Nätverk Network

EN: My Work method is closely dependent of my network – or my networks because they are multiple. I group them as follow.

  • My Source of Experience
  • My Publisher
  • My Lecture Organizers
  • My Memberships
  • My Regions

Maybe I’ll meet you in some of these gatherings!
SW: Min Arbetsmetod är nära beroende av mitt nätverk – eller mina nätverk eftersom de är flera. Jag delar in dem i följande grupper.

  • Min erfarenhetskälla
  • Min förläggare
  • Mina arrangörer
  • Mina medlemskap
  • Mina regioner

Kanske kommer jag att träffa dig i något av dessa sammanhang!


MY SOURCE OF EXPERIENCE / MIN ERFARENHETSKÄLLA

RedovisningsHuset i Södertälje AB

RedovisningsHuset i Södertälje ABRedovisningsHuset

MY PUBLISHER / MIN FÖRLÄGGARE

Norstedts Juridik

My publisher Norstedts Juridik | My publisher Norstedts Juridik

Norstedts Juridik
Web shop – Books | Nätbutiken – Böcker

MY LECTURE ORGANIZERS / MINA ARRANGÖRER

Eduhouse

BG Institute

IHM Business School

Wolters Kluwer Scandinavia

Are you the next? / Är du nästa?

Are you a lecture organizer? Welcome to join this list!
Arrangerar du föreläsningar och utbildningar? Välkommen att ansluta dig till denna lista!
Contact / Kontakt

MY MEMBERSHIPS / MINA MEDLEMSKAP

Rotary

Rotary

Rotary International
Rotary Stockholm City Första Frukost

Läromedelsförfattarna (LF)

Logo för Läromedelsförfattarna

laromedelsforfattarna.se

Swedish Publicist Club

Publicistklubben

Swedish Accounting and Payroll Consultants

Srf konsulterna

The Swedish Federation of Business Owners

(Företagarna)

MY REGIONS / MINA REGIONER

EU

EU on materiality

ASEAN  ASEAN Democrat Party of Thailand Harmonization SME

Back to About


Visit the Web Shop and get inspired!  |  Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.