EN: Norstedts Juridik has published books in Swedish by me. Support the publishing and buy them!

SW: Norstedts Juridik har publicerat böcker av mig. Stöd utgivningen och köp dem!
2016: Fastigheter

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Order printed copy / Beställ tryckt bok

Order digital copy / Beställ digital bok

 

2015: Resultat- och inkomstplanering

Order printed copy / Beställ tryckt bok

Order digital copy / Beställ digital bok

 

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

SW: Wolters Kluwer presenterar mig som författare Här. Hos Wolters Kluwer hittar du ett stort antal av de ledande juridiska experterna i Sverige som författare, med en omfattande bokutgivning. Du når hela deras utbud Här.

EN: Wolters Kluwer introduce me as an author Here. At Wolters Kluwer you’ll find a large number of the leading legal experts in Sweden as authors, with an extensive book publishing. You’ll reach their entire assortment Here.

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.