Restructure simple and easy | Gör ombildningen enkelt och genomtänkt

Restructure simple and easy | Ombildning enkelt och genomtänkt (Graph: Wikimedia Commons)

Today I delivered a webinar documentation on how to transfer undertakings from natural persons or partnerships to companies limited by shares (text in Swedish follows further below). I will use it in a Swedish live webinar for Accountor Training on October 29, 2018 targeting advisers for entrepreneurs. The webinar will be recorded for later viewings.
In Swedish

Idag har jag färdigställt dokumentationen för webbinariet Ombildningar till aktiebolag. Det handlar om ombildningar från enskild näringsverksamhet och från handelsbolag/kommanditbolag.

Jag går igenom rättsreglerna för beskattning och redovisning. Som deltagare får du också praktiska checklistor, alternativ och tips om hur du bör välja.

Innehåll

 • Varför aktiebolag?
  • Fördelar och nackdelar  |  Särskilt om fastigheter
 • Skattefrågor
  • Moms
  • Uttagsbeskattning  |  Underprisöverlåtelser
  • Positiv räntefördelning
  • Periodiseringsfonder  |  Expansionsfond  |  Ersättningsfonder  |  Övriga reserver
  • Schablonavdrag
 • Förbered och genomför
  • Planera tidpunkt  |  Förbered aktiebolaget  |  Förbered överlåtande företaget  |  Genomför överlåtelsen  |  Avsluta
 • Avtalet
  • Avtalet som checklista
  • Förslag till innehåll
  • Redovisning  |  Bokför avtalet
 • Källor och referenser

Boka utbildning i ombildning!

Vässa dina kunskaper om juridiken och det praktiska förfarandet för din aktiva rådgivning!

 • Webbinarium 1 timme (direktsänt och därefter inspelat)

Get inspired in the Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.