Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: December 2019

K2 Årsredovisning – Ändringar från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en uppdatering av vägledningen K2 Årsredovisning. For English summary see the end of this post Bakgrund OBS! Innehållet i detta avsnitt, “Bakgrund”, är lika som i min föregående artikel (K2/K3 Årsbokslut – Ändringar från BFN), utom referenserna i fjärde stycket. Den 4 juni 2019 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som utökar möjligheten till
Read More »

K2/K3 Årsbokslut – Ändringar från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en uppdatering av vägledningen Årsbokslut. For English summary see the end of this post Vägledningens namn Kärt barn har många namn, så för att undvika förvirring börjar jag med vägledningens titel. Denna vägledning handlar om upprättande av ett fullständigt årsbokslut och har som du ser på bilden bara namnet “Årsbokslut”. För att skilja den
Read More »

Bokföring i konkurs – Nytt från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat Nya regler om bokföring i konkurs. Det är ett nytt allmänt råd Bokföring i konkurs (BFNAR 2019:3), som ersätter det 33 år gamla uttalandet Bokföring i konkurs (BFN U 87:10). For English summary see the end of this post Bakgrund I juni 2019 beslutade BFN att sända ut det allmänna rådet Bokföring i konkurs på
Read More »

Bokföringsnämnden (BFN) och framtidsfrågorna

Den 8 november 2019 var det dags igen för en informell avstämning av nuläget för redovisningsnormeringen och mycket annat med Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN). Det var ovanligt länge sedan senast (bilden ovan är från 23 februari 2018: Aktuellt med BFN), men desto trevligare att ses! For English summary see the end of this post Vi träffades över
Read More »

BAS Nyckeltal nytt webbinarium

Jag har producerat nytt material för ett webbinarium om BAS Nyckeltal, som Accountor Training Sverige direktsände med mig i november 2019. Kursen finns också tillgänglig som inspelning för dig som är eller blir abonnent hos Accountor Training. Här kan du läsa mer om webbinariet: BAS Nyckeltal – Vad säger beloppen oss? For English summary see the end
Read More »

Språkändring | Change of language

Från och med den 29 december 2019 har bloggen en ny språklig struktur. Rubriker och innehåll om svenska nyheter skrivs på svenska, med en sammanfattning på engelska i slutet Rubriker och innehåll om internationella nyheter skrivs på engelska, med en sammanfattning på svenska i slutet Förändringen gäller artiklar från och med i dag. Övrigt innehåll
Read More »

RFR 1 och RFR 2 för 2020

Nu finns 2020 års versioner av RFR 1 Koncernredovisning och RFR 2 Årsredovisning i juridisk person tillgängliga för nedladdning! Rekommendationerna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2020-01-01 och senare, av noterade företag och av företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler. For English summary see the end of this post Om RFR Rådet för Finansiell Rapportering (RFR)
Read More »

Dec YouTube Economy News | Ekonominyheter

EN: The December edition of Economy News (“Ekonominyheter”) is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs. The movies are in Swedish, but I can produce similar videos for you in English if you get in touch with me (Contact)! SW: Nu finns ekonominyheter december på
Read More »

Lectures | Utbildningar 2020

SW: Utbildningskalendern 2020 är fullbokad! Jag ber dig att gå vidare till Utbildningar 2021 för bokningar, tack. EN: Lecture calendar 2020 is fully booked! I kindly ask you to proceed to 2021 for bookings, thank you. How to book | Så här bokar du SW: Du är välkommen att Kontakta mig för att boka din kurs. Du ser
Read More »

Newsletter | Nyhetsbrev 24

EN: New edition of the newsletter is out! SW: Nytt utskick av nyhetsbrevet finns att hämta! Newsletter Content | Nyhetsbrevets innehåll Interest Deductions | Så deklarerar du ränteavdragen Training in Financial Reports | Utbildningen Bokslut för Accountor Training November Economy News | Ekonominyheter på YouTube BFN Komponentavskrivningar från K3 till K2 General Agreement | Ramavtal IHM Business School
Read More »