SW: Artiklar av mig publicerade i facktidskrifter och på hemsidor. Stöd tidskrifterna och prenumerera på dem!

EN: Articles by me published in Swedish professional journals and on websites. Support the journals and subscribe to them!
Svensk Skattetidning

Svensk Skattetidning

Subscribe / Prenumerera

Subscribe to printed copy / Prenumerera på tryckt tidskrift

Subscribe to digital copy / Prenumerera på digital tidskrift

6-7/2016: Pågående arbeten
(Ongoing Activities)

Kommande: Referenser pågående arbeten
(References Ongoing Activities)

Kommande: Avyttring nedskrivna tillgångar
(Disposal of Impaired Assets)

Kommande: Fastigheters övergång
(Transition of Real Estates)

Bulletinen

Bulletinen BAS-kontogruppen

Subscribe / Prenumerera

Subscribe to printed copy / Prenumerera på tryckt tidskrift

Subscribe to digital copy / Prenumerera på digital tidskrift

3/2016: Fastigheter
(Real Estates)

4/2016: Tantiem
(Bonuses)

Kommande: Pågående arbeten, del 1 löpande räkning
(Ongoing Activities, Part 1 Current Account)

Kommande: Pågående arbeten, del 2 fast pris
(Ongoing Activities, Part 2 Fixed Price)

Wolters Kluwer, hemsida

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

2016-11-17: 5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen
(5 Important News in the Annual Accounts Act)

Kommande: Från Bokslut till Capego – Rapport från en användare
(From Financial Statements to Capego – Report from a User)

Kommande: 5 tips för att undvika stora förluster med fastigheter
(5 tips to avoid big losses with Real Estates)

 

RedovisningsHuset i Södertälje AB, hemsida

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

SW:  Jag skriver och publicerar löpande nyhetsartiklar om företagsekonomi och privatekonomi på deras hemsida. Kontakta mig för samma tjänster på ditt företags hemsida! Här nedanför ser du några aktuella exempel.

EN: I write and publish continuous news articles on corporate and private economy on their web site. Contact me for the same service on your web site! Below you’ll find are some recent examples.

2017-09-17: Högre sjukpenning i förslag från regeringen
Raised sick benefit proposed by the government

2017-09-17: Frukostmötet i Nyköping med ESIC närmar sig
Breakfast meeting in Nyköping with ESIC is getting closer

2017-08-27: Skrotade skatteförslag
(Scrapped Tax Legislation)

2017-08-25: Registrering av verklig huvudman
(Registration of Actual Control Person)

2017-08-25 Nya penningtvättslagen
(New Anti-Money Laundering Act)

2017-08-22: Dataskyddsförordningen – Dina checklistor för GDPR
(General Data Protection Regulation – Your Checklists)

 

Skattenytt

Skattenytt

9/1995: Oanvändbar redovisning för enskilda näringsidkare


Föreläsningar / Lectures

SW: Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

EN: Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

  1. Välj föreläsning / Choose lecture (Publications & Lectures)
  2. Och-eller köp böckerna! / And-or buy the books!  (Books / Böcker)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.