urval för dig företagare. Producerat för RedovisningsHuset i Södertälje, fritt tillgängligt på YouTube.

BFN uppdaterar K2 ÅB, K2 ÅR och K3

I två remisser lämnar Bokföringsnämnden förslag till ändringar i K2 ÅB, K2 ÅR och K3 om underskrifter och i K3 om konsolidering av SPE. Remisstiden går ut 30 september 2021. Här får du förklaringar till ändringarna.

IHM tar in läroboken Externredovisning igen

IHM har bokat mig för tre nya kurser i Stockholm våren 2022, och godkänt min lärobok som kurslitteratur igen. Två goda nyheter för nästa år!

BFN uppdaterar vägledningen Bokföring

Bokföringsnämnden ska modernisera vägledningen “Bokföring” (BFNAR 2013:2. Första steget är direktupphandling av en konsultrapport.

« Older posts