Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: July 2021

Ekonominyheter juli i nyhetsbrev 39

Månadens ekonominyheter med länkar till fördjupningar och källor. Varsågod!

Företagsekonomi för chefer och ledare med BG Institute

Jag har fått förtroendet att skapa denna nya heldagskurs för BG Institute. Här tar jag dig till kursbeskrivningen och inte minst en provsmakning i fyra punkter.

Härliga omdömen från Wolters Kluwer

Första heldigitala kurssäsongen med Wolters Kluwer, hösten 2020-våren 2021, resulterade i ett fantastiskt gensvar från kursdeltagarna. Se själv här – Och välkommen till nästa säsong!

Schablonskatt med mikroföretagarkonto

Utredningen lämnar förslag till schabloniserad inkomstbeskattning. Jag beskriver förslaget här, men också avsaknaden av samordning med schablonmoms och förenklade redovisningsregler. Jag tar också upp en alternativ modell, nämligen självständig beskattning.

Modernisering av bokföringslagen och mer

Översiktlig beskrivning av del 1 (förenklingar för mikroföretag) och del 3 (kombiuppdrag), fördjupad genomgång av del 2 (arkiveringsplikt, årsbokslutsregler m m).

Ekonominyheter juni i nyhetsbrev 38

I detta nyhetsbrev – Flera uppdateringar från BFN, nya utbildningsbokningar med IHM – med min lärobok, ny kursomgång med BGI om skattefrågor för fastigheter, med mera!

Ekonominyheter YouTube juni 2021

Ekonominyheter juni 2021, i urval för dig företagare. Producerat för RedovisningsHuset i Södertälje, fritt tillgängligt på YouTube.