Calendar by DafneCholet, Flickr

Calendar by DafneCholet, Flickr

EN: My daily consultant events, just briefly  |  SW: Mina dagliga konsulthändelser i korthet
Sunday May 20, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun – Bangkok

Thursday May 17, 2018

Wednesday-Thursday May 9-10, 2018

Monday May 7, 2018

Sunday May 6, 2018

Friday May 4, 2018

Thursday May 3, 2018

 • Travel Day  |  Resdag Phitsanulok-Phetchabun

Wednesday May 2, 2018

Tuesday May 1, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun-Phitsanulok

Monday April 30, 2018

Thursday April 26, 2018

 • Stockholm: New assignment  |  Nytt uppdrag
  • Real estate company group  |  Fastighetskoncern

Wednesday April 25, 2018

 • Consulting | Rådgivning RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Customer issue – Taxation of subsidiarie’s income before merger  |  Kundärende – Beskattning av dotterbolags resultat före fusion

Sunday April 22, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok – Phetchabun

Friday April 20, 2018

Thursday April 19, 2018

 • Interwieved by  |  Intervjuad av Finago Blog
  • EN: Reduced Deductions of Interest One of Several New Tax Regulations for Enterprises
  • SW: Krympta ränteavdrag en av flera nya skatteregler för företag

Wednesday April 18, 2018

 • Travel day  |  Resdag Phetchabun – Bangkok

Monday April 16, 2018

Sunday April 15, 2018

Thursday April 12, 2018

Tuesday April 10, 2018

Monday April 9, 2018

Saturday April 7, 2018

Friday April 6, 2018

Thursday April 5, 2018

Saturday March 31-Tuesday April 3, 2018

Friday March 30, 2018

Thursday March 29, 2018

Tuesday March 27, 2018

Monday March 26, 2018

Sunday March 25, 2018

Saturday March 24, 2018

Tuesday March 20, 2018

 • Travel day  |  Resdag Hua Hin – Phetchabun
 • New assignments  |  Nya uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
 • New assignments  |  Nya uppdrag Accountor Training Sweden
  • EN: Live webinars New Tax Regulations for the Corporate Sector, Government Proposal (Stockholm May 30, 2018) + 3 x Monthly Updates (Stockholm September 28, October 29 and November 23, 2018)
  • SW: Direktsända webbinarier Nya skatteregler för företagssektorn, proposition (Stockholm 30 maj 2018) + 3 x Månadsuppdatering  (Stockholm 28 september, 29 oktober och 23 november 2018)

Monday March 19, 2018

Saturday March 17, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok –  Hua Hin

Friday March 16, 2018

Wednesday March 14, 2018

Monday March 12, 2018

Thursday March 8, 2018

Wednesday March 7, 2018

Monday March 5, 2018

 • Travel day  |  Resdag Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Thursday-Friday March 1-2, 2018

Wednesday February 28, 2018

Tuesday February 27, 2018

Monday February 26, 2018

Friday February 23, 2018

Thursday February 22, 2018

Tuesday February 20, 2018

 • Sankt Eriksplan, Stockholm: PwC
  • EN: Entrepreneurs evening – very informativ, generous and nice with Henrik Mitelman from Dagens Industri giving the opening speach
  • SW: Entreprenörskväll – mycket givande, frikostigt och trevligt med Henrik Mitelman från Dagens Industri som öppningstalare

Monday February 19, 2018

Friday February 16, 2018

 • Kungsträdgården, Stockholm: Rotary Stockholm City Business Network  |  Rotary Stockholm City Affärsnätverk
  • EN: Lecture by Magnus Henrekson, professor at IFN, on the status of Swedish education and how to improve it substantially
  • SW: Föreläsning av Magnus Henrekson, professor vid IFN, om läget för svensk utbildning och hur den kan förbättras väsentligt

Wednesday February 14, 2018

Tuesday February 13, 2018

Friday February 9, 2018

Thursday February 8, 2018

Wednesday February 7, 2018

Tuesday February 6, 2018

Thursday-Friday February 1-2, 2018

 • World Trade Center, Stockholm: Wolters Kluwer
 • Success in consultancy assignment for customer  |  Lyckat konsultärende för kund (February 2, 2018)
  • EN: Positive decision from The Swedish Tax Agency on application of exemption from prohibition of loan from a limited company
  • SW: Positivt beslut från Skatteverket för ansökan om dispens från låneförbudet för aktiebolag
 • Vasateatern, Stockholm: Norstedts Juridik (evening February 1, 2018)

Wednesday January 31, 2018

 • CSR maintenance: Requests to parties still sending paper documents  to turn digital
  • The goal is to reduce my paper handling to zero
 • CSR-underhåll: Begäran hos parter som fortfarande sänder pappersdokument att övergå till digital kommunikation
  • Målet är att få ner min pappershantering till noll
 • Blog post  |  Blogginlägg

Tuesday January 30, 2018

Monday January 29, 2018

Sunday January 28, 2018

Friday January 26, 2018

Thursday January 25, 2018

 • Thorildsplan, Stockholm: Bonava on behalf of Wolters Kluwer
  • EN: Company adapted software education
  • SW: Företagsanpassad programvaruutbildning

Wednesday January 24, 2018

Tuesday January 23, 2018

Monday January 22, 2018

Sunday January 21, 2018

 • EN: Catching up tons of email and economy news
 • SW: Kommer ikapp med mängder av mail och läser ifatt ekonominyheter

Saturday January 20, 2018

 • Travel day  |  Resdag Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.