Grafik årtalet 2024, illustrerar sida om bokade utbildningar år 2024
2024 (Bild Victoria Borodinova, Public Domain)

Årets bokningar

Mina bokningar och produkter för år 2024. Temat är redovisning, skatt och företagsekonomi (Utbildningar 2024). Välkommen att boka!

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2024 (denna sida) | 2025 | 20232022 | 2021 | 2020

Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges.


Arrangörer


Jan 2024

 • 7/1 RH: Rapport om skattefrågor vid paketeringar av fastigheter
 • Hela månaden: Förarbeten kurser feb 2024

Feb 2024

 • 1-3/2: Resdagar (Thailand-Sverige)
 • 5/2 PB: Intervju Tidningen Fotterapeuten, moms i blandad verksamhet (webb)
 • 7/2 WK: Resdag (Stockholm-Göteborg)
 • 8/2 WK: Skatte- och Redovisningsdagen (livesändning från Göteborg)
 • 11/2 PC: Nya årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023 (blogg)
 • 12/2 WK: Bokslut Teori och Praktik (webb)
 • 13/2 WK: Bokslut Teori och Praktik (webb)
 • 14/2 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 1 – Förbjudna lån (webb)
 • 14/2 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 2 – Ägarens inlåning (webb)
 • 15/2 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 3 – Aktieägartillskott (webb)
 • 15/2 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 4 – Tantiem (webb)
 • 15/2 NJ: Författar- och föreläsarfest (Berns, Stockholm)
 • 16/2: Resdag (Uppsala)
 • 19/2 BGI: Upprättandet av bolagsdeklaration – En praktisk genomgång (Stockholm, live och on demand)
 • 21/2 AE: BAS 2024 (webb)
 • 21/2 AE: K-regler 2024 (webb)
 • 22/2 IHM: Ledningsgruppen Redovisningsekonomer (Stockholm)
 • 22/2 BGI: Inför Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 11/3 (webb)
 • 23/2 WK: Repetition och tips i Bokslutsprogrammet (webb)
 • 26/2 AE: Månadsuppdatering (webb)
 • 26/2 PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 27/2 PC: Nya årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023 (webb)
 • 28/2 AE: K10 – Utnyttja utdelningsutrymmet (webb)
 • 28/2 AE: Bilförmåner 2024 (webb)

Mar 2024

 • 3/3 PC: Årsbokslut och årsredovisningar – Nu gäller det! (blogg)
 • 7/3 AE: Pågående arbeten, redovisning och beskattning (K1-K3)  (webb)
 • 7/3 AE: Bostadsrättsföreningarnas nya årsredovisningar (webb)
 • 8/3 RH: Skattenyheter 2024 (SEB Södertälje)
 • 11/3 BGI: Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar (live och on demand)
 • 14/3 AE: Ersättningsfonder (webb)
 • 14/3 AE: Övergångar mellan K2 och K3 – Förslagen från BFN (webb)
 • 19/3 PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 20/3 AE: BAS Nyckeltal – För bättre resultat och starkare ställning (webb)
 • 20/3 AE: Komponentavskrivningar fastigheter enligt K3 (webb)
 • 21/3 BGI: Bostadsrättsföreningens ekonomi (studiointervju Swedsec ÅKU 2024)
 • 26/3 AE: Månadsuppdatering (webb)
 • 26/3 AE: Åldersgränser i skattesystemet (webb)
 • 27/3 PC: Årsbokslut och årsredovisningar – Nu gäller det! (webb)

Apr 2024

 • 3/4 AE: Det utvidgade reparationsbegreppet (webb)
 • 4/4 AE: Näringsbetingade andelar (webb)
 • 4/4 AE: Slopad pappersarkivering av verifikationer
 • 4-6/4: Resdagar
 • 7/4 PC: Slopad pappersarkivering av digitaliserade verifikationer (blogg)
 • 9/4 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm, live och on demand)
 • 19-22/4: Resdagar (Köpenhamn)
 • 23/4 AE: Månadsuppdatering (webb)
 • 23/4 AE: Rättsfall våren 2024 (webb)
 • 26/4 PC: Slopad pappersarkivering av digitaliserade verifikationer (webb)
 • 27/4 PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 29-30/4: Resdagar (Sverige-Thailand)

Maj 2024

 • 1/5: Resdag (Sverige-Thailand)
 • 6/5 Srf: Planeringsmöte (distans)
 • 7-11/5: Resdagar (Thailand inrikes)
 • 12/5 PC: BAS 2024 (blogg)
 • 18-19/5 Resdagar (Thailand inrikes)
 • 22/5 Läromedelsförfattarna: Försäkringar och rättsskydd (distans, deltagare)
 • 23/5 IHM: Ledningsgruppen Redovisningsekonomer (webb)
 • 24/5 PC: BAS 2024 (webb)

Jun 2024

 • 4/6 Grant Thornton: 3:12 – så påverkar utredningen dig som delägare i fåmansföretag (distans, deltagare)
 • 4/6 PwC: Den nya ränteavdragsutredningen (distans, deltagare)
 • 5/6 PwC: Förslag till nya 3:12-regler (distans, deltagare)
 • 11/6 PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 12/6 PC: Aktuellt om skatt och moms (blogg)
 • 13/6 KPMG: Ny standard IFRS 18 (distans, deltagare)
 • 14/6 WK: Konsultationsmöte (distans)
 • – Datum inte fastställt, PB: Ekonominyheter (YouTube)

Jul 2024

 • 16/7 PB: Årsuppdatering prisbasbeloppen 2025
 • 16/7 PC: Prisbasbeloppen 2025 – Viktiga inkomstgränser för nästa år (blogg)

Aug 2024

 • 4/8 PC: Nytt inom redovisning (blogg)
 • – Datum inte fastställt, PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 21/8 PC: Aktuellt om skatt och moms (webb)
 • 26/8 Srf: Redovisningslärardag (distans)
 • 27/8 PC: Nytt inom redovisning (webb)

Sep 2024

 • 3/9 PC: Inkomstmål för företagare 2024 (blogg)
 • – Datum inte fastställt, PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 19/9 IHM: Ledningsgruppen Redovisningsekonomer (webb)
 • 20/9 PC: Inkomstmål för företagare 2024 (webb)
 • 26-28/9: Resdagar (Thailand-Sverige)

Okt 2024

 • 2/10 BGI: Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering (Stockholm, live och on demand)
 • 3/10 PC: Representation, julbord och gåvor (blogg)
 • 4/10 AE: Skatteförslag i höstbudgeten 2025 (webb)
 • 4/10 AE: Årsredovisningslagen – Nyheterna 2024 (webb)
 • 4-6/10: Resdagar (Sundsvall)
 • 8/10 AE: Ändringar av företagens ränteavdragsbegränsningar
 • 8/10 AE: Förenklad beskattning av ägare till fåmansaktiebolag (3:12-reglerna)
 • – Datum inte fastställt, PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 15/10 BGI: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm, live och on demand)
 • 16/10 Srf: Fastigheter – Komponentavskrivning (Stockholm och webb)
 • 17/10 AE: Övergångar mellan K2 och K3 – Besluten från BFN (webb)
 • 19/10: Resdag (Uppsala)
 • 21/10 PB: Årsuppdatering inkomstbasbelopp 2025
 • 21/10 PB: Årsuppdatering lön 2024 och utdelning 2025
 • 29/10 AE: Månadsuppdatering (webb)
 • 29/10 AE: Att göra en lyckad resultatplanering 2024 (webb)
 • 30/10 PC: Representation, julbord och gåvor (webb)
 • 31/10 AE: Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2024 (webb)
 • 31/10 AE: Inkomstplanering för näringsidkare 2024 (webb)

Nov 2024

 • 3/11 PC: Förmåner för företagare 2024 (blogg)
 • 5/11 BGI: Ägarledda företag, skatter och optimeringar – Företaget (Stockholm, live och on demand)
 • 6/11 BGI: Ägarledda företag, skatter och optimeringar – Företagaren (Stockholm, live och on demand)
 • 7/11 AE: Förmånsgrundande inkomster 2024 och 2025 (webb)
 • 13/11 BGI: Nyhetsdag i redovisning (Göteborg)
 • 14/11 BGI: Nyhetsdag i redovisning (Stockholm, live och on demand)
 • – Datum inte fastställt, PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 18/11 PB: Nyhetsdag i moms, skatt och redovisning med Madlen Espenkrona (Andersson & Co med samverkande byråer) NY
 • 20/11 BGI: Nyhetsdag i redovisning (Stockholm, live och on demand)
 • 21/11 BGI: Företagsekonomi för jurister (webb)
 • 22/11 BGI: Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar (live och on demand)
 • 25/11 AE: Månadsuppdatering (webb)
 • 25/11 AE: Rättsfall hösten 2024 (webb)
 • 26/11 WK: Resdag (Stockholm-Göteborg)
 • 27/11 WK: Skatte- och Redovisningsdagen (livesändning från Göteborg)
 • 28/11 BGI: Bokföringsnämndens K-regler (Stockholm, live och on demand)
 • 29/11 PC: Förmåner för företagare 2024 (webb)

Dec 2024

 • 1-4/12: Resdagar (Sverige-Thailand)
 • 4/12 AE: Skatteeffekter av de nya K-reglerna (Skattedagen 2024)
 • 5/12 IHM: Ledningsgruppen Redovisningsekonomer (webb)
 • 8/12 PB: Årsuppdatering brytpunkt/PGI-tak 2025
 • 8/12 PB: Årsuppdatering arbetsgivaravgifter och egenavgifter 2025
 • 8/12 PC: Aktuellt om skatt och moms (blogg)
 • – Datum inte fastställt, PB: Ekonominyheter (YouTube)
 • 20/12 PC: Aktuellt om skatt och moms (webb)

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 (denna sida) | 2025 | 20232022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev