The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: January 2017 (page 1 of 2)

Brexit and Trump / Företagarna om Brexit och Trump

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Karin Enström Daniel Wiberg

The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna) arranged a perspective widening breakfast meeting on the topic Brexit and Trump – What happens Now? (Brexit och Trump – vad händer nu?) on January 26, 2017. Swedish text follows further below.

Daniel Wiberg, Chief Economist at Företagarna, gave us his view of which changes we are to expect in the wake of the British exit from the EU in progress and the executions of election promises from the newly installed president of USA Donald Trump.

Karin Enström (M), Member of the Swedish Parliament and Deputy Chair of Committee of Foreign Affairs, then gave us an inspired statement on her view of the situations in the world and what can be done about it.

Thank you Företagarna for offering this interesting meeting with knowledgeable lecturers!


Brexit och Trump – vad händer nu?

Företagarna arrangerade ett perspektivgivande frukostmöte på temat Brexit och Trump – vad händer nu? den 26 januari 2017.

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Daniel Wiberg

©Peter Berg

Daniel Wiberg, chefsekonom hos Företagarna, gav oss sin syn på vilka förändringar vi har att vänta oss i kölvattnet på det pågående brittiska utträdet ur EU och verkställandet av vallöften från den nyligen tillträdde presidenten i USA Donald Trump.

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Karin Enström

©Peter Berg

Karin Enström (M), riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens utrikesutskott, fortsatte sedan med ett engagerat anförande om sin syn på de stora dragen i världssituationen och vilka åtgärderna kan bli.

Tack Företagarna för att ni bjöd oss på detta intressanta möte med kunniga föreläsare!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Lighten Up the Legal Language / Språkkonsulterna städar det juridiska språket

Språkkonsulterna juridiskt språk

Språkkonsulterna (The Language Consultants) offered a stimulating breakfast seminar on January 25, 2017 in Stockholm (Swedish text follows below).

On the menu was a three step approach to explain legal content and make it understandable for non-lawyers.

 1. Clear
 2. Sort
 3. Clarify

The goal is to create a text that reach your target audience and is liked by the lawyer.

I signed up for the seminar because my work is completely related to this topic, Bringing Theory to Practice. I was lucky, later on I learned that the seminar was fully booked. And Språkkonsulterna delivered – If I get the chance I’ll surely attend to more seminars in the future!

The event was filmed and published on Facebook. Click on the link to the video clip Städa upp bland de juridiska termerna – Clean up among the legal terms.

Thank you Språkkonsulterna for your hospitality 🙂


Städa upp bland de juridiska termerna med Språkkonsulterna

Språkkonsulterna bjöd på ett stimulerande frukostseminarium den 25 januari 2017 i Stockholm. På menyn fanns en trestegsmetod för att förklara innehållet i en juridisk text på ett förståeligt sätt för icke-jurister.

 1. Rensa bort sådant som inte är intressant för målgruppen
 2. Sortera innehållet på ett logiskt och konsekvent sätt
 3. Förtydliga texten eftersom du inte behöver behålla de juridiska garderingarna

Målet är att skapa en text som når fram till din målgrupp samtidigt som den kan accepteras av juristen. Läs mer i Språkkonsulternas artikel Uppdrag: Rensa, sortera och förtydliga i den juridiska texten!

Jag anmälde mig till seminariet eftersom mitt arbete helt och hållet handlar om ämnet för dagen, att göra teorin praktiskt tillämpbar (Bringing Theory to Practice). Jag hade tur, senare såg jag på deras hemsida att seminariet var fulltecknat. Språkkonsulterna levererade – får jag chansen kommer jag absolut att lyssna på fler seminarier framöver!

Evenemanget filmades och lades ut Facebook. Klicka på länken till videoklippet Städa upp bland de juridiska termerna.

Tack Språkkonsulterna för er gästfrihet 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

PK on Distrust of Media / PK och misstron mot medierna

Publicistklubben Misstron mot medierna

©Peter Berg

The Swedish Publicist Club (Publicistklubben, PK) arranged an interesting evening debate on January 23, 2017 in Stockholm (Swedish text follows below).


Debattkväll med PK

Publicistklubben (PK) arrangerade en välbesökt debattkväll den 23 januari 2017 i Kulturhuset i Stockholm. PK är en flitig arrangör av intressanta kvällar med aktuella ämnen, men detta blev min första chans att delta. Det kommer att bli flera gånger!

Kvällens evenemang filmades och finns på Youtube.

Radioakademins hederspris

Kvällen började med att Radioakademin delade ut sitt hederspris till två mottagare, Titti Schultz, med över 20 års erfarenhet från kommersiell radio som Rix FM och NRJ, och Ove Joansson, som har varit VD och styrelseordförande för Sveriges Radio.

Prisutdelningen följdes av en intressant intervju med pristagarna, där de fick ge sina synpunkter och perspektiv på dagsaktuella frågor som t.ex. mediebevakningen av det amerikanska presidentvalet.

Inslaget finns 0:05-0:25 in i Youtube-klippet.

DN:s publicering av Sara Skyttedals bilder från Facebook

­

Var det rätt av Dagens Nyheter att publicera bilder från Sara Skyttedals Facebook? Frågan har avgjorts i tingsrätten men drivs nu vidare till nästa instans av Svenska Fotografers Förbund (SFF).

Upphovsrättsfrågor och tolkningen av begreppet dagshändelse diskuterades av Anki Almqvist, ordförande för SFF, och Caspar Opitz, redaktionschef för DN.

Debatten finns 0:28-0:45 in i Youtube-klippet.

Misstron mot medierna – Har vi oss själva att skylla?

Så var det dags för kvällens huvudämne, en självkritisk debatt om den  negativa utvecklingen av tilltron till medierna. Diskussionen fördes i en panel bestående av från vänster Joakim Jardenberg (konsult och debattör), Hanne Kjöller (Expressen),  Jan Helin (SVT), Karin Olsson (Expressen) och Andreas Ericson, Timbro.

Jag fastnade särskilt för ett inlägg av Hanne Kjöller om flockmentalitet hos journalistkåren, där hon gav exempel på övertydliga och vinklade inlägg (1.03-1.06 in i Youtube-klippet) när det har blivit så populärt med en åsikt att sakligheten blir lidande.

Debatten finns 0:45 -1:44 in i Youtube-klippet. Se den!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Newsletter Launch / Premiär för nyhetsbrevet

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Finally! After a long time of producing news letters for customers I’m now launching my very own newsletter on corporate economy matters.

Check out this new page, read the archive and subscribe now.


Äntligen

Efter att skrivit nyhetsbrev för andra sedan länge lanserar jag nu mitt alldeles egna nyhetsbrev om företagsekonomiska frågor.

Kolla den nya sidan, läs i arkivet och prenumerera nu.

 


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures
Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott

New Lecture Owner Related Transactions in Limited Companies / Ägartransaktioner i aktiebolag

Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott

A few months ago I updated a lecture on owner transactions in limited companies, according to the Swedish Companies Act, tax laws and accounting standards (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since September 2016.


Uppdaterad föreläsning om ägartransaktioner i aktiebolag

Mitt föreläsningsmaterial om ägartransaktioner i aktiebolag har uppdaterats för några månader sedan. Jag har använt det nya materialet sedan september 2016, bl.a. här.

Innehållet är fördelat på fyra huvudområden.

 • Låneförbud
 • Fordringar på eget bolag
 • Tantiem
 • Aktieägartillskott

Lån till ägare m.fl. – Låneförbudet

Reglerna i aktiebolagslagen gås igenom: Förbjudna kretsen, undantag, ställda säkerheter, förvärvslåneförbud, dispens, låneförteckning, rättsliga påföljder enligt aktiebolagslagen, inkomstskattelagen m.m.

