Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: December 2023

BFN – Redovisning av omställningsstöd

Företag som betalar avgifter till omställningsorganisationer kan få ersättning för kostnaderna. BFN har uttalat sig om redovisningen av ersättningen.

BFN – Redovisning av tilläggsskatt i K3

K3 saknar regler om redovisning av de nya tilläggsskatterna. Berörda företag hänvisas till IFRS i väntan på eventuella kompletterande regler från BFN.

BFN – Ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN har publicerat en ändring av K3 Årsredovisning och koncernredovisning, med koppling till den nya vägledningen för BRF.

BFN – Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN har publicerat ändringar av K2 Årsredovisning i mindre företag, med dels koppling till nya vägledningen för BRF, dels uppdaterade momsreferenser.

BFN – Årsredovisningar i BRF 2023 och 2024

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en tillfällig vägledning för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF) 2023 och 2024.

RFR 1 och RFR 2 för 2024 publicerade

RFR 1 och RFR 2 för 2024 finns tillgängliga för nedladdning från RFRs hemsida. Här ser du årets nyheter och vad som har ändrats sedan remissen i augusti 2023.

BFN – K-regler för BRF på väg

Nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF) 2023 både i årsredovisningslagen (ÅRL) och från Bokföringsnämnden (BFN).