Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: May 2024

Utbildningar 2025

Allt om hur du bokar utbildningar med under 2025.

FAR – Nyheter i RedR och RedU 2024

Till 2024 har FAR uppdaterat tre rekommendationer om redovisning, medan inga uttalanden är ändrade.

BFN – Tidplan för vägledningen Bokföring

Nu när ändringarna i bokföringslagen (BFL) är beslutade så kan Bokföringsnämnden (BFN) gå vidare med uppdateringen av vägledningen Bokföring.

BFN – Brevsvar till EBM om senarelagd bokföring

BFN har svarat EBM på frågor om tidpunkter för bokföring i företag som inte har upprättat bokföringen i tid.

BFL – Äntligen slopad pappersarkivering

Den 1 juli 2024 börjar nya arkiveringskrav att gälla i bokföringslagen. Till exempel behöver inte pappersverifikationer sparas efter digitalisering.

BFN – Nya tidplanen för K3 och K2-reglerna

Översynen av K-reglerna om årsredovisningar (K2 ÅR och K3) flyttas fram och ska nu beslutas i december 2024, med ett års senare tillämpning. Därefter kommer remiss om K2 ÅB.

Procountor – BAS 2024

Bloggartikel och kostnadsfritt webbinarium om årets nyheter i BAS-produkterna. Välkommen att anmäla dig!