Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

SW: Wolters Kluwer arrangerar många utbildningar med mig som föreläsare. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

EN: Wolters Kluwer arrange many lectures in Swedish with me as the lecturer. Support your knowledge and apply!
2018-2019

2017-2018

2015-2017

SW: Wolters Kluwer presenterar mig och de andra föreläsarna Här. Hos Wolters Kluwer hittar du ett stort utbud av programvaruutbildningar, seminarier och webbinarier. Du når hela deras utbildningsprogram Här.

EN: Wolters Kluwer introduce me and the other lecturers Here. At Wolters Kluwer you’ll find a wide range of soft ware educations, seminars and webinars. You’ll reach their entire assortment Here.

SW: Se föreläsningar för andra arrangörer och i egen regi i Nätbutiken!
EN: See lectures for other organizers and in my own management in the Web Shop!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.