Consulting Events | Konsulthändelser 2018
Consulting Events | Konsulthändelser 2018 (Picture: Public Domain Pictures)Sunday December 30, 2018

Friday December 28, 2018

 • New Assignments  |  Nya uppdrag Accountor Training Sweden
  • 2019 Four new webinars  |  Fyra nya webbinarier
   • Preliminary titels  |  Preliminära namn
   • Title in bold for spoken language  |  Namn i fet stil för talat språk
  • January 30, 2019: Court Cases of the Month  |  Månadens rättsfall
  • February 4, 2019: New Corporate Tax Regulations and the Chart of Account
   Nya skatteregler för företag och kontoplanen
  • February 26, 2019: Court Cases of the Month  |  Månadens rättsfall
  • Oct/nov 2019: Dividend and Sale of Owner-managed Limited Liability Companies
   Utdelning och försäljning i fåab
 • Blog posts  |  Inlägg

Thursday December 27, 2018

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset i Södertälje AB

Friday December 21, 2018

Thursday December 20, 2018

Wednesday December 19, 2018

Monday December 17, 2018

Saturday December 15, 2018

 • Consulting in customer Issue  |  Rådgivning i kundärende RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Accounting of Bonus in Customer Club  |  Redovisning av bonus i kundklubb

Friday December 14, 2018

Tuesday-Thursday December 11-13, 2018

Monday December 10, 2018

Saturday December 8, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok – Phetchabun, Thailand

Thursday December 6, 2018

Tuesday December 4, 2018

Saturday-Sunday December 1-2, 2018

 • Travel day Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Friday November 30, 2018

Thursday November 29, 2018

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset i Södertälje AB

Tuesday-Wednesday November 27-28, 2018

 • World Trade Center Stockholm, Sweden: Lecture for Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

Monday November 26, 2018

Sunday November 25, 2018

Saturday November 24, 2018

Friday November 23, 2018

Thursday November 22, 2018

Wednesday November 21, 2018

 • New assignment, company adapted lecture  |  Nytt uppdrag, företagsanpassad utbildning Wolters Kluwer Scandinavia
  • Stockholm January 28, 2019: Special Matters in Financial Reports Software  |  Specialfrågor i Bokslutsprogrammet
 • Vanadisplan, Stockholm: Accountor Training Sweden Studio
  • Live webinar Tax News Day  |  Direktsänt webbinarium Skattedagen
  • The session New Corporate Tax – In Practice  |  Passet Nya skatteregler för företag – I praktiken

Tuesday November 20, 2018

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • Webinar documentation  |  Dokumentation för webbinarium Accountor Training Sweden
  • Monthly Update November  |  Månadsuppdatering november (Stockholm November 23, 2018)

Monday November 19, 2018

Sunday November 18, 2018

 • Travel day Stockholm – Norrköping – Kolmården, Sweden
 • Part of documentation  |  Del av dokumentation RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • December YouTube Economy News  |  Månadens Nyheter

Friday November 16, 2018

 • Kungsträdgården, Stockholm: Rotary Stockholm City Business Network  |  Affärsnätverk
  • Business Networking

Thursday November 15, 2018

 • Södertälje, Sweden: Lecture for Wolters Kluwer Scandinavia AB
  • JWK: GDPR  |  Dataskyddslagen + Anti Money Laundering Act  |  Regler mot penningtvätt

Tuesday-Wednesday November 13-14, 2018

 • World Trade Center Stockholm, Sweden: Lecture for Wolters Kluwer Scandinavia AB

Monday November 12, 2018

 • Article (in Swedish)  |  Artikel RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset i Södertälje AB

Sunday November 11, 2018

Saturday November 10, 2018

Friday November 9, 2018

 • Lecture documentation  |  Kursdokumentation Accountor Training Sweden
  • Vanadisplan, Stockholm November 21, 2018: Taxation News Day  |  Skattedagen

Thursday November 8, 2018

 • Consulting in customer Issue  |  Rådgivning i kundärende RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Taxation of bloggers  |  Skattemässiga inkomstslag för bloggare
  • Accounting for Issue of Depository Receipts  |  Redovisning av utgivning av depåbevis

Tuesday-Wednesday November 6-7, 2018

Monday November 5, 2018

Sunday November 4, 2018

Saturday November 3, 2018

Friday November 2, 2018

Thursday November 1, 2018

Wednesday October 31, 2018

Monday October 29, 2018

Saturday October 27, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Wednesday October 24, 2018

Sunday October 21, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun – Bangkok

Saturday October 20, 2018

 • Article (in Swedish)  |  Artikel RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • Consulting in customer Issue  |  Rådgivning i kundärende RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Tax regulations for salary-based dividends from company group  |  Koncernreglerna för beräkning av löneregeln vid utdelning
  • Taxation of income at acquisition followed by merger  |  Beskattning av resultat vid förvärv följt av fusion
 • Consultancy  |  Konsultation RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Half-time report on digitalization and automation project  |  Halvtidsrapport om projektet digitalisering och automatisering

Friday October 19, 2018

Monday October 15, 2018

 • Article (in Swedish)  |  Artikel RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • Lecture documentation  |  Kursdokumentation RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Södertälje November 1, 2018, Tax news for bank staff  |  Skattenyheter för bankpersonal
 • Consulting in customer Issue  |  Rådgivning i kundärende RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Shareholders contribution by promissory note  |  Aktieägartillskott mot revers
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset i Södertälje AB

Sunday October 14, 2018

Friday October 12, 2018

 • Interviewed by  |  Intervjuad av Finago Blog
  • New legislation on tax penalties on Corrections on Your Own Initiative  |  Ny lagstiftning om skattetillägg på självrättelser

Thursday October 11, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok – Phetchabun, Thailand

Wednesday October 10, 2018

 • New Assignment Accountor Training
  • Stockholm November 21, 2018 Tax News Day  |  Skattedag

Thursday October 4, 2018

Wednesday October 3, 2018

Sunday-Monday September 30-October 1, 2018

 • Travel day  |  Resdag Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Friday September 28, 2018

Thursday September 27, 2018

 • Södertälje, Sweden: RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Advisor at preparing annual reports applying standard for larger companies  |  Rådgivare vid upprättande av årsredovisningar enligt K3

Saturday-Tuesday September 22-25, 2018

Friday September 21, 2018

 • Webinar documentation  |  Dokumentation för webbinarium Accountor Training Sweden
  • Monthly Update  |  Månadsuppdatering september 2018 (Stockholm September 28, 2018)

Thursday September 20, 2018

Wednesday September 19, 2018

Tuesday September 18, 2018

 • Consulting  |  Rådgivning RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Customer issue – VAT on wrong amount paid for invoice  |  Moms på felbetalat belopp för faktura
 • Vanadisplan, Stockholm: Meeting with possible new customer  |  Möte med eventuell ny kund
 • Visitors numbers and views 2018 for this blog passed already today all 2017  |  Antalet besökare och lästa sidor 2018 för denna blogg passerade idag hela 2017

Monday September 17, 2018

Friday September 14, 2018

 • Kungsträdgården, Stockholm: Rotary Stockholm City Business Network  |  Rotary Stockholm City Affärsnätverk
  • EN: Lecture by Peter “Peppe” Ekmark on How You Can Create Results Above the Normal
  • SW: Föreläsning av Peter “Peppe” Ekmark om Hur du kan skapa resultat utöver det vanliga

Thursday September 13, 2018

Wednesday September 12, 2018

 • Continued growth for the blog  |  Fortsatt tillväxt för bloggen

Tuesday September 11, 2018

Monday September 10, 2018

Sunday September 9, 2018

 • Travel Day  |  Resdag Borås – Göteborg/Gothenburg – Stockholm, Sweden

Saturday September 8, 2018

 • Family Reunion – Cozy!  |  Släktträff med härliga återseenden (Borås, Sweden)
  • Cousins of Family Berg  |  Kusiner i familjen Berg

Friday September 7, 2018

 • Travel day  |  Resdag Stockholm – Göteborg/Gothenburg, Sweden

Wednesday September 5, 2018

 • General Election Sweden  |  Allmänna val Sverige
  • Casting my pre-election vote  |  Förtidsröstade

Tuesday September 4, 2018

Monday September 3, 2018

Saturday September 1, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Thursday August 30, 2018

 • Bangkok: Swedish Restaurant Cajutan Bangkok
  • Fourth meeting with ambassadors of Cajutan  |  Fjärde mötet med Cajutans ambassadörer

Sunday August 26, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun – Bangkok

Friday August 24, 2018

Sunday August 19, 2018

Friday August 17, 2018

 • Preparing lecture and workshop  |  Förarbete föreläsning och workshop CH International
  • International Conference, Stockholm September 13

Wednesday August 15, 2018

Tuesday August 14, 2018

 • Consulting | Rådgivning RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Customer issue – Value transfer after group contribution  |  Kundärende – Värdeöverföring efter koncernbidrag

Saturday August 11, 2018

Friday August 10, 2018

Thursday August 9, 2018

Wednesday August 8, 2018

Tuesday August 7, 2018

Saturday-Monday August 4-6, 2018

Friday August 3, 2018

Thursday August 2, 2018

Wednesday August 1, 2018

Tuesday July 31, 2018

Sunday July 29, 2018

Friday July 27, 2018

Monday July 23, 2018

Sunday July 22, 2018

Saturday July 21, 2018

Friday-Saturday July 20-21, 2018

Thursday July 19, 2018

 • Travel day, no rain  |  Resdag, inget regn Bangkok – Phetchabun

Wednesday July 18, 2018

Tuesday July 17, 2018

 • Travel day, monsoon rain almost all the way!  |  Resdag, monsunregn nästan hela vägen! Phetchabun – Bangkok

Monday July 16, 2018

Saturday July 14, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok – Ayutthaya – Phetchabun

Thursday July 12, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun – Bangkok
 • Blog upgrade  |  Uppgradering bloggen (credit Järna Kommunikation)
  • Showing Only Excerpt  in Home, Archive, Search  |  Visning endast utdrag i Start, Arkiv, Sök

Friday-Thursday July 6-12, 2018

Wednesday July 4, 2018

 • New assignments  |  Nya uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (2 additional days in Stockholm, Sweden November 27-28, 2018)
  • Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet (5 new live webinars)

Tuesday July 3, 2018

Monday July 2, 2018

Saturday June 30, 2018

Friday June 29, 2018

Monday June 25, 2018

Thursday July 21 – Friday July 22, 2018

 • Travel Day  |  Resdag Bangkok – Phitsanulok – Nakhon Sawan – Phetchabun

Tuesday June 19, 2018

Monday June 18, 2018

Thursday June 14, 2018

 • Consulting  |  Rådgivning RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Customer issue – Corrections of tax return on one’s own initiative  |  Självrättelser av inkomstdeklarationer

Monday-Tuesday June 11-12, 2018

 • Travel day  |  Resdag Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Sunday June 10, 2018

Friday June 8, 2018

 • New assignment, live webinars  |  Nya uppdrag direktsända webbinarier Accountor Training Sweden
  • 5 new webinars September 2018 – February 2019  |  5 nya webbinarier september 2018 – februari 2019
 • Vanadisplan, Stockholm: Accountor Training Sweden Studio
  • Live webinar  |  Direktsänt webbinarium Regular Mistakes in Accounting and How to Solve Them  |  Vanliga misstag inom redovisning och hur du löser dem

Thursday June 7, 2018

 • Gothenburg  |  Göteborg: Wolters Kluwer
  • Planning conference and software development meetings  |  Planeringskonferens och programutvecklingsmöte

Wednesday June 6, 2018

 • Travel day  |  Resdag Gävle-Stockholm

Tuesday June 5, 2018

Monday June 4, 2018

Saturday June 2, 2018

Friday June 1, 2018

 • Stockholm: Real Estate Company  |  Fastighetsbolag
  • Meeting about restructuring  |  Möte om omstrukturering

Thursday May 31, 2018

 • Stockholm, Hallwylska: Event Agency
 • Webinar documentation  |  Dokumentation för webbinarium Accountor Training Sweden
  • Regular Mistakes in Accounting and How to Solve Them  |  Vanliga misstag inom redovisning och hur du löser dem (Stockholm June 8, 2018)

Wednesday May 30, 2018

Tuesday May 29, 2018

Sunday May 27, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Friday May 25, 2018

 • Bangkok: Swedish Restaurant Cajutan Bangkok
  • First meeting with ambassadors of Cajutan  |  Första mötet med Cajutans ambassadörer

Thursday May 24, 2018

Wednesday May 23, 2018

 • New assignment, live webinar|  Nytt uppdrag direktsänt webbinarium Accountor Training Sweden
  • Regular Mistakes in Accounting and How to Solve Them  |  Vanliga misstag inom redovisning och hur du löser dem (Stockholm June 8, 2019)

Sunday May 20, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun – Bangkok

Thursday May 17, 2018

Wednesday-Thursday May 9-10, 2018

Monday May 7, 2018

Sunday May 6, 2018

Friday May 4, 2018

Thursday May 3, 2018

 • Travel Day  |  Resdag Phitsanulok-Phetchabun

Wednesday May 2, 2018

Tuesday May 1, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun-Phitsanulok

Monday April 30, 2018

Thursday April 26, 2018

 • Stockholm: New assignment  |  Nytt uppdrag
  • Real estate company group  |  Fastighetskoncern

Wednesday April 25, 2018

 • Consulting | Rådgivning RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Customer issue – Taxation of subsidiarie’s income before merger  |  Kundärende – Beskattning av dotterbolags resultat före fusion

Sunday April 22, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok – Phetchabun

Friday April 20, 2018

Thursday April 19, 2018

 • Interwieved by  |  Intervjuad av Finago Blog
  • EN: Reduced Deductions of Interest One of Several New Tax Regulations for Enterprises
  • SW: Krympta ränteavdrag en av flera nya skatteregler för företag

Wednesday April 18, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun – Bangkok

Monday April 16, 2018

Sunday April 15, 2018

Thursday April 12, 2018

Tuesday April 10, 2018

Monday April 9, 2018

Saturday April 7, 2018

Friday April 6, 2018

Thursday April 5, 2018

Saturday March 31-Tuesday April 3, 2018

Friday March 30, 2018

Thursday March 29, 2018

Tuesday March 27, 2018

Monday March 26, 2018

Sunday March 25, 2018

Saturday March 24, 2018

Tuesday March 20, 2018

 • Travel day  |  Resdag Hua Hin – Phetchabun
 • New assignments  |  Nya uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
 • New assignments  |  Nya uppdrag Accountor Training Sweden
  • EN: Live webinars New Tax Regulations for the Corporate Sector, Government Proposal (Stockholm May 30, 2018) + 3 x Monthly Updates (Stockholm September 28, October 29 and November 23, 2018)
  • SW: Direktsända webbinarier Nya skatteregler för företagssektorn, proposition (Stockholm 30 maj 2018) + 3 x Månadsuppdatering  (Stockholm 28 september, 29 oktober och 23 november 2018)

Monday March 19, 2018

Saturday March 17, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok –  Hua Hin

Friday March 16, 2018

Wednesday March 14, 2018

Monday March 12, 2018

Thursday March 8, 2018

Wednesday March 7, 2018

Monday March 5, 2018

 • Travel day  |  Resdag Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Thursday-Friday March 1-2, 2018

Wednesday February 28, 2018

Tuesday February 27, 2018

Monday February 26, 2018

Friday February 23, 2018

Thursday February 22, 2018

Tuesday February 20, 2018

 • Sankt Eriksplan, Stockholm: PwC
  • EN: Entrepreneurs evening – very informativ, generous and nice with Henrik Mitelman from Dagens Industri giving the opening speach
  • SW: Entreprenörskväll – mycket givande, frikostigt och trevligt med Henrik Mitelman från Dagens Industri som öppningstalare

Monday February 19, 2018

Friday February 16, 2018

 • Kungsträdgården, Stockholm: Rotary Stockholm City Business Network  |  Rotary Stockholm City Affärsnätverk
  • EN: Lecture by Magnus Henrekson, professor at IFN, on the status of Swedish education and how to improve it substantially
  • SW: Föreläsning av Magnus Henrekson, professor vid IFN, om läget för svensk utbildning och hur den kan förbättras väsentligt

Wednesday February 14, 2018

Tuesday February 13, 2018

Friday February 9, 2018

Thursday February 8, 2018

Wednesday February 7, 2018

Tuesday February 6, 2018

Thursday-Friday February 1-2, 2018

 • World Trade Center, Stockholm: Wolters Kluwer
 • Success in consultancy assignment for customer  |  Lyckat konsultärende för kund (February 2, 2018)
  • EN: Positive decision from The Swedish Tax Agency on application of exemption from prohibition of loan from a limited company
  • SW: Positivt beslut från Skatteverket för ansökan om dispens från låneförbudet för aktiebolag
 • Vasateatern, Stockholm: Norstedts Juridik (evening February 1, 2018)

Wednesday January 31, 2018

 • CSR maintenance: Requests to parties still sending paper documents  to turn digital
  • The goal is to reduce my paper handling to zero
 • CSR-underhåll: Begäran hos parter som fortfarande sänder pappersdokument att övergå till digital kommunikation
  • Målet är att få ner min pappershantering till noll
 • Blog post  |  Blogginlägg

Tuesday January 30, 2018

Monday January 29, 2018

Sunday January 28, 2018

Friday January 26, 2018

Thursday January 25, 2018

 • Thorildsplan, Stockholm: Bonava on behalf of Wolters Kluwer
  • EN: Company adapted software education
  • SW: Företagsanpassad programvaruutbildning

Wednesday January 24, 2018

Tuesday January 23, 2018

Monday January 22, 2018

Sunday January 21, 2018

 • EN: Catching up tons of email and economy news
 • SW: Kommer ikapp med mängder av mail och läser ifatt ekonominyheter

Saturday January 20, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev