Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Month: December 2020

Starkt 2020 på sociala medier

2020 innebar starka trendbrott för alla sociala medier – ekonomibloggen, nyhetsbrevet, LinkedIn, kursbokningar med mera. Fantastiskt under detta turbulenta år!

Uppdateringar av Externredovisning

Uppdateringar av läroboken “Externredovisning” håller den levande och aktuell efter tryckningen – Ny avdelning på bloggen.

Ekonominyheter december i nyhetsbrev 33

Nyhetsbrev 33 – Ekonominyheter för dig företagare. Börjar den här gången med ett stort tack till svensk sjukvård och till mina uppdragsgivare.

Läroboken Externredovisning har kommit ut

Läroboken “Externredovisning” har kommit ut från trycket. Här ser du innehållet.

Nyhetsdag med MOTEK

Livestreamad nyhetsdag om redovisning och beskattning för onoterade företag.

Skattedagen 2020 med Eduhouse

Livestreamad heldag med Eduhouse och jag hade glädjen att få inleda med de två första passen. Se allt om hela dagen här!

Möte med kanslichefen för BFN

Lunchsamtal om redovisningsfrågor och annat med Stefan Pärlhem från Bokföringsnämnden.

BFN om första förhöjd leasingavgift

Tydligt uttalande från BFN om klassificeringen av första förhöjd leasingavgift. Här ser du bakgrunden.

BFN om nedsättning av aktiekapital

Vilka frågor besvaras av BFN och vad återstår att lösa? Om det handlar denna artikel.

Överkursfondens korta eller långa liv

Praktisk hantering av fri respektive bunden överkursfond.