Publicistklubben Misstron mot medierna

©Peter Berg

The Swedish Publicist Club (Publicistklubben, PK) arranged an interesting evening debate on January 23, 2017 in Stockholm (Swedish text follows below).


Debattkväll med PK

Publicistklubben (PK) arrangerade en välbesökt debattkväll den 23 januari 2017 i Kulturhuset i Stockholm. PK är en flitig arrangör av intressanta kvällar med aktuella ämnen, men detta blev min första chans att delta. Det kommer att bli flera gånger!

Kvällens evenemang filmades och finns på Youtube.

Radioakademins hederspris

Kvällen började med att Radioakademin delade ut sitt hederspris till två mottagare, Titti Schultz, med över 20 års erfarenhet från kommersiell radio som Rix FM och NRJ, och Ove Joansson, som har varit VD och styrelseordförande för Sveriges Radio.

Prisutdelningen följdes av en intressant intervju med pristagarna, där de fick ge sina synpunkter och perspektiv på dagsaktuella frågor som t.ex. mediebevakningen av det amerikanska presidentvalet.

Inslaget finns 0:05-0:25 in i Youtube-klippet.

DN:s publicering av Sara Skyttedals bilder från Facebook

­

Var det rätt av Dagens Nyheter att publicera bilder från Sara Skyttedals Facebook? Frågan har avgjorts i tingsrätten men drivs nu vidare till nästa instans av Svenska Fotografers Förbund (SFF).

Upphovsrättsfrågor och tolkningen av begreppet dagshändelse diskuterades av Anki Almqvist, ordförande för SFF, och Caspar Opitz, redaktionschef för DN.

Debatten finns 0:28-0:45 in i Youtube-klippet.

Misstron mot medierna – Har vi oss själva att skylla?

Så var det dags för kvällens huvudämne, en självkritisk debatt om den  negativa utvecklingen av tilltron till medierna. Diskussionen fördes i en panel bestående av från vänster Joakim Jardenberg (konsult och debattör), Hanne Kjöller (Expressen),  Jan Helin (SVT), Karin Olsson (Expressen) och Andreas Ericson, Timbro.

Jag fastnade särskilt för ett inlägg av Hanne Kjöller om flockmentalitet hos journalistkåren, där hon gav exempel på övertydliga och vinklade inlägg (1.03-1.06 in i Youtube-klippet) när det har blivit så populärt med en åsikt att sakligheten blir lidande.

Debatten finns 0:45 -1:44 in i Youtube-klippet. Se den!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.