My Consulting Events | Mina konsulthändelser
My Consulting Events | Mina konsulthändelser (Picture: Flickr)

EN: My daily events as a writer and lecturer on corporate economy topics.

SW: Mina dagar som författare och föreläsare i företagsekonomiska ämnen.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev