Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: June 2024

Höjt tak för rotavdraget – Tillfälligt eller permanent

Andra halvåret 2024 gäller nya tillfälliga regler om separata tak för rot och rut, samt höjning av taket för rut. Dessutom kan det vara förändringar på gång även 2025.

Skatteåterbäring till årgång 1957 från 1 juli 2024

Den 29 maj kom riksdagsbeslutet om kompensation till årgång 1957 för uteblivet förhöjt grundavdrag för 2023. Återbetalningarna börjar första veckan i juli 2024.

EU-anpassning av investeraravdraget 1 juli 2024

Inkomstskattelagen (IL) anpassas den 1 juli 2024 till ändrade EU-regler om företaget har förvärvat verksamhet.

ÅRL – Hållbarhetsrapportering m.m.

Den 1 juli 2024 börjar de flesta lagändringarna i ÅRL att gälla från prop. 2023/24:124 om hållbarhetsrapportering, könsfördelning i börsnoterade bolagsstyrelser, årsredovisningens datering, uppställningsformer för eget kapital och redovisning av finansiella skulder enligt IFRS.

BFN – Remiss 1 om vägledningen Bokföring

Remissversion 2024-06-03 av vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2) är öppen för synpunkter till 23 augusti 2024.

Undantaget från revisionsplikt för små bolag blir kvar

Regeringen har avlämnat lagrådsremissen “Bolag och brott”. Här framgår att de inte går vidare med förra regeringens tanke på att ta bort undantaget från revisionsplikt i små bolag.

Ekonominyheter maj (och lite juni) i nyhetsbrev 62

Många nyheter från BFN | RedR och RedU 2024 | Slopad pappersarkivering | Skatter för yngre och äldre | Och mycket mer

Ekonominyheter YouTube maj 2024

Månadens ekonominyheter i fyra korta filmer på YouTube, i urval för företagandet (Politiken | Myndigheter | Redovisning | Rättsfall)