Nätverk Network

EN: My Work method is closely dependent of my network – or my networks because they are multiple. I group them as follow.

  • My Source of Experience
  • My Publisher
  • My Lecture Organizers
  • My Memberships
  • My Regions

Maybe I’ll meet you in some of these gatherings!
SW: Min Arbetsmetod är nära beroende av mitt nätverk – eller mina nätverk eftersom de är flera. Jag delar in dem i följande grupper.

  • Min erfarenhetskälla
  • Min förläggare
  • Mina arrangörer
  • Mina medlemskap
  • Mina regioner

Kanske kommer jag att träffa dig i något av dessa sammanhang!


MY SOURCE OF EXPERIENCE / MIN ERFARENHETSKÄLLA

RedovisningsHuset i Södertälje AB

RedovisningsHuset i Södertälje ABRedovisningsHuset

MY PUBLISHER / MIN FÖRLÄGGARE

Norstedts Juridik

My publisher Norstedts Juridik | My publisher Norstedts Juridik

Norstedts Juridik
Web shop – Books | Nätbutiken – Böcker

MY LECTURE ORGANIZERS / MINA ARRANGÖRER

Eduhouse

BG Institute

IHM Business School

Wolters Kluwer Scandinavia

Are you the next? / Är du nästa?

Are you a lecture organizer? Welcome to join this list!
Arrangerar du föreläsningar och utbildningar? Välkommen att ansluta dig till denna lista!
Contact / Kontakt

MY MEMBERSHIPS / MINA MEDLEMSKAP

Rotary

Rotary

Rotary International
Rotary Stockholm City Första Frukost

Läromedelsförfattarna (LF)

Logo för Läromedelsförfattarna

laromedelsforfattarna.se

Swedish Publicist Club

Publicistklubben

The Swedish Federation of Business Owners

(Företagarna)

MY REGIONS / MINA REGIONER

EU

EU on materiality

ASEAN  ASEAN Democrat Party of Thailand Harmonization SME

Back to About


Visit the Web Shop and get inspired!  |  Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.