Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

SW: Wolters Kluwer arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare under säsongen 2017-2018. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

EN: Wolters Kluwer arrange the following lectures in Swedish with me as the lecturer for the season 2017-2018. Support your knowledge and apply!
Höst 2017-Vår 2018  |  Autumn 2017-Spring 2018

Webbinarier (direktsända)  |  Webinars (live)

Pågående arbeten  |  Work in Progress
3 timmar  |  3 hours
2017-09-27, 2017-11-13, 2018-02-09
Anmäl dig | Apply here

Ägartransaktioner i aktiebolag  |  Owner-related Transactions in Limited Companies
3 timmar  |  3 hours
2017-09-20, 2017-11-30, 2018-01-17, 2018-02-05
Anmäl dig | Apply here

 

Seminarier  |  Seminars

Fastigheter – Redovisning och beskattning  |  Real Estates – Accounting and Taxation
1 dag, World Trade Center Stockholm  |  1 day, WTC Stockholm
2017-11-28
Anmäl dig  |  Apply here

 

Programkurser  |  Software Education

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Photography © Peter Berg

Bokslut teori och programintroduktion  |  Financial Reports Theory and Software Introduction
2 dagar, World Trade Center Stockholm  |  2 days, WTC Stockholm
2017-11-06–07, 2017-11-22–23, 2018-02-01–02, 2018-03-01–02
Anmäl dig  |  Apply here

Bokslut programintroduktion för bokslutsvana  |  Financial Reports Software Introduction for Experienced Participants
1 dag, World Trade Center Stockholm  |  1 day, WTC Stockholm
2017-10-03, 2017-11-21, 2018-01-23
Anmäl dig  |  Apply here

Bokslut programintroduktion för bokslutsvana  |  Financial Reports Software Introduction for Experienced Participants
Webbinarium 3 timmar direktsänt  |  Webinar 3 hours live
2018-04-12
Anmäl dig  |  Apply Here

Bokslut programrepetition och tips  |  Financial Reports Software Repetition and Tips
Webbinarium 2,5 timmar direktsänt  |  Webinar 2,5 hours live
2017-10-24, 2018-01-16, 2018-03-14
Anmäl dig  |  Apply here

Capego Bokslut teori och programintroduktion  |  Capego Financial Reports Theory and Software Introduction
2 dagar, World Trade Center Stockholm  |  2 days, WTC Stockholm
2017-11-15–16, 2018-02-14–15
Anmäl dig / Apply here

Kom igång med Capego Bokslut  |  Get Started with Capego Financial Reports
Webbinarium 3 timmar direktsänt  |  Webinar 3 hours live
2018-03-27, 2018-04-10
Anmäl dig  |  Apply Here

 

Företagsanpassade utbildningar  |  Company Adapted Lectures

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!
EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

Skatt med inriktning mot bolagsdeklaration och skattefrågor  |  Tax with Focus on Tax Return and Tax Matters
Riksbyggen Västerås 2018-02-19

Bokslut programintroduktion för bokslutsvana  |  Financial Reports Software Introduction for Experienced Participants
Bonava Stockholm 2018-01-25

Bokslut med inriktning mot årsredovisning och skattefrågor  |  Financial Report with Focus on Annual Report and Tax Matters
Riksbyggen Västerås 2017-11-27

K2 och K3 – Sambandet redovisning och beskattning  |  Standards K2 (smaller companies) and K3 (larger companies) – The Linkage Between Accounting and Taxation
Wolters Kluwer personal (Staff), Göteborg 2017-11-08

Bokslut teori och programintroduktion  |  Financial Reports Theory and Software Introduction
JWK Redovisning, Södertälje 2017-09-13

SW: Länkar till andra säsonger  |  EN: Links to other seasons
Wolters Kluwer


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.