Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

SW: Wolters Kluwer arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare under säsongen 2018-2019. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

EN: Wolters Kluwer arrange the following lectures in Swedish with me as the lecturer for the season 2018-2019. Support your knowledge and apply!
Höst  |  Autumn 2018 – Vår  |  Spring 2019

EN: Changes can occur, be sure to always check at Wolters Kluwer
SW: Ändringar kan förekomma, kolla alltid hos Wolters Kluwer

Webbinarier (direktsända)  |  Webinars (live)

K2 Årsbokslut  |  K2 Annual Accounts  NEW  |  NYHET
3 timmar  |  3 hours
2018-11-09, 2018-12-14, 2019-01-10, 2019-02-12

 

Programkurser  |  Software Education

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Photography © Peter Berg

Bokslut grundkurs med teori  |  Financial Reports Basic Software Introduction and Theory
2 dagar, World Trade Center Stockholm  |  2 days, WTC Stockholm
2018-11-06–07, 2019-02-05–06, 2019-03-05–06

Bokslut programrepetition och tips  |  Financial Reports Software Repetition and Tips
Webbinarium 2,5 timmar direktsänt  |  Webinar 2,5 hours live
2018-10-24, 2018-12-06, 2019-01-18, 2019-02-14

Capego Bokslut grundkurs med teori  |  Capego Financial Reports Basic Software Introduction and Theory
2 dagar, World Trade Center Stockholm  |  2 days, WTC Stockholm
2018-11-13–14, 2019-01-24–25

 

Företagsanpassade utbildningar  |  Company Adapted Lectures

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!
EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

K2 Årsbokslut och skattedag med inriktning på enskild näringsverksamhet  |  K2 Annual Accounts and Tax Day Focused on Sole Proprietorship
Norrköping 2018-11-19

SW: Länkar till andra säsonger  |  EN: Links to other seasons
Wolters Kluwer


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Edit