SW: Artiklar av mig publicerade i facktidskrifter och på hemsidor. Stöd tidskrifterna och prenumerera på dem!

EN: Articles by me published in Swedish professional journals and on websites. Support the journals and subscribe to them!
Svensk Skattetidning (Swedish Tax Journal)

Svensk Skattetidning

6-7/2016: Pågående arbeten
(Work in Progress)

8/2017: Avyttring nedskrivna tillgångar
(Disposal of Impaired Assets)

Kommande: Referenser pågående arbeten
(References Work in Progress)

Kommande: Fastigheters övergång
(Transition of Real Estates)

Prenumerera / Subscribe

Prenumerera på tryckt tidskrift / Subscribe to printed copy
Prenumerera på digital tidskrift / Subscribe to digital copy

 

Bulletinen (The Bulletin)

Bulletinen BAS-kontogruppen

3/2016: Fastigheter
(Real Estates)

4/2016: Tantiem
(Bonuses)

3/2017: Pågående arbeten, del 1 löpande räkning
(Work in Progress, Part 1 Current Account)

4/2017: Pågående arbeten, del 2 fast pris
(Work in Progress, Part 2 Fixed Price)

Prenumerera / Subscribe

Prenumerera på tryckt tidskrift / Subscribe to printed copy
Prenumerera på digital tidskrift / Subscribe to digital copy

 

Skattenytt (Tax News)

Skattenytt

9/1995: Oanvändbar redovisning för enskilda näringsidkare

 

Wolters Kluwer, hemsida (Web Site)

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

2016-11-17: 5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen
(5 Important News in the Annual Accounts Act)

2017-09-22: Krönika Från Bokslut till Capego – Rapport från en användare
(From Financial Statements to Capego – Report from a User)

Kommande: 5 tips för att undvika stora förluster med fastigheter
(5 tips to avoid big losses with Real Estates)

 

RedovisningsHuset i Södertälje AB, hemsida (Web Site)

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

SW:  Jag skriver och publicerar löpande nyhetsartiklar om företagsekonomi och privatekonomi på deras hemsida. Kontakta mig för samma tjänster på ditt företags hemsida! Här nedanför ser du några aktuella exempel. På deras hemsida hittar du många fler av mina artiklar.

EN: I write and publish continuous news articles on corporate and private economy on their web site. Contact me for the same service on your web site! Below you’ll find are some recent examples. On their web site you’ll find plenty more of my articles.

2017-10-17: Skattefri hälsovård och sjukvård slopas
Tax Free Benefit of Healthcare Scrapped

2017-09-17: Högre sjukpenning i förslag från regeringen
Raised Sick Benefit Proposed by the Government

2017-09-17: Frukostmötet i Nyköping med ESIC närmar sig
Breakfast Meeting in Nyköping with ESIC is Getting Closer

2017-08-27: Skrotade skatteförslag
(Scrapped Tax Legislation)

2017-08-25: Registrering av verklig huvudman
(Registration of Actual Control Person)

2017-08-25 Nya penningtvättslagen
(New Anti-Money Laundering Act)

2017-08-22: Dataskyddsförordningen – Dina checklistor för GDPR
(General Data Protection Regulation – Your Checklists)

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.