Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

EN: Wolters Kluwer arrange the following lectures in Swedish with me as the lecturer for the season 2018-2019. Support your knowledge and apply!

SW: Wolters Kluwer arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare under säsongen 2018-2019. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

  • Blog page about my assignments for  |  Bloggsidan om mina uppdrag för Wolters Kluwer
  • Up to date info about lectures in their calendar  |  Aktuella uppgifter om kurserna i deras KalendariumAutumn  |  Höst 2018 – Spring  |  Vår 2019

EN: Changes can occur, be sure to always check at the Wolters Kluwer Calendar
SW: Ändringar kan förekomma, kolla alltid i Wolters Kluwers Kalendarium

Webinars (live)  |  Webbinarier (direktsända)

Lecture language in bold

K2 Annual Accounts (New)  |  K2 Årsbokslut (Nyhet)
3 hours  |  3 timmar
2018-11-09, 2018-12-14, 2019-01-10, 2019-02-12

 

Software Education  |  Programkurser

Lecture language in bold

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Photography © Peter Berg

Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori
2 days  |  2 dagar, World Trade Center Stockholm
2018-11-06–07, 2018-11-27–28, 2019-02-05–06, 2019-03-05–06

Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet
Live webinar  3 hours  |  Direktsänt webbinarium 3  timmar
2018-10-19, 2019-01-10, 2019-02-08, 2019-03-08, 2019-04-12

Financial Reports Repetition on Software with Tips  |  Bokslut programrepetition och tips
Live webinar 2,5 hours  |  Direktsänt webbinarium 2,5 timmar
2018-10-24, 2018-12-06, 2019-01-18, 2019-02-14

Capego Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Capego Bokslut grundkurs med teori
2 days, World Trade Center Stockholm  |  2 dagar, WTC Stockholm
2018-11-13–14, 2019-01-24–25

 

Company Adapted Lectures  |  Företagsanpassade utbildningar

EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!
SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!

K2 Annual Accounts and Tax Day Focused on Sole Proprietorship  |  K2 Årsbokslut och skattedag med inriktning på enskild näringsverksamhet
2018-11-19 Norrköping

Accounting News  |  Redovisningsnyheter
2018-11-23 Stockholm

  Links to other seasons  |  Länkar till andra säsonger
At the blog page about my assignments for  |  På bloggsidan om mina uppdrag för Wolters Kluwer


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Edit