Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: October 2022

Topplistan oktober 2022 hos BG Institute

Min kurs om årsredovisningar i BRF 2023 kom in på en hedrande sjätteplats i oktober månads topplista från BG Institute!

BFN om nettoomsättning i kasinoverksamhet

Bokföringsnämnden (BFN) har yttrat sig till Kammarrätten i Göteborg om god redovisningssed för beräkning av nettoomsättning i kasinoverksamhet.

Resultatplanering och inkomstplanering 2022

Resultatplanering, inkomstplanering för ägare i aktiebolag och för näringsidkare. Tre kurser som ger dig kraftfulla verktyg för aktiv rådgivning.

Ekonominyheter YouTube oktober 2022

Ekonominyheter oktober 2022 i fyra korta nyhetsfilmer: Nytt från politiken (Tidöavtalet), från myndigheter, om redovisning och nya rättsfall.

Ekonominyheter september i nyhetsbrev 51

Ekonominyheter på YouTube, Framtidens BAS-kontoplan, Redovisning i BRF, Ägarledda företag med BGI, Skatte- och redovisningsdagen med Wolters Kluwer m m

Framtidens BAS-kontoplan, remissvar etapp 1

Jag har lämnat remissvar till BAS-kontogruppen om första etappen av deras stora översyn. Se hur du kan påverkas här!