Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: June 2022

Tryggare bostadsrätt – Ny lagstiftning

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagstiftning för bostadsrättsföreningar (BRF). Ändringarna påverkar årsredovisningar för BRF från 2023.

Ändringar av ÅRL i utredningsförslag

Delbetänkandet “Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor” innehåller bland annat flera förslag som rör årsredovisningslagen.