Bulletinen 3/2020 Tidpunkter för överlåtelser av fastigheter

BAS-kontogruppens tidskrift Bulletinen har publicerat en artikel av mig i senaste numret (3/2020) om vilka olika tidpunkter som gäller vid överlåtelse av fastigheter.

Ladda ner artikeln

Tack vare tillstånd från Bulletinen och förlaget Norstedts Juridik har du här artikeln i sin helhet. Varsågod!

Kontering av handpenning och tillträde

Artikeln visar med BAS-konton hur du bokför först handpenningen och sedan tillträdet, både hos köpare och säljare. Det är svar på frågor som brukar ställas till mig – När och hur bokförs överlåtelsen?

Hela bakgrunden finns med

I artikeln beskriver jag vilka olika regler som styr tidpunkter för en fastighetsöverlåtelse. Tidpunkterna är tyvärr delvis olika.

 • Fastighetsrätt
  • Tillträdesdagen är avgörande
  • … men det förutsätter att köparen ansöker om lagfart
 • Redovisningsrätt
  • Tillträdesdagen är avgörande även här
  • Vad är en tillgång?
  • När blir den en tillgång?
  • Vad ska redovisas när
 • Skatterätt – Fastighetsskatt och fastighetsavgift
  • Ägandet den 1 januari varje år är avgörande
 • Skatterätt – Inkomstskatt
  • Avtalsdagen styr inkomstbeskattningen
  • Tillträdesdagen styr när avdragsrätten för avskrivningar börjar för köparen
  • Avtalsdagen styr när avdragsrätten för avskrivningar upphör för säljaren

Reglerna om avdragsrätten för säljarens och köparens avskrivningar är motstridiga. Här blir det ofta ett glapp när ingen har rätt till avdrag. Jag beskriver Skatteverkets syn på de två situationerna.

Alla punkter innehåller referenser. Det ger dig som vill veta mer en möjlighet att gräva vidare. Men annars duger det utmärkt att läsa innehållet som det är. Jag hoppas du har nytta av översikten!

Fördjupning i boken Fastigheter

I artikeln tar jag upp de allmängiltiga frågorna om när och hur en fastighetsöverlåtelse ska bokföras. I praktiken brukar många fler frågor regleras i likvidavräkningen på tillträdesdagen. Det tar jag upp i min bok Fastigheter – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik är förlaget för alla mina böcker, även den första som gavs ut när förlaget ingick i Wolters Kluwer.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter