Förstasidorna till K-regler om årsredovisning, illustrerar pågående utvärdering
BFN uppdaterar K-reglerna, © BFN (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har flyttat fram tidplanen för att färdigställa uppdateringarna av K-reglerna om årsredovisningar – K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2018:10) och K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Samtidigt har vi fått en första tidplan för följdändringarna av K-reglerna om årsbokslut – K2 ÅB Årsbokslut (BFNAR 2017:3).

BFN hade ambitionen att fastställa de uppdaterade K-regelverken för årsredovisningar under 2024, i tid för att ändringarna skulle kunna börja gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och med möjlighet till tidigare tillämpning.

Bearbetningen av remissvaren är dock så omfattande att nu räknar BFN med färdigställande först i december 2024. Då måste företagen få mer tid på sig att anpassa bokslutsprocessen till de nya reglerna. Ändringarna av K2 ÅR och K3 ska därför börja gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2026 i stället för 2025 (i nyheten om den nya tidplanen säger BFN inget om möjligheten till tidigare tillämpning). Samma framflyttade tidplan gäller även för beslutet i BFN om bostadsrättsföreningar ska tillämpa K3 obligatoriskt, såsom i remisserna, eller inte.

Redan från början kommenterade BFN att ändringar av K2 ÅR kommer att påverka K2 ÅB, eftersom K2 ÅB i hög grad har utformats med K2 ÅR som förebild. Det sambandet ska bevaras. BFN kommenterar att översynen av K2 ÅB pågår parallellt med arbetet med K2 ÅR. Efter att ändringarna i K2 ÅR har beslutats kommer BFN att besluta om en remiss av K2 ÅB.

Bakgrund

Den 8 mars 2023 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) remisser efter en total översyn av K2 ÅR och K3 .

Sedan remisstidens utgång i oktober 2023 pågår arbetet med att bearbeta remissvaren. Under tiden har vi fått ett tillfälligt regelverk för bostadsrättsföreningar (BFNAR 2023:1) med följdändringar i K2 ÅR och K3.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev