Nätverk Network

EN: My Work method is closely dependent of my network – or my networks because they are multiple. I group them as follow.

  • My Source of Experience
  • My Publisher
  • My Lecture Organizers
  • My Memberships
  • My Regions

Maybe I’ll meet you in some of these gatherings!
SW: Min Arbetsmetod är nära beroende av mitt nätverk – eller mina nätverk eftersom de är flera. Jag delar in dem i följande grupper.

  • Min erfarenhetskälla
  • Min förläggare
  • Mina föreläsningsarrangörer
  • Mina medlemskap
  • Mina regioner

Kanske kommer jag att träffa dig i något av dessa sammanhang!


MY 1 SOURCE OF EXPERIENCE / MIN ERFARENHETSKÄLLA

RedovisningsHuset i Södertälje AB

RedovisningsHuset i Södertälje ABRedovisningsHuset

 

MY 1 PUBLISHER / MIN FÖRLÄGGARE

Norstedts Juridik

My publisher Norstedts Juridik | My publisher Norstedts Juridik

Norstedts Juridik
Web shop – Books | Nätbutiken – Böcker

 

MY 2 LECTURE ORGANIZERS / MINA 2 FÖRELÄSNINGSARRANGÖRER

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen

Wolters Kluwer (Sweden)
Web shop – Lectures | Nätbutiken – Föreläsningar

Accountor Training

Accountor Training (Sweden)
Web shop – Lectures | Nätbutiken – Föreläsningar

Are you the next? / Är du nästa?

Are you a lecture organizer? Welcome to join this list!
Är du en föreläsningsarrangör? Välkommen att ansluta dig till denna lista!
Contact / Kontakt

 

MY 6 MEMBERSHIPS / MINA 6 MEDLEMSKAP

Rotary

Rotary

Rotary International
Rotary Stockholm City Första Frukost

Thai-Swedish Chamber of Commerce

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCCTSCC

Swedes Worldwide (SVIV)

SVIV Svenskar i världen Swedes Worldwide

Svenskar i Världen

Swedish Publicist Club

Publicistklubben

Swedish Accounting and Payroll Consultants

Srf konsulterna

The Swedish Federation of Business Owners

(Företagarna)

 

MY 2 REGIONS / MINA 2 REGIONER

EU

EU on materiality

ASEAN  ASEAN Democrat Party of Thailand Harmonization SME

Back to About


 

Visit the Web Shop and get inspired!  |  Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.