Vi går inte bara igenom begränsningarna utan också hur man kan agera för att ett lån inte ska bli förbjudet. Dessutom berörs hanteringen av redan beskattade förbjudna lån, i aktiebolaget och för låntagaren.

Lån från ägare – Fordringar på eget bolag

Vi går igenom fördelar och nackdelar, säkerheter, redovisning, beskattning, möjligheter och begränsningar beträffande ränta m.m.

Tantiem

Lagstiftning, K-regler och rättsfall behandlas och illustreras med arbetsgång, redovisning och beskattning.

Jag har också behandlat redovisningsfrågor för tantiem i en nyligen publicerad artikel, beskriven i vad som snabbt blev ett av de populäraste inläggen på bloggen. I inlägget finns en länk till hela artikeln.

Aktieägartillskott

Vi går igenom hur stöd kan hittas för korrekt hantering av aktieägartillskott med tanke på den obefintliga lagstiftningen, syften med och anledningar till aktieägartillskott, vad som kan tillskjutas bolaget och av vem, de olika typerna av tillskott med deras skillnader i redovisning och beskattning, överlåtelse och omvandling av tillskott m.m.

Har ni koll på regler och rutiner för er verksamhet och era kunder? Om inte, boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott

New Lecture Act Against Money Laundering / Ny föreläsning om lagen mot penningtvätt

lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning

A few months ago I updated a lecture on the Swedish implementation of the EU directive against money laundering (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since September 2016.


Uppdaterad föreläsning om lagen mot penningtvätt

Mitt föreläsningsmaterial om lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats för några månader sedan. Jag har använt materialet sedan september 2016, bl.a. här.

Lagens innehåll gås igenom, med inriktning på hur reglerna behöver tillämpas av redovisningskonsulter och andra anslutande yrkesgrupper inom ekonomi och juridik.

1 kap. Tillämpningsområde, definitioner
2 kap. Kundkännedom
3 kap. Rapporteringskrav
4 kap. Behandling av personuppgifter
5 kap. Riskbedömning och rutiner
6 kap. Tillsyn
7 kap. Ansvarsbestämmelser
8 kap. Bemyndiganden

Därefter tittar vi på förordningen, som innehåller regler om:

 1. Registret mot penningtvätt (ni har väl registrerat verksamheten?)
 2. Samordningsorgan
 3. Tillsynsmyndigheter och deras kontroller

Du får reda på vilken tillsynsmyndighet du tillhör. Tillsynen beskrivs utifrån stödet för företagen som Länsstyrelsen i Stockholm har publicerat, men eftersom de andra tillsynsmyndigheterna inte har publicerat avvikande lokal information får detta ses som allmängiltigt för hela landet.

Penningtvättsutredningen berörs för fingervisningar om utvecklingen av reglerna.

Avslutningsvis förklaras vilka kopplingar som finns till Svensk Standard för Redovisningskonsulter (Reko).

Har ni koll på regler och rutiner för er verksamhet? Om inte, boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning pågående arbeten

pågående arbeten tjänster entreprenad löpande räkning fast pris

I’ve prepared a fresh lecture on ongoing activities, or work in progress as it’s also called (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since October 2016.

The lecture covers ongoing activities for services as well as construction work. The accounting technique is described for all four allowed alternatives, and each alternative’s linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Current account, alternative rule (invoice method)
 3. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 4. Fixed price, alternative rule (completion method)

For those of you readers who raise your eyebrows for alternativ 2, the invoice method, I can say Yes, it was cancelled for smaller companies in June 2016, but it’s still the only allowed for the smallest enterprises that prepare simplified annual accounts, that’s why the alternative is still included.

The practical handling of each method is described for all four categories that enterprises are divided to in Sweden.

 • K1: Simplified annual accounts for the smallest sole proprietors etc
 • K2: Annual accounts and simplified annual reports for smaller companies
 • K3: Annual reports and consolidated reports for larger companies
 • K4: Annual reports and consolidated reports for listed companies applying IFRS

Aktuell föreläsning om pågående arbeten

Jag har framställt ett nytt fräscht föreläsningsmaterial om pågående arbeten. Materialet har använts sedan oktober 2016, bl.a. här.

Innehållet täcker pågående arbeten i både tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag. Bokföringen beskrivs konkret ända fram till kontering för alla fyra tillåtna regler, liksom respektive regels samband med beskattningen.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Löpande räkning, alternativregeln (fakturametoden)
 3. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 4. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Till dig som höjer ögonbrynen för alternativ 2, fakturametoden, kan jag säga att Ja, den metoden upphävdes för mindre företag (K2) i juni 2016, men det är fortfarande den enda tillåtna metoden för de som upprättar förenklat årsbokslut (K1), därför ingår metoden fortfarande i uppräkningen.

Tillåtna alternativ och deras praktiska hantering behandlas för alla de fyra kategorierna vi har i Sverige.

 • K1: Förenklat årsbokslut för de minsta enskilda näringsverksamheterna
 • K2: Förenklad årsredovisning för mindre företag
 • K3: Årsredovisning och koncernredovisning (för större företag)
 • K4: Årsredovisning och koncernredovisning för börsnoterade företag (tillämpning av IFRS via RFR)

Principiella frågor om pågående arbeten för K3 och K4 har jag behandlat i Svensk Skattetidning 6-7/2016 (Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning). Dessutom väntar en artikel om praktiska redovisningsfrågor enligt BAS-kontoplanen för K1, K2 och K3 på publicering i Bulletinen.

Många ekonomiproffs känner sig osäkra på pågående arbeten. Boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

RFR 1 and RFR 2 is Here for 2017 / Nu är årets RFR 1 och RFR 2 här

Rådet för Finansiell Rapportering RFR RFR 1 RFR 2 IFRS

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering, RFR) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden (text in Swedish follows further below).

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations (se my post IASB Plan for 2017-2021), after respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS, since RFR issues opinions on drafts etc.

In the beginning of every year RFR publish an updated RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS necessary for application in Sweden, for instance due to national tax reasons. Now the 2017 versions are published.


Årets RFR 1 och RFR 2

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar (se mitt inlägg (IASB Plan for 2017-2021), efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS, genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i BFNAR 2012:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, senast uppdaterad den 22 september 2016 (se inlägget Several News from BFN).

I början av varje år publicerar RFR en uppdaterat RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna innehåller avvikelser från av EU antagna IFRS vid tillämpning i Sverige, t.ex. på grund av nationella skatteregler. Nu har uppdateringarna för 2017 kommit.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2016 som omfattar 794 sidor. IFRS 2017 kommer ut i mars 2017.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 32 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelser från IFRS vid tillämpning i Sverige.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Sedan RFR 1 från januari 2016 har följande standarder och tolkningar antagits (citerat från bilaga 2).

a) Investmentföretag: Tillämpning av konsolideringsundantaget (Ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28)
b) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder inklusive ändringar i IFRS 15: Ikraftträdandedatum IFRS 15
c) IFRS 9 Finansiella instrument

RFR 1 för 2017 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2016.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för t.ex. svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Ändringar jämfört med RFR 2 för 2016 anges i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – januari 2016 som återfinns under Arkiv på RFR:s hemsida.

RFR 2 för 2017 har uppdaterats med följande nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2016.

 • IAS 7 Kassaflödesanalys:Tillägg om ytterligare upplysningskrav
 • IAS 12 Inkomstskatter: Tillägg om uppskjuten skatt vid orealiserade förluster
 • IFRS 9 Finansiella instrument: Delvis införande
 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder: Förtydliganden
 • IFRS 16 Leasing: Delvis införande

Nyheter som inte ingår 2017

RFR 1 och RFR 2 för 2017 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Följande har inte antagits av EU per 2016-12-31 (citerat från bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) IFRS 16 Leases
c) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
d) Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
e) Amendment to IAS 7: Disclosure Initiative
f) Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
g) Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
h) Amendments to IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts
i) Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property
j) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Considerations
k) Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

IASB-plan for 2017-2021

IFRS materiality 5 five year work plan

The IASB have published their overall to-do list for the next five years (Swedish version follows further below).

 • Central theme Better communication in financial statements
  • Review of how financial information is presented and grouped together
  • Enhance disclosures
  • Support electronic reporting via the IFRS Taxonomy
 • Completing large projects
  • New standard IFRS 17 Insurance Contracts (to be issued 2017)
  • Revised Conceptual Framework (to be issued 2017)
 • Supporting implementation
  • Develop support, also online, for stakeholders
   • Implementing new IFRS
   • Maintaining existing IFRS through IFRS Interpretations Committee and post-implementation reviews
 • Focusing the research programme
  • Reduce number of research projects
  • Ensure timely completion

Among other on-going projects are:

 • Definition of Materiality, affecting IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (exposure draft within six months from December 16, 2016)
 • Rate-regulated Activities (discussion paper within six months)
 • Next comprehensive review of IFRS for SME (starting 2019)

Here you can find the current IFRS Work Plan.

IFRS are mainly for consolidated accounts of listed companies and other large companies of public interest. The structure and content does, however, also have impact on regional directives (such as The EU) and national legislation and standards so some of the principles can affect also smaller entities. Because of this it’s of general interest what’s happening within the IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Small and Medium-sized Enterprises

IASB:s plan för 2017-2021

IASB har publicerat sin övergripande att-göra-lista för de kommande fem åren.

 • Huvudtema Bättre kommunikation i finansiella rapporter
  • Översyn av hur finansiell information presenteras och grupperas
  • Förstärkning av tilläggsupplysningar
  • Stöd för elektronisk rapportering via IFRS-taxonomin
 • Slutför stora projekt
  • Ny standard IFRS 17 Försäkringskontrakt (publiceras 2017)
  • Uppdatering Ramverk (publiceras 2017)
 • Stöd införande
  • Utveckla support, inklusive online-support, för intressenter
   • Börja tillämpa nya IFRS
   • Underhålla befintliga IFRS genom IFRS Tolkningskommitté och genom översyn efter införanden
 • Fokusera forskningsprogrammet
  • Minska antalet forskningsprojekt
  • Se till att tidplaner hålls

Här är några andra pågående projekt som förtjänar att nämnas.

 • Definition av väsentlighetsprincipen, påverkar IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändrade bedömningar och fel (utkastinom sex månader från nu)
 • Räntereglerade aktiviteter (diskussionsunderlag inom sex månader från 16 december 2016)
 • Nästa omfattande översyn av IFRS för SME (påbörjas 2019)

Här hittar du aktuell Arbetsplan för IFRS.

IFRS avser huvudsakligen koncernredovisningen för börsnoterade bolag och andra stora företag av samhällsintresse. Struktur och innehåll har dock inflytande även på regionala direktiv (såsom EU) och nationell lagstiftning och standardsättning, så några av principerna kan påverka även mindre verksamheter. På grund av detta är det av allmänt intresse vad som händer inom IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Små och medelstora företag

Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Content Marketing for Wolters Kluwer

logotype-206x49-wolters-kluwer

Wolters Kluwer has given me the assignment of writing content marketing articles for their web page and other medias.

The first article is about news in the Swedish Annual Accounts Act (5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen) and how they are supported by the cloud-based software Capego Bokslut.

The article is found in the department Latest News (Senaste nytt), which also can be reached from their Start page.

Thank you for the trust, Wolters Kluwer!


Innehållsmarknadsföring för Wolters Kluwer

Jag har fått i uppdrag av Wolters Kluwer att skriva content marketing-artiklar för deras hemsida och andra media.

Den första artikeln handlar om 5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen och hur de stöds i den molnbaserade programvaran Capego Bokslut.

Artikeln finns i avdelningen Senaste nytt, som också nås från deras Startsida.

Tack för förtroendet, Wolters Kluwer!


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts