År 2022
År 2022 (Bild: Tumisu, pixabay.com – Har beskurits)

Årets bokningar

Mina bokningar och produkter för år 2022. Temat är redovisning, skatt och företagsekonomi (Utbildningar 2022). Välkommen att boka!

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat

Mina bokningar 2022 (denna sida) | 2021 | 2020

Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges.


Arrangörer


Datum kommer senare.

  • BGI: Ekonomi för icke-ekonomer – HR (Stockholm)
  • BGI: Ekonomi för projektekonomer – Att driva ett företag i företaget (Stockholm)

Jan 2022

  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 24/1 BGI: Ägarledda företag – Skatter och optimering (Stockholm)
  • 25/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Stockholm)
  • 26/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Stockholm)
  • 27/1 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
  • 28/1 BGI: Upprättande av bolagsdeklaration – En praktisk genomgång (Stockholm)
  • 31/1 IHM: Årsredovisning (Stockholm)

Feb 2022

  • 1/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 2/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 3/2 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)
  • 4/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 7/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 8/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 9/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 10/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 11/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 14/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 15/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 16/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
  • 17/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
  • 18/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 21/2 IHM: Årsredovisning (Stockholm)
  • 22/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 23/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 24/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 25/2 IHM: Årsredovisning – Tentamen (Stockholm)
  • 25/2 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
  • 28/2 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)

Mar 2022

  • 1/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 3/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 4/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 7/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 8/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 9/3 AE: BAS 2022 (Stockholm)
  • 9/3 AE: K-regler 2022 (Stockholm)
  • 10/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 11/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 14/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 15/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 17/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 18/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 21/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 23/3 IHM: Löpande redovisning (Stockholm)
  • 25/3 IHM: Löpande redovisning – Tentamen (Stockholm)
  • 28/3 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)

Apr 2022

  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 25/4 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 26/4 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm)
  • 27/4 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 28/4 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
  • 28/4 AE: K10 – Utnyttja utdelningsutrymmet (Stockholm)
  • 29/4 IHM: Bokslut (Stockholm)

Maj 2022

  • 2/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 4/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 6/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 9/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 11/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 13/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 16/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 18/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 20/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 23/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 24/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 30/5 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 31/5 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
  • 31/5 AE: Rättsfall våren 2022 (Stockholm)

Jun 2022

  • 1/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 3/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 7/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 10/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 13/6 IHM: Bokslut (Stockholm)
  • 17/6 IHM: Bokslut – Tentamen (Stockholm)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Jul 2022


Aug 2022

  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Sep 2022

  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 28/9 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
  • 28/9 AE: Bilförmåner 2022 (Stockholm)

Okt 2022

  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 27/10 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
  • 27/10 AE: Att göra en lyckad resultatplanering 2022 (Stockholm)
  • 28/10 AE: Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2022 (Stockholm)
  • 28/10 AE: Inkomstplanering för näringsidkare 2022 (Stockholm)

Nov 2022

  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)
  • 21-25/11 Datum inte fastställt, AE: Skattedagen 2022
  • 28/11 AE: Månadsuppdatering (Stockholm)
  • 28/11 AE: Rättsfall hösten 2022 (Stockholm)

Dec 2022

  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
  • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Rättsfall (YouTube)

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 (denna sida) | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev