Consulting Events | Konsulthändelser 2020
Konsulthändelser | Consulting Events | 2020 (Picture: Pixabay)

Årets bokningar | This Year’s Bookings

SW: Mina bokningar och produkter för år 2020. Säkra din egen bokning nu! Temat är företagsekonomi, skatt och redovisning (Utbildningar 2020).

 • Föreläsningar + Webbinarier + YouTube + Företagsanpassat

EN: My bookings and products for the year 2020. Make your own reservation now! The theme is corporate economy, tax and accounting (Lectures 2020).

 • Live Lectures + Webinars + YouTube + Company Adapted

Utbildningsspråk | Lecture Language

SW: Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges här nedanför.

EN: The lectures are in English or Swedish. The language is Swedish unless otherwise stated below. See my page about each organizer for the lecture titles in English!


Organizers | Arrangörer


Jan 2020

 • 13/1 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 13/1 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 16/1 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd (webb)
 • 20/1 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 20/1 AT: Sänkt krav på aktiekapital 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 21/1 WK företagsanpassat: Programvaran Bokslut (Stockholm)
 • 23/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 24/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 29/1 WK: Skattedagen (World Trade Center, Stockholm – Deltagare)
 • 31/1 AT: Bilförmåner 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 31/1 AT: Nya skatteregler för företag – Nu gäller det! (webbstudio, Stockholm)

Feb 2020

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 4/2 WK företagsanpassat: Programvaran Capego Bokslut (Stockholm) NY!
 • 12/2 RH företagsanpassat: Arbetsteknik i bokslutsprogram (Södertälje)
 • 13/2 RH företagsanpassat: Skattenyheter 2020 (Södertälje, SEB)
 • 14/2 AT: BAS BAS 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 14/2 AT: K-regler 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 18/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 19/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 19/2 IHM: Lärarmöte (Stadshagen, Stockholm) NY!
 • 24/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 25/2 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 25/2 AT: Regler mot penningtvätt 2020 (webbstudio, Stockholm) NY!
 • 26/2 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd (webb)
 • 27/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, AT: Rapporteringsplikt för skatterådgivare

Mar 2020

 • 2/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 4/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 9/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 11/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 12/3 PB: Författar- och föreläsarfest Norstedts Juridik & Karnov Group (Grand Hôtel, Stockholm – Deltagare)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 16/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 18/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 20/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 23/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 25/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 26/3 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 27/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 30/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)

Apr 2020

 • 2/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 6/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 8/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 14/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 15/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 17/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 20/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 21/4 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 22/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 27/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 29/4 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)

Maj 2020

 • 4/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 6/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 11/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 13/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 15/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 18/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 25/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 26/5 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 26/5 AT: Rättsfall våren 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 27/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 29/5 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)

Jun 2020

 • 1/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 3/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 4/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 8/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 10/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)
 • 12/6 IHM: Bokslut (Stadshagen, Stockholm)

Jul 2020


Aug 2020

 • 4/8 RH: Årsuppdatering uppdragsavtal och allmänna villkor
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)

Sep 2020

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 29/9 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)

Okt 2020

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 29/10 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)

Nov 2020

 • 5/11 AT: Att göra en lyckad resultatplanering 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 6/11 AT: Inkomstplanering för näringsidkare 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 6/11 AT: Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 13/11 BG: Redovisningsdagen 2020 (Stockholm) NY!
 • 24/11 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 24/11 AT: Rättsfall hösten 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • – Datum inte fastställt, AT: Skattedagen 2019 (webbstudio, Stockholm)

Dec 2020

 • – Datum inte fastställt, RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • – Datum inte fastställt, RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev