Consulting Events | Konsulthändelser 2020
Konsulthändelser | Consulting Events | 2020 (Picture: Pixabay)

Årets bokningar | This Year’s Bookings

SW: Mina bokningar och produkter för år 2020. Säkra din egen bokning nu! Temat är företagsekonomi, skatt och redovisning (Utbildningar 2020).

 • Föreläsningar + Webbinarier + YouTube + Företagsanpassat

EN: My bookings and products for the year 2020. Make your own reservation now! The theme is corporate economy, tax and accounting (Lectures 2020).

 • Live Lectures + Webinars + YouTube + Company Adapted

Utbildningsspråk | Lecture Language

SW: Kurserna är på svenska eller engelska. Språket är svenska om inget annat anges här nedanför.

EN: The lectures are in English or Swedish. The language is Swedish unless otherwise stated below. See my page about each organizer for the lecture titles in English!


Organizers | Arrangörer


Jan 2020

 • 13/1 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 13/1 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 16/1 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd (webb)
 • 20/1 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 20/1 AT: Sänkt krav på aktiekapital 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 21/1 WK företagsanpassat Hemsö Fastighets AB: Programvaran Bokslut (Stockholm)
 • 23/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 24/1 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 29/1 WK: Skattedagen (World Trade Center, Stockholm – Deltagare)
 • 30/1 PB möte: SIH Stockholms Internationella Handelsskola
 • 31/1 AT: Bilförmåner 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 31/1 AT: Nya skatteregler för företag – Nu gäller det! (webbstudio, Stockholm)

Feb 2020

 • 3/2 IHM möte: Introduktion läraruppdrag
 • 3/2 NJ möte: Utvärdering nuvarande och kommande förlagsprodukter
 • 4/2 WK företagsanpassat: Programvaran Capego Bokslut (Stockholm)
 • 12/2 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 12/2 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 12/2 RH företagsanpassat: Programtillämpningar bokslut (Södertälje)
 • 13/2 RH företagsanpassat: Skattenyheter 2020 (Södertälje, SEB)
 • 14/2 AT: BAS 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 14/2 AT: K-regler 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 17/2 WK företagsanpassat: Programvaran Bokslut (webb)
 • 18/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 19/2 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (Lexicon, World Trade Center, Stockholm)
 • 19/2 IHM: Lärarmöte (Stadshagen, Stockholm)
 • 24/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 25/2 AT: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 25/2 AT: Regler mot penningtvätt 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 26/2 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd (webb)
 • 27/2 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)

Mar 2020

 • 2/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 4/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 5/3 AE: Rapporteringsplikt för skatterådgivare 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 9/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 10/3 WK företagsanpassat: Programvaran Capego Bokslut (webb)
 • 11/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 12/3 NJ: Författar- och föreläsarfest Norstedts Juridik & Karnov Group (Grand Hôtel, Stockholm – Deltagare)
 • 16/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 17/3 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 17/3 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 18/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen, Stockholm)
 • 20/3 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 23/3 IHM: Löpande redovisning ( Stadshagen webb, Stockholm)
 • 25/3 IHM: Löpande redovisning ( Stadshagen webb, Stockholm)
 • 26/3 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 27/3 IHM: Löpande redovisning ( Stadshagen webb, Stockholm)
 • 30/3 IHM: Löpande redovisning ( Stadshagen webb, Stockholm)

Apr 2020

 • 2/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 6/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 7/4 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 8/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 14/4 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 14/4 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 14/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 15/4 IHM: Löpande redovisning (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 16/4 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 17/4 IHM: Löpande redovisning, tentamen (webb, Stockholm)
 • 20/4 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 21/4 AE: Corona-åtgärder för företag (webbstudio, Stockholm)
 • 21/4 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 21/4 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 22/4 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 24/4 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 27/4 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 28/4 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 29/4 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)

Maj 2020

 • 4/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 5/5 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 6/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 7/5 SIH: Gästföreläsning (Slussen, Stockholm) Inställd
 • 8/5 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 11/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 12/5 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 13/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 14/5 SIH: Finansiering, tentamen (webb, Stockholm)
 • 15/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 17/5 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 17/5 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 18/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 19/5 WK: Konsultmöte (webb) Framflyttat
 • 20/5 SIH: Finansiering (Slussen webb, Stockholm)
 • 25/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 26/5 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 26/5 AE: Rättsfall våren 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 27/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 29/5 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)

Jun 2020

 • 1/6 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 3/6 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 4/6 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 8/6 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 10/6 IHM: Bokslut (Stadshagen webb, Stockholm)
 • 12/6 IHM: Bokslut, tentamen (webb, Stockholm)
 • 22/6 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 23-30/6 NJ: Manus lärobok Externredovisning

