Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 11 är en av många BRF som behöver uppfylla utökade krav på sin årsredovisning från och med 2023.
BRF, Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 11 (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons, har beskurits)

Bokföringsnämnden (BFN) närmar sig publicering av nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. Siktet är preliminärt inställt på “till julen 2023”.

Den 14 juni 2023 publicerade BFN ett förslag till nytt kapitel 38 i K3 specifikt för BRF. Remisstiden löpte ut den 2 oktober 2023.

Därefter genomförde BFN ett digitalt informationsmöte den 30 november 2023 om sitt planerade fortsatta arbete med regler för BRF.

Tillfälliga regler överbryggar

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller ny lagstiftning för årsredovisningar i BRF, regler som gäller räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare.

BFN har publicerat remisser efter en total översyn av K2 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR) och K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Även dessa remisser löpte ut den 2 oktober 2023. Förslaget är att BRF ska tillämpa K3 för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare, men får tillämpa K3 tidigare.

Samtidigt saknar dagens K2 ÅR och K3 en del av reglerna som behövs för att BRF ska kunna tillämpa lagstiftningen som redan gäller från 2023. Så hur ska årsredovisningarna för 2023 och 2024 upprättas?

BFNs jobbar på en lösning som innebär ett tillfälligt allmänt råd med specialregler för BRF för tillämpning av K2 ÅR under 2023. Jag utgår från att detta tillfälliga K-regelverk även behöver gälla 2024.

Därefter, från 2025, ska BRF inte längre få tillämpa K2 ÅR. Alla BRF, oavsett storlek, ska tillämpa K3 inklusive de nya specialreglerna som har varit ute på remiss.

BFN siktar preliminärt på beslut och därefter publicering av de nya, tillfälliga reglerna till julen 2023. Vi är snart där, men så är det också dags att börja förbereda boksluten för 2023 i BRF som har balansdag 31 december.

Vad kan vi förvänta oss?

BRF omfattas av nyheter i dels ÅRL, dels från BFN. Nyheterna handlar om bland annat följande, men med reservation för ändringar in i det sista från BFN.

 • Förvaltningsberättelsen – Nyckeltal
  • ÅRL: 5 nya obligatoriska nyckeltal
  • BFN: Ytterligare 5 nya obligatoriska nyckeltal i remissen, men det kan bli reducerat till 4 eller 3 i det beslutade tillfälliga regelverket
  • BFN: Nyckeltalen ska presenteras för 4 år (innevarande år och de tre senast föregående åren), men det kan komma övergångsregler som säger att historiska nyckeltal behöver inte tas fram vid första tillämpningen av de nya reglerna
 • Förvaltningsberättelsen – Förluster
  • ÅRL: Styrelsen ska kommentera hur eventuella förluster påverkar finansieringen av åtaganden i BRF
  • BFN: Ger stöd i remissen för hur kommentarerna kan utformas
 • Kassaflödesanalysen
  • ÅRL: Obligatorisk för alla BRF, oavsett storlek
  • BFN: Ska upprättas enligt indirekt eller direkt metod (även om synpunkter har framförts i remissomgången om att bara en metod borde medges för att öka jämförbarheten)

Förslaget till det nya kapitlet 38 i K3 innehåller mer, bland annat anvisningar om komponentavskrivningar. Vi får dock invänta beslutet och publiceringen av det tillfälliga allmänna rådet för att se hur mycket av kapitel 38 som kommer med redan nu. Förhoppningsvis får vi veta inom kort. Jag återkommer då snarast möjligt här på ekonomibloggen.

Utbildningar om de nya årsredovisningarna för BRF

Informationsbehovet kommer naturligtvis att vara stort för styrelser i BRF, redovisningskonsulter, revisorer med flera som blir berörda av de nya årsredovisningarna.

Jag har för närvarande följande utbildningar inbokade på området.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD


Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev