Accountor Training logo

EN: Accountor Training Sweden arrange lectures in Swedish with me as the lecturer. The lectures are delivered as live webinars, which are also recorded. First you subscribe. Then you follow optional live webinars with possibility to ask questions, or study the recorded webinars afterwards. Support your knowledge and apply!

SW: Accountor Training Sverige arrangerar utbildningar med mig som föreläsare. Föreläsningarna hålls som direktsända webbinarier, som också spelas in. Först tecknar du ett abonnemang. Sedan följer du valfria direktsända webbinarier med möjlighet att ställa frågor, eller studerar de inspelade webbinarierna i efterhand. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!
Accountor Training Webinar Webbinarium Peter Berg

Peter Berg under sändning från studion hos Accountor Training / Peter Berg during broadcasting from the video studio at Accountor Training

Senaste säsongerna | Latest Seasons

2020 (21 webbinarier) |
2019 (57 webbinarier)  |  2018 (18 webbinarier)  |  2017 (27 webbinarier)

Aktuellt program
Up-to-date Schedule

EN: Accountor Training Sweden arrange many lectures with many lecturers. This section only contains the lectures I am assigned for, but here you can find the Accountor Training’s Complete List of Lectures.

SW: Accountor Training Sverige har många utbildningar och utbildare. Denna sida innehåller endast utbildningarna som jag har anlitats för, men här kan du Hela kurskatalogen hos Accountor Training.

EN: See lectures for other organizers and in my own management in the Web Shop!
SW: Se föreläsningar för andra arrangörer och i egen regi i Nätbutiken!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem