Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: July 2023

Ekonominyheter juli i nyhetsbrev 58

Slutet för kontrollbalansräkningen? Fastigheter utbildning för Eduhouse. Räntor på skattekontot 1/8. Basbelopp för 2024. Mässan Ekonomi & Företag.

Fastigheter utbildning i 13 kurser för Eduhouse

13 kurser som ger dig en bra helhetsbild av redovisning och beskattning för företag med fastigheter.

Slutet för kontrollbalansräkningen?

Utredningen om bolaget som brottsverktyg föreslår i betänkandet Bolag och brott (SOU 2023:34) bland annat att reglerna om kontrollbalansräkning slopas.

Ekonominyheter juli i nyhetsbrev 57

Bas 2024 för kommuner och regioner. Nya momslagen, nya momsreferenser. Läroboken Externredovisning som talbok. Fullbokat för utbildningar 2023, 15 nya bokningar för 2024.

Ekonominyheter YouTube juni 2023

Månadens Nyheter, ekonominyheter i urval i fyra korta fria filmer på YouTube. Fyra aktuella rättsfall från högsta instanserna om bokföringsbrott. Varsågod!