Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: June 2021

BFN uppdaterar K2 ÅB, K2 ÅR och K3

I två remisser lämnar Bokföringsnämnden förslag till ändringar i K2 ÅB, K2 ÅR och K3 om underskrifter och i K3 om konsolidering av SPE. Remisstiden går ut 30 september 2021. Här får du förklaringar till ändringarna.

IHM tar in läroboken Externredovisning igen

IHM har bokat mig för tre nya kurser i Stockholm våren 2022, och godkänt min lärobok som kurslitteratur igen. Två goda nyheter för nästa år!

BFN uppdaterar vägledningen Bokföring

Bokföringsnämnden ska modernisera vägledningen “Bokföring” (BFNAR 2013:2. Första steget är direktupphandling av en konsultrapport.

Fusion – Uppdaterad vägledning från BFN

Bokföringsnämnden har uppdaterat vägledningen om redovisning av fusion (BFNAR 2020:5). Här ser du vad ändringarna handlar om och vilka av dem som är viktiga.

Ekonominyheter maj i nyhetsbrev 37

Nya kurser och många nya bokningar – Ett nyhetsbrev fullt av positiva nyheter!