Jul 2020

 • 1-31/7 NJ: Manus lärobok Externredovisning

Aug 2020

 • 1-31/8 NJ: Manus lärobok Externredovisning
 • 4/8 RH: Årsuppdatering uppdragsavtal och allmänna villkor
 • 11/8 IHM: Bokslut, tentamen 2 (webb, Stockholm)
 • 13/8 SIH: Finansiering, tentamen 2 (Slussen, Stockholm)
 • 16/8 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 28/8 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)

Sep 2020

 • 1-13/9 NJ: Manus lärobok Externredovisning
 • 13/9 NJ: Manuslämning lärobok Externredovisning
 • 22/9 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 22/9 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 25/9 AE: Bokföringsbrott 1 (webbstudio, Stockholm)
 • 25/9 AE: Bokföringsbrott 2 (webbstudio, Stockholm)
 • 28/9 RH: Årsredovisningar (Södertälje)
 • 29/9 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 30/9 RH: Årsredovisningar (Södertälje)

Okt 2020

 • 1-3/10 RH: Personalutbildning (Växjö)
 • 5/10 BG: Planeringsmöte (Stockholm)
 • 17/10 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 17/10 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 20/10 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)
 • 21/10 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 22/10 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 26/10 AE: Att göra en lyckad resultatplanering 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 26/10 AE: Inkomstplanering för näringsidkare 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 27/10 WK: Företagsanpassat i Bokslutsprogrammet (webb)
 • 29/10 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 29/10 AE: Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2020 (webbstudio, Stockholm)

Nov 2020

 • 2-13/11 Fastigheter – Ny utbildning för Eduhouse
 • 2/11 AE: Fastigheter 1 – Introduktion (webbstudio, Stockholm)
 • 2/11 AE: Fastigheter 2 – Juridiska regelverk (webbstudio, Stockholm)
 • 3/11 AE: Fastigheter 3 – Tidpunkter för överlåtelse (webbstudio, Stockholm)
 • 3/11 AE: Fastigheter 4 – Moms (webbstudio, Stockholm)
 • 3/11 AE: Fastigheter 5 – Anskaffningsvärde (webbstudio, Stockholm)
 • 9/11 AE: Fastigheter 6 – Åtgärder (webbstudio, Stockholm)
 • 9/11 AE: Fastigheter 7 – Avskrivningar (webbstudio, Stockholm)
 • 11/11 AE: Fastigheter 8 – Uppskrivningar (webbstudio, Stockholm)
 • 11/11 AE: Fastigheter 9 – Nedskrivningar (webbstudio, Stockholm)
 • 13/11 BGI: Redovisningsdagen 2020 (Stockholm)
 • 15/11 RH och PB: Månadens Nyheter (YouTube)
 • 15/11 RH och PB : Månadens Rättsfall (YouTube)
 • 16/11 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 17/11 WK: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (webb)
 • 20/11 AE: Fastigheter 10 – Försäljning (webbstudio, Stockholm)
 • 20/11 AE: Fastigheter 11 – Överlåtelse via bolag (webbstudio, Stockholm)
 • 20/11 AE: Fastigheter 12 – Redovisning i K2 och K3 (webbstudio, Stockholm)
 • 20/11 AE: Fastigheter 13 – Redovisning i RFR (webbstudio, Stockholm)
 • 24/11 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
 • 24/11 AE: Rättsfall hösten 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 25/11 RH: Ränteavdragsbegränsning, finansiell leasing (Södertälje)
 • 26/11 AE: Periodiseringsfonder 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 26/11 AE: Nyheter om fastigheter 2020 (webbstudio, Stockholm)
 • 27/11 WK: Nyhetsdag skatt och redovisning (Askersund webb)

Dec 2020

 • 8/12 WK: Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)
  • Ombokad till 2021-01-11
 • 14/12 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 1 – Förbjudna lån (webbstudio, Stockholm)
  • Ombokad till 2021-01-12
 • 14/12 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 2 – Ägarens inlåning (webbstudio, Stockholm)
  • Ombokad till 2021-01-12
 • 15/12 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 3 – Aktieägartillskott (webbstudio, Stockholm)
  • Ombokad till 2021-01-13
 • 15/12 AE: Ägartransaktioner i aktiebolag 4 – Tantiem (webbstudio, Stockholm)
  • Ombokad till 2021-01-13
 • 17/12 AE: Månadsuppdatering (webbstudio, Stockholm)
  • Ombokad till 2021-01-14, tema Aktuella coronastöd 2021

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev