Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: July 2022

BFL om löpande redovisning 2022 för BGI

Klassikern “Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering” är nu uppdaterad till 2022. Tre kurstillfällen är redan bokade hösten 2022, bara ett kurstillfälle har platser kvar!

Ekonominyheter juli i nyhetsbrev 49

Nytt i ÅRL för BRF. Förslag i ÅRL om koncerndefinition. BFN om regionala flygplatser och taxonomi för alla i K2 ÅR. 7 nyheter om basbelopp m m.

Taxonomi för alla företagsformer i K2 ÅR från BFN

En utökad taxonomi för K2 Årsredovisning i mindre företag, som ska omfatta alla berörda företagsformer, är på väg. Och vad är egentligen en taxonomi?

Regionala flygplatser – Brevsvar från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har besvarat frågor från Srf konsulterna om redovisning i företag som driver regionala flygplatser.

Kryptotillgångar – Rapport till BFN från KPMG

KPMG har levererat en rapport till Bokföringsnämnden (BFN) om redovisning av kryptotillgångar, inklusive det som kallas för kryptovalutor.

Ekonominyheter YouTube juni 2022

Ekonominyheter i urval för företagande. Du får full uppdatering i fyra fria filmer: politiken, myndigheter, redovisning, rättsfall.