The board's personal responsibilities and how to avoid them | Styrelsens personliga ansvar och hur du undviker dem
The board’s personal responsibilities and how to avoid them | Styrelsens personliga ansvar och hur du undviker dem (Bild: Pixabay)

EN: New edition of the newsletter is out today!

SW: Nytt utskick av nyhetsbrevet idag!
Content | Innehåll

  • The New Tax Legislation and the Chart of Accounts | De nya skattereglerna och kontoplanen
  • Updated K-standards | Uppdaterade K-regler
  • IFRS Framework | Ramverket
  • The Board’s Personal Responsibilities | Styrelsens personliga ansvar
  • YouTube Economy News | Ekonominyheter
  • Latest lecturs | Senaste föreläsningarna
  • YouTube – My Handbooks | Mina handböcker
  • Consultant’s Diary | Konsultens dagbok

Subscribe to the Newsletter  |  Prenumerera på nyhetsbrevet

EN: If you’re not a subscriber and got it already you’ll find the newsletter in the Archive. There you can also sign up for your own edition.

SW: Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hitter du nyhetsbrevet i Arkivet. Där kan du också prenumerera på din egen utgåva.


News for your organization  |  Nyheter för ditt företag

EN: Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

SW: Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev