Teaching for Wolters Kluwer | Utbildar för Wolters Kluwer

EN: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrange the following lectures in Swedish with me as their lecturer for the season 2019-2020. Support your knowledge and apply!

SW: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare under säsongen 2019-2020. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!
 • The blog page about my assignments for  |  Bloggsidan om mina uppdrag för Wolters Kluwer

Autumn-Spring  |  Höst-vår
2019-2020

EN: Changes can occur, be sure to always check at the Wolters Kluwer Calendar.

SW: Ändringar kan förekomma, kolla alltid i Wolters Kluwers Kalendarium.


Software Education  |  Programkurser

Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen
Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen (photo © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: Under each subject presentation I quote the participants comments on my teaching, if any has been submitted. Everything has been quoted, good or bad with no selection!

SW: Under varje ämnesbeskrivning citerar jag deltagarnas kommentarer om mitt genomförande, i de fall kommentarer har lämnats. Allt har citerats, bra och dåligt utan urval!


Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

 • In Swedish
 • 2 days  |  2 dagar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • World Trade Center Stockholm, Sweden
  • 2019-10-29 — 30
  • 2019-11-21 — 22
  • 2020-01-23 — 24
  • 2020-02-18 — 19

Repetition in Software Financial Reports – For You who are Self-educated  |  Repetition i Bokslutsprogrammet – För dig som är självlärd

 • In Swedish
 • Live webinar 2 hours  |  Direktsänt webbinarium 2 timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
  • 2019-10-23
  • 2019-12-03
  • 2020-01-16
  • 2020-02-26

Company Adapted Lectures  |  Företagsanpassade utbildningar

EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!


Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

Annual Accounts (K2)  | Årsbokslut och årsredovisningar i K2

Financial Reports in Cloud Based Capego | Capego Bokslut

 • In Swedish
 • Sandviken, Sweden 2019-11-01

Other seasons | Andra säsonger

EN: Links to other seasons at the blog page about my assignments for…  

SW: Länkar till andra säsonger på bloggsidan om mina uppdrag för…


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev