Bokföring i konkurs - Ny vägledning från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat Nya regler om bokföring i konkurs. Det är ett nytt allmänt råd Bokföring i konkurs (BFNAR 2019:3), som ersätter det 33 år gamla uttalandet Bokföring i konkurs (BFN U 87:10).

  • For English summary see the end of this post

Bakgrund

I juni 2019 beslutade BFN att sända ut det allmänna rådet Bokföring i konkurs på remiss (Bokföring i konkurs). Det handlade om anpassning av ett gammalt uttalande till dagens form för normgivning, att ge ut allmänna råd i stället för uttalanden etc. BFN avsåg inte att göra någon ändring i sak.

Jag var tveksam till att skriva något om remissen eftersom målgruppen var så smal, den begränsades till konkursbon. Men till min förvåning fick min artikel ovanligt många besök, liksom mina inlägg på Facebook och LinkedIn om saken!

Remissomgången slutade den 13 september 2019 och nu är det nya allmänna rådet fastställt.

Innehåll

Det nya allmänna rådet omfattar bara 8 punkter och 2 sidor.

Det allmänna rådet ska tillämpas vid bokföring i mer omfattande eller komplicerade konkurser, eller då verksamheten i konkursboet drivs vidare.

Varje konkursbo ska ha en separat bokföring, som inte får sammanblandas med förvaltarens egen bokföring.

Organiseringen av bokföringen ska anpassas till behoven i förvaltningen av ett konkursbo. Affärshändelserna ska bokföras så att de kan hänföras till de olika slagen av förmånsrätter.

Om verksamheten inte drivs vidare ska obetalda fakturor inventeras inför redovisningen till tillsynsmyndigheten. Om verksamheten däremot drivs vidare ska nya obetalda fakturor bokföras.

BFN delegerar till Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet att utveckla god redovisningssed beträffande bokföring i konkurs.

  • Det nya rådet gäller från och med den 1 januari 2020
  • Det gamla uttalandet upphör att gälla den 31 december 2019.

Utbildningar om vägledningarna från BFN

Jag håller utbildningar och webbinarier om K-regelverken och andra vägledningar från BFN, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) recently issued a standard on accounting in bankruptcy (“konkurs”). This standard is an update of an older statement and is only meant to adapt the content of the statement to the present way of standardsetting. The new standard is in force from January 1, 2020 and replaces the old statement.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter