Resultat- och inkomstplanering Performance and income planning optimering optimizing

Performance and income planning is about actively improving the results of your enterprise as well as your private economy. Above all, it’s about optimizing – maximum private benefits at minimum costs for your company. (Swedish text follows further below)

This lecture is for you with an owner managed enterprise, and for all of you advisers with such customers. The special thing about owner managed enterprises is that the owner is on both sides. There’s no point in strengthening the private economy by weakening the corporate economy. But there are a number of ways to avoid that.

The common lead is to optimize instead of maximize or minimize. And by planning it’s possible to foresee possibilities and threats and make them go your way. This lecture is about how to do so, based on the book Performance and Income Planning.

As the lecture and the book is in Swedish I’ll change language below.


Resultat- och inkomstplanering handlar om att aktivt förbättra resultatet av ditt företagande och din privatekonomi. Denna föreläsning handlar om hur det går till.

Föreläsningen är baserad på boken Resultat- och inkomstplanering och dokumentationen har uppdaterats till senaste nytt.

Ur innehållet:

 • Checklista resultatplanering
  • Konkret genomgång, konto för konto i redovisningen
  • Varningar för fällor, förslag till lösningar
 • Checklista inkomstplanering
  • Konkret genomgång av varje inkomstslag
  • Varningar för skattefällor, förslag till lösningar
 • Pensionsplanering
  • Företagarens privatekonomi på kort och lång sikt
  • Olika livsmål = olika lösningar

Föreläsningen omfattar en heldag och kan bokas via Wolters Kluwer.

Dessutom har Wolters Kluwer i Göteborg bokat föreläsning med mig för sin egen personal i oktober 2016!

Exempel på genomförda föreläsningar 2015:


Här bokar du din plats på utbildningen.

Här beställer du boken.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures