Teaching for Wolters Kluwer | Utbildar för Wolters Kluwer

EN: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrange the following lectures in Swedish with me as their lecturer for the season 2019-2020. Support your knowledge and apply!

SW: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare under säsongen 2019-2020. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!
 • The blog page about my assignments for  |  Bloggsidan om mina uppdrag för Wolters Kluwer

Autumn-Spring  |  Höst-vår
2019-2020

EN: Changes can occur, be sure to always check at the Wolters Kluwer Calendar.

SW: Ändringar kan förekomma, kolla alltid i Wolters Kluwers Kalendarium.


Software Education  |  Programkurser

Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen
Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen (photo © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: Under each subject presentation I quote the participants comments on my teaching, if any has been submitted. Everything has been quoted, good or bad with no selection!

SW: Under varje ämnesbeskrivning citerar jag deltagarnas kommentarer om mitt genomförande, i de fall kommentarer har lämnats. Allt har citerats, bra och dåligt utan urval!


Financial Reports Basics on Cloudbased Capego Software with Theory | Grundkurs i Capego Bokslut med teori

 • In Swedish
 • 2 days  |  2 dagar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • Lexicon Göteborg, Sweden 2019-11-13 — 14
 • Omdömen
  • “Supertrevlig och duktig.”
  • “Mycket bra kursledare som hade djupa kunskaper i ämnet. God förmåga att lära ut och lagom nivå på teorin.”
  • “Jag kom just tillbaka från min tvådagarskurs i Capego och jag måste säga att den var superbra. Jag gillade verkligen kursledaren Peter Berg.”

Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

 • In Swedish
 • 2 days  |  2 dagar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • World Trade Center Stockholm, Sweden
  • 2019-10-29 — 30
  • 2019-11-21 — 22
  • 2020-01-23 — 24
  • 2020-02-18 — 19
 • Omdömen
  • “Peter var mycket pedagogisk och tog allt i lugn och stadig takt. Gav tid för frågor och kom med många egna reflektioner och en del utsvävningar som var mycket givande. Behåll honom! :)”
  • “Bra, kändes kunnig! Kunde dock fastna litet mycket i små detaljer. Kunde gått in lite på alla delar i stället för att hoppa över vissa delar.”
  • “Mycket bra kursledare. Kunnig och inspirerande samt hade många bra exempel som man kunde relatera till.”
  • “Bästa kursledaren jag har haft. Oerhört pedagogisk och kunnig.”
  • “Jättetydlig och väldigt trevlig med bra tålamod.”
  • “Pedagogisk och kunnig.”
  • “Mycket kunnig och förklarade på ett mycket bra sätt”
  • “Han var väldigt duktig. Talade väldigt pedagogiskt, hade stort kunnande och var noga med att läsa av att han lagt sig på rätt nivå.”
  • “Mycket pedagogisk och lättförstådd. Lyhörd för frågor och kommentarer.”
  • “Mycket tydlig och bra kursledare. Mycket kunnig. Lättlyssnat.”
  • “Mycket bra med många egna exempel.”
  • “Superbra kursledare, pedagogisk, lugn, och tydlig.”
  • “Väldigt proffsig!”
  • “Mycket bra i kurser med färre antalet deltagare.”
  • “En mycket bra kurs som ger bred baskunskap i bokslut. Den öppnar nya möjligheter i programmet och bred förståelse för bokslutsprocessen. Det i kombination med hög pedagogisk och fackmannamässig kompetens hos kursledaren gör den klart värd att gå.”

Repetition in Software Financial Reports – For You who are Self-educated  |  Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd

 • In Swedish
 • Live webinar 2 hours  |  Direktsänt webbinarium 2 timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
  • 2019-10-23
  • 2019-12-03
  • 2020-01-16
  • 2020-02-26
 • Omdömen
  • “En av de bästa kursledare jag faktiskt varit med. Mycket tydlig, pedagogisk och bred.”
  • “Han tänkte dessutom ‘utanför ramarna’ när han berättade om regler och varför man gör vissa saker. Han gav enkla smidiga trix om programmet. Gjorde misstag bara för att visa hur det kan bli och sedan justerade detta. Hela kursen underlättar mitt arbete så mycket bättre.”

Company Adapted Lectures  |  Företagsanpassade utbildningar

EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!


Annual Accounts (K2)  | Årsbokslut och årsredovisningar i K2

Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

Software Financial Reports Selected Matters | Bokslutsprogrammet utvalda frågor

 • In Swedish
 • Webinar 2020-02-17

Financial Reports in Cloud Based Capego | Capego Bokslut

 • In Swedish
 • Kungsholmen, Stockholm, Sweden 2019-11-27
 • HSB
 • In Swedish
 • Humlegården, Stockholm, Sweden 2020-01-21
 • Hemsö Fastighets AB
 • Omdömen
  • “… Vill också tacka dig så mycket för utbildningen, alla var mycket nöjda med hur du genomförde den och uppskattade ditt lugn, ditt inlyssnande sätt samt dina djupa kunskaper inom redovisning”
 • In Swedish
 • Stadion, Stockholm, Sweden 2020-02-04
 • ViRedo
 • Omdömen
  • “Mycket pedagogisk och metodisk”
 • In Swedish
 • Webinar 2020-03-10

Other seasons | Andra säsonger

EN: Links to other seasons at the blog page about my assignments for…  

SW: Länkar till andra säsonger på bloggsidan om mina uppdrag för…


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev