Accountor Training logo

SW: Accountor Training Sweden arrangerar följande webbinarier med mig som författare och föreläsare under säsongen 2020. Alla spelas in efter respektive direktsändning. Webbinarierna är på svenska om inget annat sägs. Underhåll din kompetens och anmäl dig!

EN: Accountor Training Sweden arrange the following webinars with me as author and lecturer for their season 2020. They’re all recorded after each live date. The webinars are held in Swedish if nothing else is mentioned. Support your competence and sign up!

Anmäl dig | Sign Up

Peter Berg in the recording studio at Accountor Training, Stockholm
Peter Berg i internetstudion hos Accountor Training Sverige, Stockholm (Bild, Jonathan Fastborg)

Mina webbinarier för Accountor Training 2020

 1. 20/1: Månadsuppdatering
 2. 20/1: Sänkt krav på aktiekapital 2020
 3. 31/1: Bilförmåner 2020
 4. 31/1: Nya skatteregler för företag – Nu gäller det! (co-op med Finago)
 5. 14/2: BAS BAS 2020 (co-op med Finago)
 6. 14/2: K-regler 2020
 7. 25/2: Månadsuppdatering
 8. 25/2: Regler mot penningtvätt 2020
 9. 26/3: Månadsuppdatering
 10. 21/4: Månadsuppdatering
 11. 26/5: Månadsuppdatering
 12. 26/5: Rättsfall våren 2020
 13. 29/9: Månadsuppdatering
 14. 29/10: Månadsuppdatering
 15. 5/11: Att göra en lyckad resultatplanering 2020
 16. 6/11: Inkomstplanering för näringsidkare 2020
 17. 6/11: Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2020
 18. 24/11: Månadsuppdatering
 19. 24/11: Rättsfall hösten 2020

SW: Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Välkommen att abonnera! Anmäl dig

EN: I look forward to meet you as a participant at our webinars, live or later. Welcome to subscribe! Sign Up

Länkar till andra säsonger | Links to other seasons
Accountor Training


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School och BG Institute.

I flera fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån era förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter