Consulting Events | Konsulthändelser 2019
Consulting Events | Konsulthändelser 2019 (Picture: Pixabay)Thursday June 13

Tuesday June 11

Monday June 10

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Sunday June 9

Friday-Sunday June 7-9

Thursday June 6

Saturday-Wednesday June 1-5

 • Webinar documentations | Dokumentationer webbinarier för Accountor Training Sverige
  • Testfiles training “Financial Reports” part 1-3 | Testfiler för utbildningen “Bokslut”, del 1-3

Saturday June 1

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday May 31

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
  RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Accounting for part of foreign partnership in a company limited by shares | Redovisning hos aktiebolag av andel i utländskt handelsbolag
  • VAT deduction for renovation when changing to VAT exempt tenant | Momsavdrag renovering vid byte från momspliktig till momsfri hyresgäst
  • Leasing in consolidated accounts | Leasing i K3

Wednesday May 29

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
  RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Equity when transforming tenants right to owners right in housing | Eget kapital i bostadsrättsförening vid omvandling av hyresrätt till bostadsrätt

Tuesday May 28

 • Travel day | Resdag: Bangkok – Phetchabun, Thailand

Saturday May 25

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday May 24

 • Travel day | Resdag: Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Thursday May 23

Wednesday May 22

 • Gothenburg: Meeting Wolters Kluwer Scandinavia
  • Yearly consultancy meeting about the upcoming season 2019-2020 and more

Tuesday May 21

Monday May 20

Sunday May 19

Saturday May 18

Friday May 17

Thursday May 16

Sunday-Wednesday May 12-15

Friday May 10

Thursday May 9

Wednesday May 8

 • Travel day | Resdag: Bangkok – Stockholm

Tuesday May 7

 • Update blog post with link for free participation | Uppdatering blogginlägg med länk för fritt deltagande
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Monday May 6

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Expenditures for patents and trademarks – Costs or asset | Utgifter för patent – Kostnader eller tillgång

Sunday May 5

Saturday May 4

Friday May 3

Thursday May 2

 • Travel day | Resdag: Phetchabun – Bangkok

Tuesday April 30

Monday April 29

Sunday April 28

Saturday April 27

Friday April 26

 • Interviewed by | Intervjuad av Lisa Bjerre, Finago Blog
  • Benefits of Free Car 2019 | Bilförmåner 2019

Thursday-Friday April 25-26

Sunday-Wednesday April 21-24

 • Vacation to Nong Khai, Thailand and Vientiane, Laos! 🙂

Saturday April 20

Friday April 19

Thursday April 18

 • Newsletter | Nyhetsbrev RedovisningsHuset i Södertälje
  • Manuscript drop issue 55 | Manuslämning Utgåva 55
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Sunday-Wednesday April 14-17

Tuesday April 16

 • Webinar |  Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

Saturday April 13

Friday April 12

 • New assignment | Nytt uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
  • Webinar | Webbinarium 16 april 2019
  • Financial Reports Basics on Software | Grundkurs i Bokslutsprogrammet
 • Webinar |  Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

Thursday April 11

 • New assignments | Nya uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
  • Four webinars Repetition in Software Financial Reports – For You who are Self-educated October 2019 – February 2020
  • Fyra webbinarier Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd oktober 2019 – februari 2020

Tuesday-Thursday April 9-11

 • Consultancy report | Rapport konsultuppdrag
  Accountor Training Sverige
  • Structure for training program in financial reports | Utformning av utbildning i årsbokslut och årsredovisningar

Monday April 8

Sunday April 7

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Saturday April 6

 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Calculation model to set prices for new assignments | Kalkylmodell för prissättning av nya uppdrag

Friday March 29

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje

Friday-Sunday March 15-31

 • Vacation! 🙂

Thursday March 14

 • New assignment | Nytt uppdrag Accountor Training Sverige
  • New webinar  |  Nytt webbinarium
  • Title in bold for spoken language  |  Namn i fet stil för talat språk
  • Fairer Swedish Taxation When You Transfer Your Business to the Next Generation | Rättvisare beskattning av generationsskifte i aktiebolag
   May 17, 2019
 • Newsletter | Nyhetsbrev RedovisningsHuset i Södertälje
  • Manuscript drop issue 54 | Manuslämning Utgåva 54
 • Web articles | Artiklar hemsidan RedovisningsHuset i Södertälje

Tuesday March 12

 • Travel day | Resdag: Bangkok – Phetchabun, Thailand

Saturday March 9

 • Travel day | Resdag: Stockholm, Sweden – Bangkok, Thailand

Friday March 8

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje
 • Webinar |  Webbinarium för Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

Thursday March 7

Wednesday March 6

 • New assignments | Nya uppdrag Accountor Training Sverige
  • Two new webinars (title in bold for spoken language) |  Två nya webbinarier (Namn i fet stil för talat språk)
  • Monthly Update | Månadsuppdatering September 26, 2019
  • Court Cases of the Month  |  Månadens rättsfall September 26, 2019

Tuesday-Wednesday March 5-6

 • Stockholm, Sweden: Lecture | Utbildning Wolters Kluwer Scandinavia
  • Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

Monday March 4

Sunday March 3

Saturday March 2

 • New Swedish lecture | Ny föreläsning
  • Key Ratios in the Enterprise | Nyckeltal i verksamheten

Friday March 1


Thursday February 28

Tuesday February 26

Monday February 25

 • New assignments | Nya uppdrag Wolters Kluwer Scandinavia
  • Four two-day lectures Financial Reports Basics on Software with Theory October 2019 – February 2020, totally 8 days
  • Fyra tvådagarsutbildningar Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori oktober 2019 – februari 2020, sammanlagt 8 dagar

Sunday February 24

 • Blog article on new webinar | Bloggartikel om nytt webbinarium
 • Consulting in customer issue | Rådgivning i kundärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Handling of VAT in mixed business | Hantering av moms i blandad verksamhet
 • Proofreading article for the accounting magazine Bulletinen from BAS-kontogruppen, edition 1/2019
  • The Chart of Accounts and the New Corporate Tax Regulations | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag

Saturday February 23

Friday February 22

Thursday February 21

 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
  • Search on Google RedovisningsHuset Södertälje
 • Webinar documentations | Dokumentationer webbinarier Accountor Training Sweden
 • Updates  |  Uppdateringar Google My Business
  • Search on Google Peter Berg Redovisningskonsult
   Search on Google RedovisningsHuset i Södertälje AB

Tuesday February 19

Monday February 18

 • Consulting in customer issue | Rådgivning i kundärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Creating calculation sheet for accounting of financial leases in K3 standard | Uppläggning av kalkylark för redovisning av finansiella leasingkontrakt enligt K3
 • Consulting in bureau issue | Rådgivning i byråärende
   RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Update routine for customer companies system documentation and transaction history | Uppdatering rutin för systemdokumentation och behandlingshistorik för kundföretagen

Sunday February 17

 • Consulting in bureau issue  |  Rådgivning i byråärende  RedovisningsHuset i Södertälje AB
  • Adapting bureau standard chart of accounts to new corporate tax legistlation | Anpassning av byråstandard för kontoplan till nya skatteregler för företag

Saturday February 16

Friday February 15

Thursday February 14

Wednesday February 13

Tuesday February 12

Sunday February 10

Friday February 8

Thursday February 7

Tuesday February 5

Monday February 4

Sunday February 3

 • Web page article | Artikel hemsidan RedovisningsHuset i Södertälje

Saturday February 2

Friday February 1

 • New assignments | Nya uppdrag In My Own Management | I egen regi
  • Stockholm, Sweden 2019-03-04: Responsibilities of the Board | Styrelsens personliga ansvar
  • Stockholm, Sweden 2019-03-04: Analyzing Financial Reports | Analysera årsredovisningar
 • New assignment | Nytt uppdrag for Wolters Kluwer Scandinavia
  • Stockholm, Sweden 2019-02-05 United Spaces Network Offices: Introduction to Capego Software (cloudbased) | Introduktion Capego Bokslut (molnbaserat)

Thursday January 31

Wednesday January 30

Tuesday January 29

Monday January 28

 • Stockholm, Sweden: Company Adapted Lecture  |  Företagsanpassad utbildning for Wolters Kluwer Scandinavia
  • Special Matters in Financial Reports Software  |  Specialfrågor i programvaran Bokslut

Sunday January 27

Thursday-Friday January 24-25

Wednesday January 23

Tuesday January 22

 • Travel day | Resdag: Bangkok, Thailand – Stockholm, Sweden

Sunday January 20

 • Travel day | Resdag: Phetchabun – Bangkok

Friday January 18

Tuesday January 15

Monday January 14

Sunday January 13

Friday-Saturday January 11-12

Thursday January 10

Wednesday January 9

Tuesday January 8

Monday January 7

Saturday-Sunday January 5-6

 • Article | Artikel Bulletinen
  • The Chart of Accounts and the New Corporate Tax Regulations | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag

Friday January 4

Thursday January 3

Wednesday January 2


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev