Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: December 2022

Ekonominyheter november i nyhetsbrev 53

Senaste nyhetsbrevet vittnar om kraftigt ökat gensvar på sociala medier, från en redan hög nivå. Populäraste artikel: Koncernbidrag.

Möt Irini Kallides

Under “Skatte- och Redovisningsdagen” 30 november 2022 med Wolters Kluwer överlämnade jag min bok “Externredovisning” men fick tillbaka hennes roman “Oanade följder”!

RFR 1 och RFR 2 för 2023 publicerade

Rådet för finansiell rapportering (RFR) har publicerat RFR 1 Koncernredovisning och RFR 2 Juridisk person för 2023.

Koncernbidrag – Frågor och svar

Principer för bolagsbeskattningen, utdelningsbara medel och koncernbidrag, värdeöverföring, avräkningskonto, ränteberäkning tar jag upp i denna artikel.

Skatte- och Redovisningsdagen – Premiär med Wolters Kluwer

Den 30 november 2022 genomförde Wolters Kluwer första omgången av “Skatte- och Redovisningsdagen”, i ett nytt informellt format. Den 1 februari 2023 har du nästa chans!