År 2022
År 2022 (Bild: Tumisu, pixabay.com – Har beskurits)

Årets bokningar

Mina bokningar och produkter för år 2022. Våren är fullbokad, men du kan än så länge göra bokningar för hösten 2022. Temat är redovisning, skatt och företagsekonomi (Utbildningar 2022). Välkommen att boka!

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat

Mina bokningar 2022 (denna sida) | 2021 | 2020

Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges.


Arrangörer


Datum kommer senare.

 • BGI: Ekonomi för icke-ekonomer – HR (Stockholm)
 • BGI: Ekonomi för projektekonomer – Att driva ett företag i företaget (Stockholm)

Jan 2022

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 18/1 Resdag
 • 24/1 BGI: Ägarledda företag – Skatter och optimering (Stockholm)
 • 25/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Stockholm)
 • 26/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Stockholm)
 • 27/1 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
 • 27/1: AE: Komponentindelning och komponentavskrivningar (Stockholm) NY
 • 28/1 BGI: Upprättande av bolagsdeklaration – En praktisk genomgång (Stockholm)
 • 31/1 IHM: Årsredovisning (Stockholm)

Feb 2022

 • 1/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 2/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 3/2 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)
 • 4/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 7/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 8/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 9/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 10/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 11/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 14/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 15/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 16/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 17/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 18/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 21/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
 • 22/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 23/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 24/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 25/2 IHM: Årsredovisning – Tentamen (Stockholm)
 • 25/2 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
 • 25/2 AE: Accounting in English (Stockholm) [English] NY
 • 28/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)

Mar 2022

 • 1/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 3/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 4/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 7/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 8/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 9/3 AE: BAS 2022 (Stockholm)
 • 9/3 AE: K-regler 2022 (Stockholm)
 • 10/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 11/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 14/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 15/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 17/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 18/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 21/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 23/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
 • 24/3 BGI: Företagsekonomi för jurister (Malmö) NY
 • 25/3 IHM: Löpande redovisning – Tentamen (Stockholm)
 • 28/3 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)

Apr 2022

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 20/4 BGI: Företagsekonomi för jurister (Göteborg) NY
 • 25/4 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 26/4 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm)
 • 27/4 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 28/4 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
 • 28/4 AE: K10 – Utnyttja utdelningsutrymmet (Stockholm)
 • 29/4 IHM: Bokslut (Stockholm)

Maj 2022

 • 2/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 4/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 5/5 BGI: Företagsekonomi för jurister (Stockholm)
 • 6/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 9/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 10/5 BGI: Modernisering av bokföringslagen (Stockholm) NY
 • 11/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 13/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 16/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 18/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 20/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 23/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 24/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 30/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 31/5 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
 • 31/5 AE: Rättsfall våren 2022 (Stockholm)

Jun 2022

 • 1/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 3/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 7/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 10/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 13/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
 • 17/6 IHM: Bokslut – Tentamen (Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Jul 2022


Aug 2022

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Sep 2022

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 28/9 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
 • 28/9 AE: Bilförmåner 2022 (Stockholm)
 • 29/9 BGI Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering (Stockholm och Live) NY

Okt 2022

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 27/10 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
 • 27/10 AE: Att göra en lyckad resultatplanering 2022 (Stockholm)
 • 28/10 AE: Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2022 (Stockholm)
 • 28/10 AE: Inkomstplanering för näringsidkare 2022 (Stockholm)

Nov 2022

 • BGI: 16/11 Nyhetsdag i redovisning (Göteborg) NY
 • BGI: 17/11 Nyhetsdag i redovisning (Stockholm och Live) NY
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 21-25/11 Datum inte fastställt, AE: Skattedagen 2022
 • 28/11 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
 • 28/11 AE: Rättsfall hösten 2022 (Stockholm)

Dec 2022

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 (denna sida) | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev