Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: January 2021 (Page 1 of 2)

Tillägg i BFNs coronaregler – Om periodisering

BFN har beslutat om tillägg till coronareglerna, om periodiseringar av statliga stöd.

Ekonominyheter YouTube januari 2021

Ekonominyheter januari 2021 – Många nya lagar gäller från 1 januari 2021 och ännu mer är på väg!

Skatteoptimering i ägarledda företag för BG Institute

“Ägarledda företag – Skatter och optimering”, livestreamad kursdag den 29 januari 2021 för BG Institute.

Nytt på YouTube om mitt arbete med BG Institute

Två presentationer på YouTube. En av mig som föreläsare för BG Institute, en om nyhetsdagar i redovisning hösten 2021.

Aktuella coronastöd 2021 med Eduhouse

Jag har tagit fram en kurs för Accountor Eduhouse om vilka aktuella coronastöd som ska gälla 2021 och hur de ska hanteras i redovisningen. Utmärkt hjälp för dig att få överblick!

Ägartransaktioner – 4 kurser med Eduhouse

Jag har utformat fyra kurser på temat “Ägartransaktioner” för Accountor Eduhouse. Nu finns de inspelade och tillgängliga!

BFN underlättar redovisning av coronastöd

BFN har skickat ut en remiss med förslag som möjliggör intäktsföring av coronastöd även om beslutet fattas efter balansdagen.

K3-taxonomin för koncern klar

I februari 2021 ska Bolagsverket börja ta emot koncernredovisningar enligt K3 digitalt.

K2 och K3 om överkursfond och fusion

BFN har uppdaterat K-reglerna om årsredovisning (K2 och K3) med anpassningar till den nya bundna överkursfonden och till att vi har en ny vägledning om redovisning av fusion.

BFN ser över K-reglerna om årsredovisning

BFN genomför en översyn av K-reglerna för årsredovisningar, med sista svarsdag 15 april 2021.

« Older posts