Economy News at YouTube | Ekonominyheter
Economy News at YouTube | Ekonominyheter (picture: Wikimedia Commons)

EN: The June edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs. The movies are in Swedish, but I can produce similar videos for you in English if you get in touch with me (Contact)!

SW: Nu finns ekonominyheter juni på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter i urval för företagare. Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!
Content Economy News | Innehåll ekonominyheter

These videos are in Swedish, so I’ll describe the content in the Swedish language.

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Ytterligare skattenyheter från övergångsbudgeten och januariavtalet har nu kommit fram till beslut i riksdagen. Här får du en bra överblick över vad som beslutas och när besluten börjar gälla. Men det är inte allt, vi täcker också en rad andra områden. Räkna med att du blir fullt uppdaterad och det på bara 30 minuter!

 • Regeringen – Utredningar, remisser, lagrådsremisser, propositioner
 • Riksdagen – Beslut, ikraftträdanden
  • Generationsskiften | Sänkt moms på e-publikationer | Avskaffad särskild löneskatt för äldre | Höjt RUT-avdrag | Avdrag för gåvor
 • Skatteverket (SKV)
  • Reseavdragen | Återbäring | Olaglig taxiförmedling i sociala medier | Ställningstaganden och vägledningar | Vårdmomsen | Generella kontroller
 • Finansinspektionen (FI)
  • Esef – Elektroniskt format för noterade företag i EU
 • Datainspektionen (DI)
  • Första GDPR-böterna kommer i år | DI granskar samtycken
 • EFRAG
  • Internationella redovisningsregler på väg till EU och Sverige
 • Rådet för finansiell rapportering (RFR)
  • Årlig bevakning
 • Bokföringsnämnden (BFN)
  • K1 för handelsbolag dröjer | Frågor och svar | “Gränsvärden” uppdaterad | “Tillämpning av RFR” uppdaterad
 • Srf konsulterna
  • Öka resurserna för BFN
 • BAS-kontogruppen
  • Ny ordförande | Uppgifter för styrelsen
 • Bolagsverket
  • Svårare för obehöriga att registrera företrädarförändring i e-tjänsten
 • Pensionsmyndigheten
  • Tre årliga rapporter om pensionering
  • Återbäringsräntan höjs
 • Branschnytt – Hackerattack mot Visma

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Erfarenheterna hjälper dig att undvika fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen. Allt detta får du på bara 30 minuter!

 • Bokföringsbrott
  • Årsredovisning 5 månader sen | Intäkter i gemensam verifikation
 • Ombudskostnader
  • Skälig ersättning
 • Aktieägartillskott
  • Nekat avdrag för kapitalförlust vid omvandling | Medgivet avdrag för kapitalförlust vid omvandling
 • Företrädaransvar
  • Försörjningsansvar | Dålig hälsa | Hög ålder | Faktisk företrädare
 • Förmåner
  • Skillnad mellan permanentbostad och fritidsbostad | Underkänt villatillägg för bostadsförmån | Båtförmån
 • Handelsbolag
  • Avdrag för kapitalförlust vid upplösning nekades (justerad anskaffningsutgift, JAU)
 • Internetinkomster
  • Poker och trafikstyrning
 • Moms
  • Inget avdrag när momsbelopp saknades på faktura
 • Räntefördelning och expansionsfond
  • Omotiverat mycket pengar på banken
 • Utrangeringsavdrag
  • Nekat för del av byggnad
 • Skatterättsnämnden
  • April och maj 2019

YouTube  The Channels | Kanalerna

EN: Don’t miss any economy news – Subscribe to the YouTube channels and be the first to know when new videos are uploaded!

SW: Missa inga ekonominyheter – Prenumerera på YouTube-kanalerna och bli den förste att veta när det kommer nya filmer!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev