Budget
Bild: Ashraf Ali, unsplash.com

Eduhouse genomför tre webbinarier med mig i oktober om resultatplanering och inkomstplanering år 2020.

Tillsammans ger webbinarierna dig en värdefull grund för din aktiva rådgivning, något som är mycket uppskattat av kunderna och dessutom lönsamt för dem!

Se direkt eller senare

Webbinarierna spelas in. Du som har abonnemang hos Eduhouse kan välja att se filmerna direkt eller i efterhand.

Dokumentation och aktualitetstimmar

Till varje film hör en dokumentation du kan ladda ner. Varje film har också examineringsfrågor för dig som behöver aktualitetstimmar för din auktorisation.

Innehåll resultatplanering

Med fokus på ägarledda företag. Uppdaterade regler och värden för år 2020 och där det går även för 2021.

 • Aktiv rådgivning
  • Identifiera och åtgärda möjliga problem före balansdagen
 • Systematisk genomgång av balansräkningen
 • Rimlighetsbedömning av resultaträkningen
 • Nya skatteregler för företag
 • Saknas viktiga poster i redovisningen?
 • Viktiga nyckeltal
 • Optimera ekonomin mellan verksamheten och ägaren
 • Källor

Innehåll inkomstplanering för aktieägare

Med fokus på aktieägare i ägarledda företag. Uppdaterade regler och värden för år 2020 och där det går även för 2021.

 • Aktieägare i fåmansaktiebolag
  • Fysisk person
 • Aktiv rådgivning
  • Identifiera och åtgärda möjliga problem före kalenderårsskiftet
 • Arbetsgång
 • Beräkningar av utdelningsutrymme
 • Inkomstfördelning
 • Optimeringar
  • Verksamhet/ägare
  • Inkomstskatt/sociala förmåner
 • Pensionsplanering för ägare i fåab
 • Källor

Innehåll inkomstplanering för näringsidkare

Med fokus på fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag och kommanditbolag. Uppdaterade regler och värden för år 2020 och där det går även för 2021.

 • Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag och kommanditbolag
  •  Fysiska personer
 • Aktiv rådgivning
  • Identifiera och åtgärda möjliga problem före kalenderårsskiftet
 • Arbetsgång
 • Skattemässiga justeringar
  • I privatdeklarationen
 • Nya skatteregler för företag
 • Samspel och prioritering
  • Räntefördelning
  • Periodiseringsfonder
  • Expansionsfond
 • Inkomstfördelning
 • Optimering verksamhet/ägare
  • Inkomstskatt/sociala förmåner
 • Pensionsplanering för näringsidkare
 • Försäkringar – Kompanjonavtal
 • Källor

Utnyttja abonnemanget – Eller skaffa ett

Ta chansen att bli fullt uppdaterad. Vi tipsar om möjligheter och varnar för fällor. Med dessa filmer får du full koll på nuläget, vilket annars inte är så lätt med den stora mängden nyheter vi har att hålla reda på. Välkommen att titta!

Ännu ett tips är min bok Resultat- och inkomstplanering (Norstedts Juridik). Där har du en uppslagsbok med utförlig genomgång och med massor av tips för din resultatplanering och inkomstplanering!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter