The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

1 feb Skatte- och Redovisningsdagen med Wolters Kluwer

Den 1 februari 2023 är det dags för nästa omgång av Skatte- och Redovisningsdagen, nyhetsdag med helhetsperspektiv!

Skattefrågor för fastigheter 2023 med BGI

Mina fastighetskurser för BG Institute, uppdaterade till 2023. En kursdag om regelverket och en om de svåra frågorna.

Bolagsdeklaration 2023 med BGI

Min nya kurs för BG Institute, om att deklarera för aktiebolag och fysiska personer som är ägare i fåmansföretag.

Ekonominyheter YouTube januari 2023

Månadens ekonominyheter på YouTube, fyra korta filmer som jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje.

FAR – Nyheter i RedR och RedU 2023

FAR har gjort uppdateringar till 2023 av rekommendationen RedR 1 om årsredovisning i aktiebolag samt RedU 7 om tillämpningsfrågor för IFRS.

BFN – Redovisa inte elstöd ännu

BFN har uttalat sig om att elstöd kan redovisas först när det finns en utfärdad författning som reglerar formen och villkoren för respektive stöd.

Ekonominyheter november i nyhetsbrev 53

Senaste nyhetsbrevet vittnar om kraftigt ökat gensvar på sociala medier, från en redan hög nivå. Populäraste artikel: Koncernbidrag.

Möt Irini Kallides

Under “Skatte- och Redovisningsdagen” 30 november 2022 med Wolters Kluwer överlämnade jag min bok “Externredovisning” men fick tillbaka hennes roman “Oanade följder”!

RFR 1 och RFR 2 för 2023 publicerade

Rådet för finansiell rapportering (RFR) har publicerat RFR 1 Koncernredovisning och RFR 2 Juridisk person för 2023.

Koncernbidrag – Frågor och svar

Principer för bolagsbeskattningen, utdelningsbara medel och koncernbidrag, värdeöverföring, avräkningskonto, ränteberäkning tar jag upp i denna artikel.

« Older posts