Consulting Events | Konsulthändelser 2019
Consulting Events | Konsulthändelser 2019 (Picture: Pixabay)Tuesday February 19

Monday February 18

 • Consulting in customer issue | Rådgivning i kundärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Creating calculation sheet for accounting of financial leases in K3 standard | Uppläggning av kalkylark för redovisning av finansiella leasingkontrakt enligt K3
 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Update routine for customer companies system documentation and transaction history | Uppdatering rutin för systemdokumentation och behandlingshistorik för kundföretagen

Sunday February 17

 • Consulting in bureau issue  |  Rådgivning i byråärende  RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Adapting bureau standard chart of accounts to new corporate tax legistlation | Anpassning av byråstandard för kontoplan till nya skatteregler för företag

Saturday February 16

Friday February 15

Thursday February 14

Wednesday February 13

Tuesday February 12

Sunday February 10

Friday February 8

Thursday February 7

 • Webinar documentation | Dokumentation webbinarium Accountor Training Sweden
  • IFRS – The Framework Update | IFRS – Det nya ramverket

Tuesday February 5

 • Company Adapted Lecture  |  Företagsanpassad utbildning för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Stockholm, Sweden: United Spaces Network
  • Introduction to Capego Software (cloudbased) | Introduktion Capego Bokslut (molnbaserat)

Monday February 4

Sunday February 3

 • Web page article | Artikel hemsidan RedovisningsHuset i Södertälje

Saturday February 2

Friday February 1

 • New assignments | Nya uppdrag In My Own Management | I egen regi
  • Stockholm, Sweden 2019-03-04: Responsibilities of the Board | Styrelsens ansvar
  • Stockholm, Sweden 2019-03-04: Analyzing Financial Reports | Analysera årsredovisningar
 • New assignment | Nytt uppdrag for Wolters Kluwer Scandinavia
  • Stockholm, Sweden 2019-02-05 United Spaces Network Offices: Introduction to Capego Software (cloudbased) | Introduktion Capego Bokslut (molnbaserat)

Thursday January 31

Wednesday January 30

Tuesday January 29

Monday January 28

 • Company Adapted Lecture  |  Företagsanpassad utbildning for Wolters Kluwer Scandinavia
  • Stockholm, Sweden: Special Matters in Financial Reports Software  |  Specialfrågor i programvaran Bokslut

Sunday January 27

Thursday-Friday January 24-25

Wednesday January 23

Tuesday January 22

 • Travel day | Resdag Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Sunday January 20

 • Travel day | Resdag Phetchabun – Bangkok

Friday January 18

Tuesday January 15

Monday January 14

Sunday January 13

Friday-Saturday January 11-12

Thursday January 10

Wednesday January 9

Tuesday January 8

Monday January 7

Saturday-Sunday January 5-6

 • Article | Artikel Bulletinen
  • The Chart of Accounts and the New Corporate Tax Regulations | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag

Friday January 4

Thursday January 3

Wednesday January 2


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev