Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

EN: Wolters Kluwer arrange many lectures in Swedish with me as the lecturer. Support your knowledge and apply!

SW: Wolters Kluwer arrangerar många utbildningar med mig som föreläsare. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!
Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen

Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen (photo © Peter Berg)

Latest Seasons  | Senaste säsongerna

2021-2022  |  2020-2021  |  2019-2020
2018-2019  |  2017-2018  |  2015-2017

Links to Wolters Kluwer  |  Länkar till Wolters Kluwer

  • Our lecturers  |  Våra utbildare: Introducing me and the other lecturers  |  Presenterar mig och de andra föreläsarna
  • Calendar  |  Kalendarium: Software educations, seminars and webinars – See it all here  |  Programvaruutbildningar, seminarier och webbinarier – Se hela listan här

EN: See lectures for other organizers and in my own management in the Web Shop!
SW: Se föreläsningar för andra arrangörer och i egen regi i Nätbutiken!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.