CH International, September 13, 2018
CH International, 13 september 2018 © Lena Larsson

Jag har producerat många föreläsningar för olika företag och organisationer genom åren. Här är några exempel på föreläsningar som du kan beställa direkt från mig. Du har deltagarna och lokalerna, jag har dokumentationen och kunskapen. Några av föreläsningarna är på engelska, men de kan genomföras på svenska vid behov. Kontakta mig för bokning!

 I egen regi


Månadens Nyheter

Ekonominyheter på Youtube – Företagsekonomiska nyheter i urval


Skattenyheter 2024

 • 2024-03-08 Södertälje: SEB (för METRIC RedovisningsHuset)

Redovisningsfrågor för fastigheter

Skattenyheter 2023

 • 2023-02-24 Södertälje: SEB (för RedovisningsHuset i Södertälje)

Personalutbildning

Bilförmåner 2019

Styrelsens personliga ansvar


Instant Deductions for Real Estate | Direktavdrag för fastigheter

 • In Swedish
 • Company adapted | Företagsanpassat
 • 2019-09-26 Västerås, Sweden: Riksbyggen
 • 2019-11-26 Västerås, Sweden: Riksbyggen

Analyzing Financial Reports | Analysera årsredovisningar

 • In Swedish
 • Key Ratios in the enterprise | Nyckeltalen i företaget
 • Company adapted | Företagsanpassat
 • 2019-03-04 Stockholm, Sweden: Vesterlins
 • 2019-09-26 Västerås, Sweden: Riksbyggen
 • 2019-11-26 Västerås, Sweden: Riksbyggen

Corporate Tax and Chart of Accounts | Nya skatteregler för företag – Kontoplanen


New Swedish Standard for Annual Accounts  |  Årsbokslut (K2/K3)


New Corporate Taxation  |  Nya skatteregler för företag


GDPR in Practice | Dataskyddsreglerna i praktiken

 • In Swedish
 • Accounting Bureau Case | Praktikfall om redovisningsbyrå

Regulations on Anti Money Laundering | Regler mot penningtvätt

 • In Swedish
 • Focus on Accounting Bureaus etc. | Inriktat på redovisningsbyråer etc.

Accounting Consultancy in Transition |  Redovisningsbyråer i förändring

 • In English
 • Keynote and workshop  |  Inledningstal och workshop
 • 2018-09-13 Stockholm, Sweden: CH International
  • ”Our members really enjoyed the workshops” (Carly Haines, CH International)
  • ”Really thought provoking session […] Our members really valued it” (Claire Berg, CH International)

Accounting  |  Redovisning


Joint Ventures in Large Projects  |  Samverkan mellan företag i stora uppdrag


Working After Graduation  |  Från examen till arbete


Performance and Income Planning  |  Resultat- och inkomstplanering


The Swedish Companies Act  |  Aktiebolagslagen

 • In Swedish

The Swedish Standard on Accounting | Bokföring (BFNAR 2013:2)

 • In Swedish

The Swedish Act on Accounting | Bokföringslagen

 • In Swedish

The Swedish Standards on Financial Accounts | K-regler

 • In Swedish

Regulations of Accounting and their Connections  |  Regelverk för redovisning och deras samband

 • In English or Swedish
 • Regulations Global, Regional, National  |  Regelverk globalt, regionalt, nationellt

Lectures for Other Organizers  |  Föreläsningar för andra arrangörer

EN: In the Web Shop you have links to other clients for whom I give lectures. On those pages you find many more topics. Almost all lectures have begun as a request from a client, in consultation with me. Contact me you too about your requests, and I’ll produce lectures to suit you and your participants!

SW: I Nätbutiken har du länkar till andra beställare som jag föreläser åt. På dessa sidor hittar du många fler ämnen. Nästan alla föreläsningar har börjat som önskemål från en beställare, i samråd med mig. Kontakta mig du också om dina önskemål, så tar jag fram utbildningar som passar dig och dina deltagare!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev