Economy News at YouTube

Economy News at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

EN: April edition of economy news is out today on YouTube! This is the second edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs and their companies. Now with new design and enhanced picture quality!

SW: Ekonominyheterna för april finns sedan idag på YouTube! Detta är andra utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för företagare och deras verksamheter. Nu med ny design och förbättrad bildkvalitet!
EN: The movies are in Swedish, but I can produce similar videos for you in English if you only get in touch with me (Contact).

SW: Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

April 2018: News of the Month Part 1 – General  |  Månadens Nyheter del 1 – Allmänt

What’s up from  |  Vad är på gång inom

 • The Parliament  |  Riksdagen
 • The Government  |  Regeringen
 • Swedish Tax Agency (SKV)  |  Skatteverket
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden
 • BAS-stakeholders Association  |  BAS-kontogruppen
 • The Finance Inspection (FI)  |  Finansinspektionen
 • Swedish Companies Registration Office  |  Bolagsverket
 • Swedish Pension Agency  |  Pensionsmyndigheten
 • Industry News  |  Branschnytt

 

April 2018: News of the Month Part 2 – Court Cases  |  Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall

Court Cases to get experienced by  |  Rättsfall att dra erfarenheter av

 • Public courts (accounting matters and more)  |  Allmänna domstolar (redovisning m.m.)
  • The Supreme Court  |  Högsta Domstolen
  • Courts of Appeal  |  Hovrätterna
 • General administrative courts (taxation matters and more)  |  Förvaltningsdomstolar (skatter m.m.)
  • Administrative Courts of Appeal  |  Högsta Förvaltningsdomstolen
  • The Supreme Administrative Court  |  Kammarrätterna

Subscribe to the YouTube Channel of RedovisningsHuset and don’t miss any future news!

Prenumerera på RedovisningsHusets YouTube-kanal och missa inga kommande nyheter!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.