HSB, huvudkontoret i Stockholm
HSB, huvudkontoret i Stockholm (Bild: Wikipedia)

Den 27 november 2019 hade jag en företagsanpassad utbildning för Wolters Kluwer Scandinavia hos HSB. En grupp erfarna och engagerade ekonomer hade samlats i huvudkontoret på Kungsholmen i Stockholm för en genomgång av programvaran Bokslut med mig.

  • For English summary see the end of this post

HSB skapar det goda boendet

Men först några fakta om HSB från deras Hemsida. Antal och belopp är från 2018.

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrätter. HSB är en kooperativ organisation med nära 650 000 personer och 4 000 bostadsrättsföreningar som medlemmar. HSB organiserar också Sveriges största bosparande, med cirka 140 000 bosparare och ett sammanlagt bosparkapital på 3,9 miljarder kronor.

HSB arbetar för framtiden med hållbara tjänster och produkter, som ska vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och produceras under goda förhållanden. Denna inriktning är viktig inom bostadssektorn, som har lika stor klimatpåverkan som den svenska personbilstrafiken.

Med de stora volymer HSB hanterar är det givet att dessa ambitioner har betydelse för samhället i stort.

Vad betyder då HSB? Från början hette organisationen Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening (Wikipedia), men sedan länge används enbart förkortningen HSB.

Verksamheten började 1923, så snart firar HSB 100 år!

Wolters Kluwer Bokslut

Deltagarna var som sagt erfarna ekonomer, men programvaran Bokslut var relativt ny för dem. Eftersom det var en företagsanpassad utbildning kunde vi lägga fokus på just HSBs frågeställningar och behov.

När en organisation ska hantera många bolag och föreningar är det viktigt att kunna arbeta effektivt. Bokslut innehåller omfattande möjligheter för just detta, med bra mallar som utgångspunkt men och också flera alternativ för att dokumentera arbetet, möjlighet att infoga externa dokument i bokslutsfilerna, olika tekniker för att anpassa texter och uppställningar, samt möjlighet att skapa mallar så att anpassningarna kan återanvändas i andra företag. På så sätt kan årsredovisningarna bli både ändamålsenliga och enhetliga, något som är avgörande i en stor organisation som HSB.

För mig var det extra intressant att träffa HSB för att genomföra denna utbildning, eftersom jag har kommit att arbeta mycket med fastighetsfrågor inom redovisning och beskattning (se Nätbutiken om mina böcker, artiklar och utbildningar). Jag tackar HSB för en intressant och trevlig dag!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier inom områdena jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

I’m frequently booked by Wolters Kluwer Scandinavia for company adapted lectures as well as training in their softwares for financial reports. These assignments brings me to many parts of Sweden and to various organisations working under different conditions. All this is very developing and stimulating. This time I was at the HSB headquarter in Stockholm leading a training with experienced economics in a local software from Wolters Kluwer for financial reports (programvaran “Bokslut”).


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter