Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

EN: I write newsletters about corporate and private economy. Order the service from me and I’ll design the content in cooperation with you. You’ll get powerful marketing tools when you hire me for continuous news coverage, as articles on your web site, combined with regular news letters which refers to the articles on the corporate web site. Contact me for booking!

SW: Jag skriver nyhetsbrev inom företagsekonomi och privatekonomi. Beställ tjänsten av mig så utformar vi innehållet i samråd. Du får en kraftfull marknadsföring när du anlitar mig för löpande nyhetsbevakning, i form av artiklar på din hemsida, kombinerat med regelbundna nyhetsbrev som refererar till artiklarna på företagets hemsida. Kontakta mig för bokning!
RedovisningsHuset i Södertälje AB

EN: Continuous News articles and monthly Newsletters. I write the content of the newsletters and RedovisningsHuset distributes them in MailChimp.

SW: Löpande Nyhetsartiklar och månatliga Nyhetsbrev. Jag skriver innehållet i nyhetsbreven och RedovisningsHuset distribuerar dem med MailChimp.

 

The Consultant’s Journey (This blog)

EN: Continuous News articles here on the blog and Newsletters on demand. I write the news articles on the blog in WordPress and distribute my newsletters in Get A Newsletter.

SW: Löpande Nyhetsartiklar här på bloggen och Nyhetsbrev vid behov. Jag publicerar nyheterna på bloggen med WordPress och distribuerar mina nyhetsbrev med Get A Newsletter.


Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem
© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.