SW: Artiklar av och intervjuer med mig publicerade i facktidskrifter och på hemsidor. Stöd utgivarna och prenumerera!

EN: Articles by and interviews with me published in Swedish professional journals and on websites. Support the publishers and subscribe!
Svensk Skattetidning (Swedish Tax Journal)

Svensk Skattetidning

6-7/2016: Pågående arbeten
(Work in Progress)

8/2017: Avyttring nedskrivna tillgångar
(Disposal of Impaired Assets)

Prenumerera / Subscribe

Prenumerera på tryckt tidskrift / Subscribe to printed copy
Prenumerera på digital tidskrift / Subscribe to digital copy

Bulletinen (The Bulletin)

Bulletinen BAS-kontogruppen

3/2016: Fastigheter
(Real Estates)

4/2016: Tantiem
(Bonuses)

3/2017: Pågående arbeten, del 1 löpande räkning
(Work in Progress, Part 1 Current Account)

4/2017: Pågående arbeten, del 2 fast pris
(Work in Progress, Part 2 Fixed Price)

1/2019: Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag
(The Chart of Accounts and the New Corporate Tax Regulations)

1/2020: BAS Nyckeltal – Kundfordringar

2/2020: Nedsättning av aktiekapital

3/2020: Fastigheters övergång vid avyttring

Prenumerera / Subscribe

Prenumerera på tryckt tidskrift / Subscribe to printed copy
Prenumerera på digital tidskrift / Subscribe to digital copy

Skattenytt (Tax News)

Skattenytt

9/1995: Oanvändbar redovisning för enskilda näringsidkare

Wolters Kluwer, hemsida (Web Site)

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

2016-11-17: 5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen
(5 Important News in the Annual Accounts Act)

2017-09-22: Krönika Från Bokslut till Capego – Rapport från en användare
(From Financial Statements to Capego – Report from a User)

2020-02-12: 5 tips för att undvika stora förluster med fastigheter
(5 tips to avoid big losses with Real Estates)

RedovisningsHuset i Södertälje AB, hemsida (Web Site)

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

SW:  Jag skriver och publicerar löpande Nyhetsartiklar om företagsekonomi och privatekonomi på RedovisningsHusets hemsida. Kontakta mig för samma tjänster på ditt företags hemsida!

EN: I write and publish continuous News articles on corporate and private economy on the web site of RedovisningsHuset. Contact me for the same service on your web site!

Intervjuer med mig  |  Interviews with me

Intervjuer på Finagos blogg

Lisa Bjerre har intervjuat och citerat mig i Finagos blogg

2020-03-09 Aktiebolag eller enskild firma (Citat)

2020-02-10 Dags för bokslut – Håll koll på ränteavdragen (Intervju)

2020-02-04 Jobba smart med BAS-kontoplanen (Intervju)

2020-01-27 Fler kan starta aktiebolag när kapitalkravet sänks (Citat)

2020-01-13 Resultatanalys – 5 sätt att lösa problem med rätt nyckeltal (Intervju)

2019-07-04 Se upp med företagsbilen – Här är misstaget som kan bli dyrt (Intervju)

2018-11-06 Håll koll på skattegranskningarna – hårdare krav vid självrättelse (Intervju)

2018-05-31 Krympta ränteavdrag en av flera nya skatteregler för företag (Intervju)

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.