Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

SW: Jag har producerat många föreläsningar för olika företag och organisationer genom åren. Här är några exempel på föreläsningar som du kan beställa direkt från mig. Du har deltagarna och lokalerna, jag har dokumentationen och kunskapen. Kontakta mig för bokning!

EN: I’ve produced many lectures for various companies and organisations during the years. Here are some examples of lectures that you can order directly from me. You have the group and the location, I have the documentation and the knowledge. Contact me for booking!
I egen regi
In my Own Management

Redovisning (företagsanpassat för experter utan redovisningsbakgrund)
Accounting (company adapted for experts without accounting background)
26 februari 2018: Bokföringsnämnden (BFN)  |  The Swedish Accounting Standards Board (BFN), Stockholm

Samverkan mellan företag i stora uppdrag
Joint Ventures in Big Assignments
20 november 2017: RedovisningsHuset i Södertälje AB och ESIC, Östsvenska Handelskammaren, Nyköping

Working After Graduation – Economy for non-economists
Att arbeta efter examen – Ekonomi för icke-ekonomer
March 17, 2017: Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok

Resultat- och inkomstplanering
Performance and Income Planning
25 november 2015: RedovisningsHuset i Södertälje AB, Södertälje

Aktiebolagslagen
Swedish Companies Act

Bokföring (BFNAR 2013:2)
Swedish Standard for Accounting

Bokföringslagen
Swedish Accounting Act

K-regler
Swedish K-standards for Financial Reports

Regelverk för redovisning och deras samband (globalt, regionalt, nationellt)
Regulations for Accounting and Their Relationship (global, regional, national)

 

Föreläsningar för andra arrangörer
Lectures for Other Organizers

SW: Här har du länkar till andra beställare som jag föreläser åt. På dessa sidor hittar du många fler ämnen, för närvarande ca 35 olika. Nästan alla föreläsningar har börjat som önskemål från en beställare, i samråd med mig. Kontakta mig du också om dina önskemål, så tar jag fram utbildningar som passar dig och dina deltagare!

EN: Here you have links to other clients for whom I give lectures. On those pages you find many more topics, at the moment 35 different. Almost all lectures have begun as a request from a client, in consultation with me. Contact me you too about your requests, and I’ll produce lectures to suit you and your participants!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.