Taxonomi, ett system för att klassificera begrepp, illustreras med taxonomin i djurriket (från domän till art)
Taxonomi, system för klassificering av begrepp (Bild Annina Breen, wikimedia.com)

Ett förslag till taxonomi som gäller alla företagsformer i K2 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR) finns nu på remiss.

Vad är en taxonomi?

Men först något om begreppet taxonomi. Ordet används i en mängd olika sammanhang. Men vad betyder det egentligen? Jag har inte hittat någon bra förklaring för vår del och tar därför upp frågan här.

Bilden illustrerar den ursprungliga innebörden av taxonomi, den biologiska vetenskapen om indelning av organismer i till exempel familjer, släkten, arter och underarter (taxa). Numera används dock begreppet taxonomi på många andra områden, för vår del även inom redovisning och företagsekonomisk statistik.

Med mina ord är taxonomi ett system för klassificering av begrepp och deras inbördes sammanhang, samt definitioner av begreppen. Till exempel har vi begreppet årsredovisning. Årsredovisningens delar är i grundversionen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Förvaltningsberättelsens avsnitt är ingress, allmän information, väsentliga händelser under året, flerårsöversikt, förändring av eget kapital, förslag till resultatdisposition med mera. Avsnittet allmän information ska bland annat visa vad företaget har för verksamhet. På det här sättet kan vi fördjupa oss steg för steg.

Taxonomierna för K-regler om årsredovisning tar upp alla dessa begrepp, förklarar dem och ordnar begreppen i sina sammanhang. I många fall finns också referenser för begreppen till lagstiftning och kompletterande normgivning från Bokföringsnämnden.

För dig som är IT-specialist är detta nog självklarheter. Men för många av oss redovisningskonsulter och rådgivare hoppas jag förklaringen hjälper.

Digitala inlämningar

Digitala inlämningar av årsredovisningar till Bolagsverket förutsätter taxonomier som stödjer programvaror i att skapa datafiler som kan förstås automatiskt. Samma sak gäller för vår del digitala inlämningar av företagsstatistik till Statistikbyrån SCB och inkomstdeklarationer till Skatteverket.

En rad myndigheter samarbetar om att utveckla och underhålla taxonomier som berör vårt arbete: Bokföringsnämnden (BFN), Skatteverket (SKV), Finansinspektionen (FI), Statistikmyndigheten SCB (SCB) och Bolagsverket. Även organisationen FAR ingår i samarbetet. Taxonomierna publiceras på den gemensamma hemsidan taxonomier.se. Här finns till exempel taxonomierna för K-reglerna om årsredovisningar för aktiebolag.

  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR)
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Ny taxonomi för alla företagsformer i K2 ÅR

De befintliga taxonomierna för årsredovisningar omfattar bara aktiebolag. Den nya remissen är en utvidgning av taxonomin för K2 ÅR till att omfatta även ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar), handelsbolag (inklusive kommanditbolag), stiftelser, ideella föreningar, samfällighetsföreningar och svenska filialer.

Här hittar du förslaget till taxonomi och övrig information om själva remissen.

Remissen är öppen för synpunkter från 23 juni till 26 augusti 2022. BFN skriver att taxonomiarbetsgruppen gärna vill ha svar från till exempel programvaruleverantörer, redovisningskonsulter, revisorer, användare av finansiell information, samt företrädare för de olika företagsformerna.

Taxonomi för alla i K2 ÅR är en framtidssäkring

Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisningar gäller i nuläget enbart aktiebolag. Det finns inget beslut än så länge om digital inlämning av årsredovisningar för andra företagsformer. En statlig utredning arbetar dock med frågor om digital inlämning. Obligatoriskt eller inte? För vilka?

Utökad taxonomi för företagsstatistik till SCB

SCB har redan lanserat digital inlämning av företagsekonomisk statistik och nu går projektet vidare med en utökad kvartalsrapportering. Även här har vi ett förslag på remiss, för synpunkter från 23 juni till 26 augusti 2022.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du vara uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs. Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev