Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: August 2016 (Page 1 of 2)

New Higher Vocational Educations from Xenter/YH-utbildningar

New higher vocational educations for economists from Xenter. Nya YH-utbildningar för ekonomer planeras från Xenter, både lärarlett och på distans.

Update Real Estates – Reduction Price after Sale of Estate

Update Real Estates – Reduction Price after Sale/Så här hanterar du redovisning och beskattning vid prisnedsättning

Lecture on Annual Accounts According to K3 (updated)

Software lecture documentation on annual accounts according to K3 is updated – Dokumentation programutbildning Bokslut enligt K3 har uppdaterats – Boka din plats nu

Real Estates Released Today!

My book Real Estates is released today! Boken Fastigheter släpps från trycket idag!

Lecture on Performance and Income Planning (updated)

Performance and income planning is about actively improving the results of your enterprise as well as your private economy. Above all, it’s about optimizing – maximum private benefits at minimum costs for your company. (Swedish text follows further below) This lecture is for you with an owner managed enterprise, and for all of you advisers
Read More »

Update Real Estates – When sales of residences becomes corporate taxed

Dagens inlägg handlar om när gränsen passeras för yrkesmässig försäljning av bostäder.

Newsletter for RedovisningsHuset

Newsletter for RedovisningsHuset with an English summary

Lecture on K-standards

Föreläsning om K-reglerna med överskådlig genomgång av de omfattande förändringarna

Lecture on New Annual Accounts Act

Föreläsning om nya årsredovisningslagen med överskådlig genomgång av förändringarna

Update Real Estates – Private Condominium or Not

Äkta eller oäkta BRF? Skillnaden i beskattning är stor. Ett färskt rättsfall avgjorde till föreningens fördel.

« Older posts